Máte datovou schránku? Na papírové přiznání zapomeňte 28.2.2015

Živnostníci a podnikatelé, kteří mají zřízenu datovou schránku, musejí od letošního ledna podávat daňové přiznání elektronicky. Za nedodržení této podmínky uděluje finanční úřad automaticky pokutu 2000 korun, ve výjimečných případech dokonce 50 tisíc Kč.

Prostřednictvím datové zprávy je nutné elektronicky podávat nejen daňové přiznání, ale i ostatní důležité tiskopisy v komunikaci s finančním úřadem, jako je například přihláška k registraci, oznámení o změně údajů, hlášení a vyúčtování. Elektronická komunikace s finančním úřadem je rovněž povinná pro daňové subjekty, které musejí mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 Živnostníci, kteří podají za loňský rok daňové přiznání v papírové formě, i když mají zřízenu datovou schránku, nemusejí následně dodatečně odeslat daňové přiznání ještě elektronicky. Finanční úřad nebude tyto živnostníky upozorňovat nebo vyzývat k elektronickému přiznání. Pracovníci finančního úřadu zpracují podané papírové daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.
 „Při podání vyplněného papírového přiznání k dani nebude finanční úřad následně požadovat jeho elektronickou formu, ale bude požadovat úhradu předepsané pokuty,“ zdůraznila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. „Nové nařízení se navíc netýká jen společností či fyzických osob, které mají datovou schránku zřízenou povinně ze zákona, ale také osob, které si schránku či elektronický podpis zřídily dobrovolně. A to i v případě, že si je založily před několika lety a použily třeba jen jednou,“ upozornila Jana Janoušková ze společnosti Kodap.
 
 Tři možnosti, jak podat přiznání elektronicky
 
 Pokud máte povinnost podat daňové přiznání elektronicky, máte na výběr tři možnosti. První z nich je podat přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. V tomto případě vyplníte formulář na webové stránce Daňového portálu Finanční správy.
 Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu xml. Výhodou tohoto způsobu je nejen snazší a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.
 Další možností je podat přiznání pomocí datové schránky. Budete postupovat stejně jako v předešlém případě a po vyplnění formuláře kliknete na možnost „Uložení k odeslání do Datové schránky“, která je umístěna v menu „Pro celý formulář“. Pokud v daném podání nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím Datové schránky. V tomto případě není nutné podání opatřovat uznávaným elektronickým podpisem.
 Poslední možností je odeslat přiznání pomocí účetní nebo ekonomické aplikace. Ty umožňují mj. vyplnění daňového přiznání na PC a elektronické odeslání s použitím kvalifikovaného certifikátu. Ve všech třech případech si nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.
 „Za mnoho podnikatelů podává daňová přiznání účetní firma, čímž odpadá problém, zda klient využívá či nevyužívá datovou schránku,“ uvedla Janoušková. V takovém případě pokuta nehrozí.
 Může dojít i k situaci, kdy OSVČ již daňové přiznání odevzdala, a to v tištěné podobě. „V takovém případě je stále ještě možnost podat takzvané opravné přiznání v elektronické formě, a to nejpozději do 1. dubna. To samozřejmě platí jen pro přiznání dani z příjmu, nikoli u přiznání k silniční dani či dani z nemovitých věcí, které měly lhůtu do konce ledna,“ doplnila Janoušková.
 

Publikováno v deníku Právo 28.2.2015