Nejlepší firemní benefity jsou zadarmo, 7.8.2015

Úspěch firem závisí především na schopných zaměstnancích, kteří mají dobré nápady zvyšující produktivitu a kvalitu, popřípadě podporující image firmy. Zaměstnance je možné motivovat nejenom penězi, ale i firemními benefity. Ty nejoblíbenější z nich jsou přitom daňově zvýhodněné, nebo dokonce úplně zadarmo.

Pro rozvoj a budoucnost každé společnosti je ideální, když jsou její pracovníci v zaměstnání spokojeni a práce je baví. Nejlepší pracovní výsledky vznikají v příjemné a přátelské atmosféře, kde nic není problém. Osobní pohoda každého zaměstnance se pozitivně projevuje na jeho výsledcích a výkonech. Do určité částky, která je pro každého rozdílná, jsou primární motivací peníze. Na významu však nabývají i jiné aspekty, jako je možnost seberealizace, pracovní kolektiv či skloubení práce s péčí o děti. „Někteří zaměstnanci akceptují i nižší mzdu, když jim zaměstnavatel nabídne zajímavé firemní benefity. Pro menší firmy jsou firemní benefity šancí, jak zvýšit svoji atraktivitu pro zaměstnance oproti konkurenci,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Proč nabízet práci z domova?

Zaměstnavatelé mají řadu možností, jak práci zaměstnancům zpříjemnit a nalákat do firmy nové inovativní zaměstnance. Nejoblíbenější firemní benefity jsou přitom zadarmo. Mezi ně patří zejména pružná pracovní doba, kdy si zaměstnanci mohou svoji práci časově libovolně řídit, práce z domova nebo zkrácené úvazky. Trendem je zejména umožnit zaměstnanci pracovat alespoň několik dní týdně z domova, pokud to povaha jeho práce dovoluje. Kreativní zaměstnanci často potřebují k práci svůj klid a pohodu. Na svém oblíbeném křesle mají u počítače více nápadů než v práci. Navíc mohou pracovat večer nebo v noci dle libosti. Zaměstnanci pracující z domova mohou lépe sladit rodinný a profesní život, což má velmi dobrý vliv na jejich výsledky. Stačí pracovat dva dny v týdnu z domova a získaný klid se rychle odrazí na pracovní morálce. Nabízením alespoň částečné práce z domova si firma též výrazně zlepšuje svoji image v očích potenciálních zaměstnanců a mívá více talentovaných uchazečů o zaměstnání než dříve. Práce z domova přitom zaměstnavatele nemusí stát nic navíc. Naopak, může dokonce šetřit provozní náklady.
Menší firmy a firemní benefity

Někteří zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců nechtějí firemním benefitům věnovat čas a potřebnou administrativu. Přitom právě firemní benefity jsou možností, jak zaujmout uchazeče o místo a udržet si nejlepší zaměstnance. Řada benefitů je daňově zvýhodněna a je škoda toho nevyužít. Stejného prospěchu pro zaměstnance je možné dosáhnout s nižšími náklady v porovnání se zvýšením hrubé mzdy. U řady nepeněžních firemních benefitů se neplatí povinné pojistné ani daň z příjmu. „Když zaměstnavatel zvýší zaměstnanci s průměrnou mzdou hrubou mzdu o 1 000 Kč, vzrostou jeho mzdové náklady o 1 340 Kč a zaměstnanec obdrží na účet cca 680 Kč. Jestliže zaměstnavatel přispěje zaměstnanci částkou ve výši 1 000 Kč na některý z benefitů s výhodným daňovým režimem tak jsou náklady zaměstnavatele 1 000 Kč a užitek zaměstnance je rovněž 1 000 Kč,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Příspěvek na penzijko a životko je dobrou volbou

Zaměstnavatelé mohou svým pracovníkům nabídnout celou řadu benefitů, záleží na jejich uvážení a firemní politice. Některé z nich – například notebook, služební auto, příspěvky na sport nebo kulturu – však lze poskytnout jen někomu. Naproti tomu stravenky, týden dovolené navíc, příspěvek na životní pojištění, příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření mohou využít všichni zaměstnanci. Tyto firemní benefity jsou tedy v praxi velmi oblíbené. Zejména příspěvek na „penzijko“ a „životko“ je díky daňovému zvýhodnění atraktivní pro zaměstnavatele i zaměstnance. „Z ročního příspěvku zaměstnavatele na zaměstnancovo životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření do částky 30 000 Kč neplatí žádné daně ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Pro zaměstnance je tedy finančně výhodnější, když mu zaměstnavatel přispívá měsíčně 2 500 Kč na některou z uvedených smluv, než aby mu o tuto částku zvýšil hrubou mzdu. Ze zvýšené hrubé mzdy by totiž musel zaplatit daň z příjmu, jakož i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Odborníky je nutné udržet

Každý zaměstnanec má jiné potřeby a přání, kterým lze poskytované firemní benefity přizpůsobit. Inovativní zaměstnanci jsou pro budoucnost firmy nenahraditelní. Firmy přicházející o odborníky mají velké problémy. Nejlepší zaměstnanci by tedy měli vědět, že si jich společnost váží. Podíl na firmě při splněných vytýčených cílech je pro řadu odborníků rozhodujícím firemním benefitem, který je motivuje k ještě lepším pracovním výsledkům. S odchodem klíčových zaměstnanců totiž odchází i jejich know-how a kontakty. Získání nového schopného zaměstnance není přitom snadné a začátek jeho kariéry u zaměstnavatele je spojen se zvýšenými firemními výdaji.

Publikováno na serveru finance.cz, 7.8.2015