Ποιοι είμαστε

O Όμιλος Forvis Mazars είναι ανεξάρτητο μέλος της Forvis Mazars Global, κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών. Λειτουργούμε με τη μορφή μιας διεθνούς ολοκληρωμένης συνεργασίας σε περισσότερες από 100 χώρες και γεωγραφικές περιοχές παρέχοντας ελεγκτικές, συμβουλευτικές και φορολογικές υπηρεσίες. Αξιοποιούμε την εξειδίκευση και την διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση των 35.000 επαγγελματιών μας παγκοσμίως για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως μεγέθους, σε κάθε στάδιο ανάπτυξής τους.

Η Forvis Mazars στην Ελλάδα

Η Forvis Mazars στην Ελλάδα είναι μέλος της Forvis Mazars Group SC. Η Forvis Mazars είναι ένα κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών που λειτουργεί υπό μια ενιαία επωνυμία και αποτελείται από δύο κύρια μέλη: την Forvis Mazars, LLP στις ΗΠΑ και την Forvis Mazars Group SC., μια ολοκληρωμένη διεθνής συνεργασία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και γεωγραφικές περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Τα στελέχη μας

e8bdf18bc3cc-Our-managing-team-5-1600-per-500px.jpg.jpg
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής της Forvis Mazars, μέσα στο γενικό πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό αποτύπωμα

The Praxity Alliance

H Forvis Mazars Group είναι μέλος της Praxity AISBL, της μεγαλύτερης συμμαχίας ανεξάρτητων και μη - συγγενών ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών.

Διαβάστε περισσότερα