Granskning av direktpensioner från utlandet

Den 28 april 2023 publicerade Skatteverket information om en genomförd riktad kontroll av direktpensioner från utlandet. Skatteverket har som ett resultat av kontrollen påfört förhöjd skatt och skattetillägg till ett belopp om 50,9 miljoner kronor fördelat på 115 personer. Det är den deklarationsskyldige själv som måste ta upp inkomsten till beskattning. Ett automatiskt informationsutbyte mellan ett flertal länder medför att Skatteverket lättare får del av informationen.

Direktpensioner används ofta som en alternativ pensionsplan för en person som annars inte ingår i det svenska pensionssystemet. Det kan exempelvis vara en person som arbetar utomlands för ett svenskt företag eller någon som arbetar i ett eget företag och inte tar ut lön ur bolaget. Direktpensionen ska tas upp till beskattning vid utbetalningen även om lång tid passerat sedan medlen avsattes i pensionsplanen.

Pensionsutbetalningar från utlandet kommer inte finnas i din förtryckta deklaration utan du behöver själv lägga till uppgiften. Om du får hjälp med din deklaration behöver du upplysa din skatterådgivare om att du fått pensionsutbetalningar från utlandet.

Skatteverket har ett automatiskt informationsutbyte med ett flertal länder vilket gjort det möjligt att utföra en riktad granskning på det nu utförda sättet. Genom granskningen har Skatteverket konstaterat att direktpensionerna inte tagits upp till beskattning i majoriteten av de granskade fallen. Skattetillägg påfördes och den i snitt ökade beskattningen bland de 115 granskade personerna var 620 000 kr. Det förekom även att Skatteverket brottsanmält individer till Ekobrottsmyndigheten.

Två exempel ur granskningen har presenterats i Skatteverkets pressmeddelande avseende kontrollen. Det första exemplet rör en person med ett svenskt fåmansföretag. Personen i exemplet påfördes ökat beskattningsunderlag och dömdes som följd för skattebrott till villkorlig dom med samhällstjänst. Den granskade hade via sitt bolag avsatt kapital till direktpension och som säkerhet för utbetalningen tecknat en utländsk kapitalförsäkring på motsvarande belopp. Försäkringen överläts senare till en pensionsadministratör och ägaren hade panträtt i försäkringen vilket medfört att den granskade även påförts avkastningsskatt för utländsk kapitalförsäkring. Utbetalningen behandlas som inkomst av tjänst.

I det andra exemplet rör det sig om en person som arbetat utomlands och under sin anställningstid på 90- och 00-talet fått månadsvisa direktpensionsavsättningar till en trust. Trusten förvaltades av ett utländskt bolag med rätt att bedriva försäkringsrörelse. Den anställdes liv hade försäkrats i trusten medan bolaget var försäkringsinnehavare. Beloppet betalades ut i en klumpsumma vid pensionen och Skatteverket har bedömt att detta ska beskattas som pension och påförde skattetillägg. Det saknades riskmoment i trusten men förmånstagaren kunde först disponera över medlen när de utbetalats vilket lett Skatteverket till bedömningen att det rör sig om pension som betalats ut på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring.

Mazars skattejurister kommenterar NY

Har du en inkomst från utlandet bör du alltid överväga hur och om den ska tas upp till beskattning i Sverige. Eftersom det är den deklarationsskyldiges ansvar att även ta upp inkomster som inte rapporterats till Skatteverket är det viktigt att inkludera exempelvis inkomst från utländsk pensionsförsäkring.

Funderar du över vad som ska tas upp i din deklaration eller om din inkomst från utlandet är skattepliktig i Sverige är det en god idé att ta kontakt med en skatterådgivare som kan hjälpa dig med din deklaration. Tänk även över dina framtida inkomster. Har du frågor om det vi skrivit så är du välkommen att kontakta någon av våra skattejurister.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev juni 2023

Vill du veta mer?