Η Mazars χορηγός της 5ης Ημερίδας του ΙΕΕΕ

Η Mazars συμμετέχει ως χορηγός στην 5η Ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) στη Θεσσαλονίκη, με θέμα "Current and future trends of the AuditLand" – "Τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου".

Θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές του κλάδου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και οι τάσεις που προδιαγράφονται κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου 2019, στο συνεδριακό κέντρο της Helexpo, αίθουσα Ιωάννης Βελλίδης.