OSVČ s paušálem budou moci uplatnit i slevu na dítě či manželku už za letošek, 22.5.2017

OSVČ, které si uplatňují výdajový paušál, budou moci opět poprvé za letošní rok uplatnit i slevu na dítě a vyživovanou manželku. Dosud to bylo možné pouze v případě, že součet vašich dílčích základů, u kterých paušál uplatňujete, nepřesahuje 50 % celkového základu daně. „Při využití výdajového paušálu nelze uplatnit již žádné výdaje nad rámec paušálních výdajů, tedy ani kupříkladu paušální výdaj na auto.

Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty již všechny výdaje,“ vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars, která připomněla, že jsou-li skutečné výdaje nižší než ty paušální, přináší paušál významnou úsporu nejen na dani z příjmu fyzických osob, ale i na sociálním a zdravotním pojištění. V praxi podle daňové poradkyně využívají výdajový paušál i OSVČ, jejichž skutečné výdaje jsou nepatrně vyšší než výdaje stanovené paušálem. Zjednoduší si tak povinnou administrativu a eliminují riziko chyby, protože při využití výdajového paušálu se nerozlišuje mezi daňově uznatelnými a daňově neuznatelnými výdaji. Jasnou volbou jsou pak výdajové paušály pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tedy třeba pro zaměstnance přivydělávající si podnikáním.

Výdajový paušál mohou využít i plátci daně z přidané hodnoty. OSVČ stanovující výdaje paušálem budou moci uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti za letošní rok za podmínky, že budou svůj výdajový paušál počítat z částky do nového příjmového limitu ve výši 1 000 000 Kč. OSVČ, které budou chtít vypočítat výdaje z částky do příjmového limitu ve výši 2 000 000 Kč, nebudou moci tyto daňové slevy uplatnit. „Jakou variantu zvolit tak bude záviset na skutečně dosažených příjmech a rovněž na tom, zdali nemůže kupříkladu daňové zvýhodnění na děti uplatnit manželka nebo partnerka,“ dodala Ivanco. Podrobněji jsme o změně informovali v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem.

Publikováno na serveru měšec.cz, 22.5.2017.