Přivýdělek u studentů a rodičů, 22.2.2017

Hlavní povolání student nebo rodič, který se stará o malé dítě. Jenže ne všechny studenty jsou rodiče schopni uživit, stejně tak mnozí rodiče potřebují nějaké peníze navíc.
Nejčastěji si přivydělávají nepravidelně různými brigádami, dostávají honoráře nebo podnikají. Kdy musí podat daňové přiznání a kdy se jim to vyplatí, aniž by museli?
Podobně jako u přivydělávajících si zaměstnanců či penzistů záleží na tom, jakého druhu je příjem. Rodičovský příspěvek je jednou z dávek státní sociální podpory, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. Kdo tedy pobírá rodičovský příspěvek a nemá jiné příjmy, přiznání řešit nemusí.

Brigády

Kdo pracoval na některou z dohod, ať už o pracovní činnosti, či provedení práce, přiznání podat nemusí. Alemůže – a ve většině případů to bude i výhodné. Vyplní příjmy podle § 6 (částku najde na potvrzení o příjmech od zaměstnavatele) a díky slevě na poplatníka, která se uvádí za celý rok (24 840 korun), a u studentů i díky další slevě na studenta (4020 korun) může získat část nebo i celou zaplacenou zálohovou, u dohody o provedení práce do 10 000 korun za měsíc i srážkovou daň zpátky. Může si odečíst z daňového základu odečitatelné položky (úroky z hypotéky, dary, pojištění, penzijní spoření) a slevu na dítě. Nárok má i na slevu za takzvané školkovné až do výše 9990 korun za rok.

Podnikání, honoráře

Když si student či rodič přivydělávají jako osoba samostatně výdělečně činná a mají příjem za rok vyšší než 15 000 korun, musí podat daňové přiznání a zisk zdanit jako každý jiný podnikatel. Samozřejmě mají nárok na odečtení například úroků z hypotéky, darů či životního pojištění z daňového základu, na slevu za poplatníka a studenti i slevu na studenta. Pokud neuvádí výdaje paušálem a splní výši příjmů, může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti. Bez ohledu na způsob uplatňování výdajů má nárok na slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné.
Do podnikatelských příjmů podle § 7 patří i honoráře nad 10 000 korun, které je nutné zdanit. Honoráře do 10 000 korun jsou zdaněny srážkovou daní již u zdroje a do daňového přiznání se neuvádí, ani nelze získat tuto srážkovou daň zpět.
Ouplatnění slevy na dítě se často zajímají i rodiče podnikajících studentů. „Pokud jejich dítě studuje v řádném studiu a sdílí s rodiči společnou domácnost, pak si mohou rodiče i na takového studenta do 26 let uplatnit daňové zvýhodnění,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jiná činnost

Může se stát, že jste měli navíc nějaký příjem, který se jednoznačně nedá zařadit. V daňovém přiznání se uvádí v příloze 2 jako takzvaný ostatní příjem (§ 10). Je-li navíc příležitostný, může dosáhnout až 30 000 korun za rok, aniž by vám vznikla povinnost tyto peníze danit. „Pozor, do osvobozujícího limitu se počítají příjmy, nikoli zisk. Tedy když jste například za prodaná štěňata obdrželi 50 tisíc korun a náklady byly 25 tisíc korun, danit budete, protože příjem byl vyšší než 30 tisíc. Pokud byste ovšem za prodej ovoce ze zahrádky utržili 29 900 korun, danit nebude třeba,“ upozorňuje Gabriela Ivanco a dodává, že musí jít o příležitostné činnosti (například vytvoření grafického návrhu), příležitostný nájem movitých věcí (půjčíte sousedovi míchačku za úplatu), zemědělskou výrobu (pokud nejste zemědělec podnikatel – prodej přebytků ze zahrádky). Nesmí jít o soustavnou činnost. Na tu byste měli mít živnostenské oprávnění a příjmy danit jako podnikatel.

Publikováno v Lidových novinách, 22.2.2017.