Na daňové výjimky nestačí písmena abecedy, 13.2.2017

České podnikatele stále trápí příliš složité daně z příjmu. Ministerstvo financí slibuje zjednodušení, k nápravě je ale daleko.

Několikastránkové daňové přiznání, z jehož vyplňování mají podnikatelé každoročně těžkou hlavu, musejí letos OSVČ odevzdat na finanční úřad do 3. dubna. Pokud mají ze zákona povinný audit nebo jim s vyplňováním pomáhají daňoví poradci, mají na splnění povinnosti vůči berňáku čas do 3. července.
Poradci mají na jaře kvůli složité struktuře příjmových daní plné ruce práce a v záplavě novelizací a legislativních přílepků se často neorientují ani oni.
Jak složité je pátrání po různých výjimkách, slevách a odpočtech, potvrzuje i daňový expert David Hubal. Problémem je prý zejména to, že se rychle mění stávající výjimky a nové přibývají raketovým tempem.
„Daňovému poplatníkovi se v Česku žije krušně, stíhá ho spousta povinností a současný právní řád se velmi rychle mění. Sám mám problém vyznat se v zákoně o dani z příjmu. Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je v daňových zákonech tolik, že je ani neumím spočítat,“ říká Hubal.
Jednodušší daně pro podnikatele jsou zaklínadlem všech tuzemských politických stran i vlád, posledních dvacet let ale zůstalo jen u slibů. 

Babišova velká revoluce 

Zásadní změnu připravuje největší daňový revolucionář mezi polistopadovými ministry financí Andrej Babiš. Nový zákon o daních z příjmu ale rozhodně poslanci nestihnou projednat a schválit do konce funkčního období této vlády. Dopsán má být letos na podzim. A otázkou je, jak s ním po volbách naloží nový kabinet.
„Zákon o daních z příjmu je z roku 1992, byl stopadesátkrát novelizován a jako jediný daňový zákon z té doby nebyl kompletně předělán. V současné podobě je sedmkrát delší než v původním znění. Obsahuje výjimky podle již neplatných vyhlášek. Na vršící se výjimky již nestačí písmenka abecedy,“ připouští náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. straně. A bude na ní, jak nastaví hodnotu základních parametrů a které výjimky se rozhodne do zákona zařadit,“ doplňuje náměstkyně ministra financí. 

Jaké bonusy využíváme? 

V zákoně se dočtete, že slevu uplatňujete na „manžela/manželku bez příjmu“. To ovšem neznamená, že je aktuální pouze v případě, že váš životní partner nevydělává ani korunu. Týká se i partnera, který pobírá dávky státní sociální podpory, sociální péče či pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a sociální služby, ale také státní příspěvky na penzijní připojištění či stavební spoření. Ve stejné skupině jsou například i stipendia na vysoké škole. Roční příjem partnera však nesmí přesáhnout 68 tisíc korun.
Zvýhodněním, jež prochází nejčastějšími změnami, je sleva na dítě. Letos může jeden z rodičů uplatnit slevu ve výši 1117 korun měsíčně na jednoho potomka, 1417 korun na druhého a 1717 korun měsíčně na třetí a každé další dítě.
Částky jsou opět dvojnásobné, pokud je váš potomek držitelem průkazu ZTP-P. Máte-li dítě v mateřské škole, můžete si od daňového základu odečíst i takzvané školkovné. Letos jde o maximálně 9900 korun ročně.
Základ daně si mohou plátci snížit také o zaplacené pojistné na životní pojištění, a to až o 12 000 korun. Daňová úspora je pak 15 procent z této částky. „Na maximální daňovou úsporu 1800 Kč dosáhnou lidé, kteří na svoji smlouvu o životním pojištění vkládají měsíčně 1000 korun a více,“ upřesňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
I kdyby byla vypočtená daň po této slevě záporná, peníze vám stát nevrátí. „U daňového odpočtu o zaplacené pojistné na životní pojištění nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti. Odpočet může snížit daň pouze na nulu,“ dodává Ivanco.
Letošní novinkou je sleva na evidenci tržeb. Poplatník, který v daném období zaevidoval tržby podle zákona o EET, si sníží daň maximálně o pět tisíc korun.
Z příjmových daní si mohou podnikatelé odečíst například také patnáct procent z hodnoty daru nebo z úvěrů. Typickým příkladem je hypotéka, již v daňovém období splácejí (ovšem pouze tehdy, slouží-li byt či dům k jejich bydlení, nikoli tehdy, pokud jej pronajímají). Odvody státu si lze snížit dokonce i o odborové příspěvky a existují rovněž odpočty na výzkum a vývoj či podporu odborného vzdělávání.
Veškeré zmíněné výdaje, o něž si případně OSVČ sníží daň, musí finančnímu úřadu doložit příslušnými potvrzeními o jejich placení, která se jako přílohy odevzdávají s přiznáním. 

Publikováno v magazínu Profit, 13.2.2017.