Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από COVID-19

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμό απόφαση 6924 ΦΕΚ Β΄291/29-1-2022 η οποία αναφέρει τους όρους και τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων οι οποίοι έχουν νοσήσει από COVID–19.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, σε περίπτωση νόσησης από COVID-19 δικαιούνται:

1. Να παρέχουν την εργασία τους εξ’ αποστάσεως.

  • Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου είναι σε θέση που του επιτρέπει να εργαστεί και επίσης διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για να απασχοληθεί εξ’ αποστάσεως.
  • Για την άσκηση του ανωτέρου δικαιώματος παροχής της εργασίας εξ αποστάσεως, αρκεί η βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα (βλ. άρθρο 4 του παρόντος ΦΕΚ).
  • Η διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εργασίας είναι διάρκειας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
  • Ο εργόδότης οφείλει να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την εξ’ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων συμπληρώνοντας το Έντυπο Ε4.1 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”.

2. Να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.

  • Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση του, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.
  • Για την άσκηση του ανωτέρου δικαιώματος παροχής της εργασίας εξ’ αποστάσεως, αρκεί η βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα (βλ. άρθρο 4 του παρόντος ΦΕΚ).
  • Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομένου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο οποιαδήποτε άλλη άδεια.
  • Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID- 19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας
  • Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσδιορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Η ασθένεια διαρκεί έως και την τελευταία ημέρα της ειδικής άδειας ασθένειας (σύνολο 5 εργάσιμων ημερών).
  • Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Αρχείο

ΦΕΚ 291 2022

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;