Čtvrtletní plátci DPH podávají poprvé kontrolní hlášení, musí to stihnout do 25.dubna, 20.4.2016

Blíží se termín pro další skupinu lidí, kteří musí podat kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty. Poprvé se to týká fyzických osob, které podávají přiznání čtvrtletně. Musí to stihnout do pondělí 25. dubna. Za neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením hrozí vysoké pokuty.

Povinnost se týká v podstatě většiny českých živnostníků, protože ti jsou čtvrtletními plátci DPH. A spolu s daňovým přiznáním k DPH musí odevzdat i to kontrolní hlášení. Pokud to neudělají, hrozí jim vysoké pokuty.

Nejnižší tisícikorunová pokuta v případě, že kontrolní hlášení podají sice opožděně, ale ještě před výzvou finančního úřadu. V ostatních případech jsou pokuty znatelně vyšší. A mohou dosáhnout až půl milionu korun.V hlášení musí být základní údaje z faktur. A obsahuje údaje o každé transakci zvlášť. Součty oddílů kontrolního hlášení musejí odpovídat příslušným řádkům daňového přiznání k DPH. Stejnou obchodní transakci by měl uvést do kontrolního hlášení odběratel i dodavatel.V případě, že finanční úřad zjistí nesrovnalosti, pošle oběma stranám výzvu. A oni ten nesoulad musí do 5 dní odstranit.

Například auditorská společnost Mazars upozorňuje, že častou chybou, kterou plátci DPH v kontrolním hlášení dělají, je uvádění variabilního symbolu místo čísla daňového dokladu.

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, buď prostřednictvím daňové schránky, nebo přes aplikaci EPO na portálu Finanční správy. Pro podání kontrolního hlášení není tedy nutné mít zřízenu datovou schránku.Ve formuláři kontrolního hlášení musí být vždy uvedeno buď ID datové schránky nebo e-mail podávající osoby. Vzorový formulář kontrolního hlášení a pokyny k vyplnění kontrolního hlášení jsou k dispozici na stránkách finanční správy v sekci Soubory ke stažení. Povinná kontrolní hlášení přinesla při výběru daní více než 15 miliard korunEvropská komise zatím Babišovi nepovolí změnit výběr DPH, nejdřív udělá analýzu.

Čtvrtletní přebytek státního rozpočtu je nejvyšší do roku 1993 Ilona Švihlíková: Daňové úniky představují asi čtyřnásobek deficitu našeho rozpočtu. Kontrolní hlášení podalo včas zhruba 84 procent plátců DPH Vladimír Dlouhý: Jednu administrativu podnikatelé zvládnou, patnáct je už otrava.

Publikováno v Českém rozhlasu, 20.4.2016.