Uppstart eller avveckling

Både när det gäller att starta och avveckla ett företag uppstår en mängd praktiska saker som ska göras, som till exempel registreringar eller avregistreringar, bilda bolag eller likvidera bolag.

Forvis Mazars har resurserna att hjälpa till i alla sådana ärenden.