Royaltygranskning

I Sverige finns det många bolag med registrerade patent eller andra rättigheter. Patent- och licenstagare kan sedan återfinnas världen över och generera intäkter till det svenska bolaget. Men hur säkerställs det att rätt intäkter redovisas?

Medveten och omedveten undervärdering av försäljningen hos patent- och licenstagare samt feltolkningar av licensavtal kan medföra att stora royaltyintäkter uteblir för patentinnehavaren. Därför kan det hos många företag finnas behov av att säkerställa det underlag som patent- och licenstagaren redovisar. 

Vi har stor erfarenhet av royaltygranskningar i många olika länder. I internationella uppdrag kan vi också ta hjälp av vårt globala nätverk.

Genom överenskommet tillvägagångssätt, kan vi hjälpa dig att avgöra om din licenstagare rapporterar försäljningen i enlighet med villkoren i just ert licensavtal. Efter vår granskning kan vi i vår rapport bland annat ge återkoppling kring:

  • Licensavtalet
  • Rapporteringsmallar
  • Lönsamhetsanalyser
  • Licenstagarnas interna kontroll

Dessutom kan vi hjälpa till att utvärdera rapporterings- och uppföljningssystem avseende er egen övervakning av royaltyintäkterna. En royaltygranskning resulterar alltså i en rapport från oss som självklart innehåller våra slutsatser från granskningen. I rapporten kan vi också ge rekommendationer på åtgärder och synpunkter på licensavtalet, rapporteringsrutinerna mellan patentinnehavaren och licenstagaren, betalningsrutiner, rapporteringsmallar m.m. Vi lämnar även förslag på en handlingsplan för framtida granskningar.