Responsible business & human rights

Duurzaamheid gaat over het creëren van langetermijnwaarde voor alle belanghebbenden door kansen te benutten en risico's te beheersen op basis van sociale, milieu- en economische factoren.

Responsible supply chain 

Mazars kan uw organisatie helpen deze kansen en risico’s in uw waardeketen inzichtelijk te maken en te adviseren over respectievelijk benutten en mitigeren daarvan. Deze risico’s omvatten uiteenlopende kwesties als slechte arbeidsomstandigheden, niet betalen van leefbare lonen, schaarse hulpbronnen, klimaatverandering, waterschaarste en onethische praktijken in waardeketens.

Human rights risk

Schending van arbeidsrechten is één voorbeeld van de mensenrechtenrisico's waaraan ondernemingen kunnen worden blootgesteld, met het potentieel om waarde te vernietigen in de onderneming. Mazars kan helpen bij het monitoren of organisaties de juiste bedrijfsprocessen hebben en bij het nauwkeurig beoordelen van hun impact op de mensenrechten. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) zijn de leidende principes en Mazars is medeauteur van het gezaghebbende kader (www.UNGPreporting.org) om ondernemingen te helpen  dergelijke systemen te verankeren.

Want to know more?