Υποχρεωτική υποβολή της υπερεργασίας και υπερωρίας

Από 1η Σεπτεμβρίου 2018 η υποχρεωτική υποβολή της υπερεργασίας και υπερωρίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Δημοσιεύτηκε η νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Με τη νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας επανακαθορίζεται η διαδικασία της υποβολής των Εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με κυριότερο σημείο την υποβολή του εντύπου Ε8_Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης, που αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική γνωστοποίηση της υπερεργασίας και υπερωρίας πριν την έναρξη της πραγματοποίησης της όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του Ν. 4488/2017.

Η υποβολή του Ε8 ξεκινά προαιρετικά από τη 1η Ιουλίου 2018 (δίνεται η δυνατότητα και μέσω κινητού τηλεφώνου) ενώ καθίσταται υποχρεωτική από τη 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2018 θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο όπου θα ισχύει το μέχρι τώρα καθεστώς όσον αφορά τη διαδικασία γνωστοποίησης της υπερωρίας (συμπλήρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών και υποβολή τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από τον μήνα πραγματοποίησης τους).

Αρχεία

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
Οικ.32143 Δ1.11288