Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027 (ΠΔΑΜ) εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλέγμα μέτρων, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στις συμβαλλόμενες περιοχές. Στόχος του είναι η αναγέννηση της τοπικής οικονομίας και η στήριξη των επενδύσεων που συντείνουν στην διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος  ανέρχεται σε 280.000.000,00 € και κατανέμεται γεωγραφικά, μεταξύ των περιοχών Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ως εξής:

 • Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας το 70% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης 30% του συνολικού προϋπολογισμού

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται 

στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης είναι:

 • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
 • Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
 • Δήμος Μεγαλόπολης
 • Δήμος Τρίπολης
 • Δήμος Γορτυνίας
 • Δήμος Οιχαλίας

Δικαιούχοι

 • Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ για επιχορηγούμενο Π/Υ από 500.000€ και έως 12.000.000€
 • Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες Μεγάλες Οντότητες για επιχορηγούμενο Π/Υ από 5.000.000€ έως 40.000.000€

Αξιολόγηση της επένδυσης

Τα κριτήρια, οι βαθμολογίες και η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο σε κάθε κατηγορία κριτηρίων διακρίνονται σε :

5 ομάδες Κριτηρίων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 15
 2. Αξιολόγηση του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 15
 3. Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 20
 4. Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 20
 5. Νέες Θέσεις Εργασία με εύρος βαθμολογίας 0 έως 30

6 ομάδες Κριτηρίων για τις Μεγάλες επιχειρήσεις

 1. Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 13
 2. Αξιολόγηση του χρηματοδοτικού σχήματος με εύρος βαθμολογίας 0 έως 15
 3. Αξιολόγηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 12
 4. Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με εύρος βαθμολογίας 0 έως 20
 5. Νέες Θέσεις Εργασία με εύρος βαθμολογίας 0 έως 30
 6. Ειδικά Χαρακτηριστικά Επένδυσης με εύρος βαθμολογίας 0 έως 10

Ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινάει στις 15/03/2024 και λήγει στις 15/05/2024. Επιπλέον, η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η προσέγγιση της Forvis Mazars

Η Forvis Mazars σας εγγυάται την ορθότερη διαχείριση της αίτησής σας για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής επιχορήγησης εντός των καταληκτικών ημερομηνιών δίπλα σε μια έμπειρη ομάδα συμβούλων με τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε μεγάλα επενδυτικά έργα.

Θα λάβετε όλες τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία, τη σύνταξη και την υποβολή των επενδυτικών φακέλων, με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος και θα είμαστε δίπλα σας σε όλες τις ανάγκες που πιθανόν προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης.