25η Μαρτίου 2019 - Πώς αμοίβεται η αργία;

Η 25η Μαρτίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Βασιλικού Διατάγματος 748/1966 έχει ορισθεί σαν υποχρεωτική αργία και εξομοιώνεται πλήρως προς την Κυριακή.

Κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων.  Η απασχόληση των εργαζομένων επιτρέπεται σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις των οποίων η δραστηριότητα αναφέρεται στο άρθρο 7 του ίδιου Βασιλικού Διατάγματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, ξενοδοχεία.

 

Πως αμείβεται για φέτος η 25η Μαρτίου 2019 που συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα;

 

Για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές:

Καταβάλλεται ο συνηθισμένος μισθός και το συνηθισμένο ημερομίσθιο (για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες αντίστοιχα) χωρίς καμία προσαύξηση.

 

Για τις επιχειρήσεις που βάσει του Β.Δ. επιτρέπεται να είναι ανοιχτές:

  • Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το συνηθισμένο καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους και στο σύνολο των ωρών που θα απασχοληθούν.
  • Για του εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:
  1. Αν πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που συνήθως δεν λειτουργούν αλλά φέτος εκτάκτως θα λειτουργήσουν τότε για την ημέρα αυτή ο εργαζόμενος θα λάβει το συνηθισμένο ημερομίσθιο του και προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ημερομίσθιο του και στο σύνολο των ωρών που θα απασχοληθεί..
  2. Αν πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τις αργίες και τις Κυριακές τότε για την ημέρα αυτή ο εργαζόμενος θα λάβει μόνο την προσαύξηση του 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ημερομίσθιο του και στο σύνολο των ωρών που θα απασχοληθεί.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων που λόγω Κλαδικών ή Επιχειρησιακών Συμβάσεων, ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι τότε αυτοί υπερισχύουν.