Cégérték meghatározása

A cégértékelés szükségessége különböző helyzetekben merül fel. Ahogyan más vagyontárgyak esetében, egy vállalkozás értékelése is akkor válik fontossá, amikor részleges vagy teljes értékesítés merül fel. Cégeladás során a cégérték meghatározása, és az erre alkalmazott módszerek kritikus tényezők, amelyek gyakran befolyásolják a tranzakciós tárgyalások menetét.

A résztulajdonosok bevonása is kiemelt jelentőségű, hiszen szükséges ismerni a cég jelenlegi és várható értékét olyan helyzetekben, mint például a befektetők bevonása, a tőzsdei bevezetés, vagy a munkavállalói részvényesi program indítása.

Egyéb esetek, amikor cégértékelésre lehet szükség:

 • Joint venture vállalkozások létrehozása: amikor két vagy több vállalkozás úgy dönt, hogy közösen létrehoz egy új vállalkozást (joint venture), a résztvevő feleknek meg kell határozniuk a vállalkozásban való részesedésüket és hozzájárulásukat. A cégértékelés itt segít az érintett feleknek meghatározni az egyes részvények vagy részesedések értékét, ami az együttműködési megállapodás alapját képezi.
 • Különböző M&A tevékenységek (mint például összeolvadás vagy felvásárlás): az összeolvadások és felvásárlások során a cégek összevonják erőforrásaikat, vagy egy vállalat átveszi a másikét. Ebben az esetben a cégértékelés meghatározza a cégek aktuális értékét, amely alapján megtörténik az üzleti megállapodás kialakítása, és az érintett tulajdonosok igazságos kompenzálása.
 • Cégértékhez kötött vezetőségi bónuszok meghatározása: a cégértékelés szerepet játszik a vezetőségi bónuszok kialakításában, mivel a vezetői teljesítményhez kötött juttatások szorosan összefüggenek a cég teljesítményével és értékével.
 • Tulajdonrész használata fedezetként vagy biztosítékként: amikor egy vállalkozás tulajdonrészét használják fel fedezetként vagy biztosítékként hitelfelvétel vagy üzleti tranzakciók során, a cégértékelés meghatározza az adott tulajdonrész értékét, biztosítva ezzel a pontos és igazságos ügyletet.
 • Számviteli és adózási szempontokból szükség lehet cégértékelésre: a számviteli kötelezettségek, és az adózási előírások teljesítése során a cég vagy annak bizonyos elemeinek értékelése segíthet a vállalkozásnak megfelelni az előírásoknak, és helyesen számolni el az adókkal, valamint a könyvviteli kötelezettségekkel kapcsolatos szabályoknak megfelelően.

Az előzmények fontossága a cégérték meghatározásában

A vállalat értékének meghatározása során nélkülözhetetlen a tulajdonosi struktúra, és a pénzügyi mutatók áttekintése, különös tekintettel a múltbeli teljesítményre. A pénzügyi mutatók, és a növekedés elemzése - melyek jellege változhat az iparágak között, bepillantást nyújthatnak a társaság korábbi teljesítményébe. Az iparági benchmarkok további összehasonlítási alapot biztosítanak a vizsgált vállalat teljesítményének értékeléséhez, amikor azokat hasonló iparági csoportokhoz viszonyítjuk.

cegertek-meghatarozasa

A cégérték meghatározása a gyakorlatban

A cégérték meghatározása számos szempontot magában foglal, és különböző értékelési megközelítéseket kell alkalmazni a tranzakciók, és a vállalati teljesítmény megértése érdekében.

Cégérték meghatározása:

Az értékelési módszerek között találhatók a jövedelem szerinti, piaci és költségalapú megközelítések, amelyeket röviden ismertetünk.

 • Célok meghatározása: Az értékelés kezdeti fázisában kiemelkedő fontosságú a célok tisztázása. A kockázatok értelmezése során a szubjektivitás szerepe hangsúlyos, és az eladó és vevő perspektívájának különbségeit is figyelembe kell venni. 
 • Kockázatok kezelése: Pénzintézetek gyakran alkalmazzák a szigorú kockázatkezelést, mely hatással lehet az értékelésre. Például egy magas kockázatú startup részvényei alacsonyabb értéken kerülhetnek beszámolásra, mint például egy szakmai befektető számára. 
 • Világpiaci helyzet: Az aktuális világgazdasági környezet, és a piaci tendenciák jelentős tényezők. Ezek befolyásolhatják a vállalat pozícióját és értékét. 
 • Cégpozíció és teljesítmény: A vállalat piaci helyzetének, sikerességének, márkaértékének, és a vele kapcsolatos híreknek az elemzése meghatározó az értékelés során. 
 • Tervek és várható jövőbeli teljesítmény: A vállalat jövőbeli tervei, és azok megvalósíthatósága is befolyásolja az értéket. A jövőbeli kilátások hatással lehetnek a cég értékére.
 • Due Diligence: Az értékelési modellek alkalmazása mellett a "due diligence" folyamat elengedhetetlen. Ez belső folyamatok átvilágítására szolgál, hogy feltárja, hogyan befolyásolhatják ezek a tényezők a cég értékelését. 

Cégérték meghatározása a gyakorlatban

Az értékelési módszerek között találhatók a jövedelem szerinti, piaci és költségalapú megközelítések, amelyeket röviden ismertetünk. 

Jövedelem szerinti megközelítés:

A diszkontált cash flow (DCF) módszer a legelterjedtebb a jövedelem szerinti megközelítésben. Ezen módszer előnye, hogy valós időértékkel számol, figyelembe véve a pénz idővel változó értékét. A DCF módszer a vállalat jövőbeli pénzáramainak diszkontált jelenértékét számolja ki, valósághű képet nyújtva a várható megtérülésről, és a pénzáramokkal kapcsolatos elvárásokról.

Piaci megközelítés:

Ebben az esetben az azonos vagy összehasonlítható vállalatok vagy tranzakciók piaci adatait és árait használják fel a cégérték meghatározásához. Az összehasonlíthatóság, és a megfelelő szorzók kiválasztása kiemelten fontos ebben a megközelítésben.

Költségalapú megközelítés:

A költségalapú megközelítés azt vizsgálja, hogy mennyibe kerülne jelenleg az adott eszközt pótolni. Habár gyakran összekeverik a pótlási költség módszerével, ez az értékelési módszer általánosabb, és kiemelten hasznos lehet, különösen korai szakaszban lévő, vagy induló vállalkozások esetén. Itt más vállalkozásokkal nehezen megvalósítható az összehasonlítás, vagy a tervezetek olyannyira szubjektívek, hogy kihívásokkal teli lenne róluk megbízható becslést készíteni.

Kapcsolatfelvétel

Könyvelési kérdések

Üzleti vagy cégérték könyvelése kiemelkedő fontosságú olyan üzleti tranzakciók során, mint például részesedés vásárlása, beolvadás vagy összeolvadás. A részesedés értéke a fizetett vételárral azonos összegben jelenik meg a könyvelésben, még akkor is, ha ez az összeg magában foglalja az üzleti vagy cégértéket is (goodwill). Beolvadás vagy összeolvadás esetén a már meglévő részesedéseket ki kell vezetni a saját tőkével szemben, ami bizonyos esetekben jelentős tőkeveszteséget okozhat, különösen akkor, ha a megszűnő (beolvadó) társaság vagyonát nem lehet arányosan felértékelni.

Az ilyen esetekben az üzleti vagy cégérték meghatározásának feltétele, hogy a beolvadás során az üzleti vagy cégértékkel érintett vagyont is átértékeljék. Ennek célja, hogy az üzleti vagy cégérték csak az eszközök és kötelezettségek részesedéssel arányos piaci értékén felüli összegét tükrözze. Ezen módszer alkalmazása segít biztosítani, hogy a könyvelés tükrözze az üzleti tranzakciók valóságos értékeit, és minimalizálja a potenciális tőkeveszteségeket az esetleges értékvesztések elszámolásában.

Az üzleti vagy cégérték meghatározása az érintett vagyon átértékelésével együtt a könyvelési folyamatban alapvető fontosságú. Az üzleti tranzakciók tényleges értékeinek pontos könyvelése hozzájárul a pénzügyi adatok valósághűbb és pontosabb reprezentációjához. Ezenkívül segít minimalizálni a lehetséges tőkeveszteségeket, különösen olyan esetekben, amikor az értékvesztések elszámolásánál szükséges a részletes és pontos számviteli megközelítés.

Kapcsolatfelvétel

Miben tud segíteni a Forvis Mazars?

Amennyiben szeretné megtudni, hogy mennyit ér a cége, akkor a Forvis Mazars szakemberei örömmel állnak rendelkezésére. Teljes körű szolgáltatásaink keretében a cégérték meghatározása mellett a cégeladás komplett folyamatában is tudunk segíteni.

A cégérték meghatározása során számíthat többek között az alábbi feladatok elvégzésében:

 • Szükséges pénzügyi kimutatások, mint például az eredménykimutatás, mérleg és cash flow.
 • Amennyiben az értékelés során figyelembe kell venni a goodwill-t (üzleti vagy cégérték), a számviteli szakemberek segíthetnek az érték meghatározásában és könyvelésében.
 • Segítünk megismerni a kockázatokat, és ajánlásokat adunk, hogy miként kerülhetőek el.
 • Részletes riportokat készítünk az értékelési folyamatról.

Minden cégértékelés egyedi, így mindig igazodunk az igényekhez, és az aktuális piaci környezethez.

Kapcsolatfelvétel