Transzferárazás

Szerte a világon a transzferárazás az adó vizsgálatok egyik kiemelt területe, és növekvő jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az adózással kapcsolatos szankciók drámai növekedése, illetve a transzferár vonatkozású adótörvények változása.

Az adófizetőknek nem csak a szokásos piaci feltételeknek és elvárásoknak kell megfelelniük, de az Adótörvénnyel összhangban lévő dokumentumokkal is rendelkezniük kell, a 2012-ben jelentősen módosult törvényi szabályoknak megfelelően. Ugyanakkor a transzferárazás nem csak egy kötelezettség, hanem egy kiváló adóoptimalizálási lehetőség is egyben, ezért kiemelt jelentősége van egy jó transzferár nyilvántartás elkészítésének

A Forvis Mazars tanácsadói több éves tapasztalattal rendelkeznek nem csak a transzferárazás területén, hanem a transzferár dokumentációban, jövőbeni ügyletek árképzésében, adóvizsgálatok támogatásában, valamint a transzferárazással és a transzferár nyilvántartással kapcsolatos jogi ügyek rendezésében.

A Forvis Mazars nemzetközi hálózatának transzferár központja is Magyarországon van, erre utal a Forvis Mazars Transfer Pricing Center név is. A magyarországi Forvis Mazars tehát nem csak magyar, hanem transzferár központként működve szakmailag támogatja a Forvis Mazars hálózat tagjait.

A transzferárazáshoz kapcsolódó magyar dokumentációs kötelezettségek

A BEPS-akcióterv részeként megalkotott háromszintű dokumentációs kötelezettség a magyar jogszabályokban is megjelent. Míg az országonkénti jelentésre vonatkozó kötelezettségeket a 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) önti formába, addig a fő-, illetve helyi dokumentumok elkészítését a 32/2017. számú NGM-rendelet szabályozza. Fontos kiemelni, hogy a transzferárakkal kapcsolatban felmerülő kockázatok többrétűek.

A háromszintű dokumentációs kötelezettség nem (nem megfelelő) teljesítése mulasztási bírsággal járhat, az adóhatóság által megállapított adóhiány esetén 50%-os adóbírság, valamint késedelmi pótlék vethető ki (amelynek mértéke a jegybanki alapkamat +5%, a kockázatos adózóknál ennek másfélszerese), felmerülhet továbbá a csoporton belüli kettős adóztatás kockázata is.

Országonkénti jelentés (Country-by-Country Report, „CbCR”)

Célja, hogy az egész cégcsoportról számokban kifejezett képet kapjon az összes érintett adóhatóság. Az országonkénti jelentést a hatóságok elsődlegesen kockázatelemzéshez használhatják. Idetartozó adózói kötelezettségek:

• bejelentési kötelezettség,
• jelentéstételi kötelezettség

Bármely kötelezettség elmulasztása esetén: 20 millió Ft-os bírság.

Fődokumentum

Célja az egész cégcsoport működésének, stratégiájának, értékteremtési folyamatainak, transzferár-politikájának és adózási helyzetének áttekintése.

Helyi dokumentum

Célja kifejezetten a helyi működésre koncentrálva a kapcsolt vállalatokkal folytatott ügyletek elemzése a szokásos piaci ár elvének szempontjából.

Az új tartalmú dokumentációk új nézőpontot adnak az adóhatóságnak. A rendelkezésére álló információk alapján az adóhatóság sokkal precízebb és reálisabb következtetéseket tehet, pontosabban ítélheti meg, hogy a cégcsoport által Magyarországra allokált profit (adóalap) összhangban van-e a szokásos piaci ár elvével, hiszen lát(hat)ja az egyes cégcsoportokhoz kapcsolódó összképet.

Transzferárazás szolgáltatások:

Tervezés

 • Megfelelően kidolgozott árképzési gyakorlat kialakítása, amivel csökkenthető a hatóságokkal szemben kialakuló viták esélye, és elkerülhető a kettős adóztatás, optimalizálható a csoportszintű adó.
 • A szokásos piaci ár adóhatóság által történő megállapításával kapcsolatos folyamatokban való részvétel, segítségnyújtás, a megfelelő dokumentumok (például észrevételek, fellebbezések, nyilvántartások) elkészítése, ellenjegyzése.
 • Transzferár kockázatok feltérképezése és kezelése

Transzferár nyilvántartások elkészítése

 • Már elkészített nyilvántartások felülvizsgálata, véleményezése magyar adójogi szempontból;
 • Transzferár dokumentáció teljes körű elkészítése, illetve részfolyamatok elvégzése, dokumentálása;
 • Transzferár nyilvántartások aktualizálása;
 • Önálló és közös transzferár nyilvántartás készítése;
 • Benchmark elemzések készítése;
 • APA (Előzetes hatósági ármegállapítás) benyújtása;
 • Több ország előírásaival egyeztetett transzferár nyilvántartások készítése;
 • A megfelelő szerződéses háttér jogi dokumentációinak elkészítése.

Vitás ügyek rendezése

 • Tanácsadás transzferár-képzéssel kapcsolatos hatósági és bírósági ügyekben
 • Képviselet bírósági ügyekben

Lépjen velünk kapcsolatba

A nemzetközi adózásban és a gazdasági környezetben folyamatosan tapasztalható változásokra minden vállalatcsoportnak reagálnia kell, a régebben bevált megközelítések, koncepciók már nem minden esetben működnek vagy legalábbis jelentős adókockázattal járhatnak.

A változás mindig bizonytalanságot és kockázatot vet fel

Működési kockázat

A vállalatcsoport képes-e reagálni, illetve mennyi idő alatt tud változtatni működésén, hogy összhangba kerüljön az új követelményekkel, körülményekkel? Hogyan reagál az új körülményekre? Átstrukturálás? Ki viseli az átstrukturálás költségeit? Milyen összehasonlító elemzések alapján hoz döntéseket? Milyen kiigazításokat végez az összehasonlító adatokon? Ki viseli a leállások miatti veszteségeket? Érvényesek-e még a Szokásos Piaci Ármegállapodások az adóhatósággal? Újra kell-e gondolni a csoporton belüli pénzügyi ügyleteket a vonatkozó, megújult irányelvek alapján (tőke vs. kölcsön, credit rating, összehasonlító adatok)?

Hírnevet sértő kockázat

A változások a korábbi működést milyen színben fogják feltüntetni, ez milyen hatással lesz a vállalatcsoport megítélésére?

Adminisztrációs kockázat

Milyen további adminisztratív terhekkel kell számolni, és azoknak milyen költségvonzatuk lehet az egyes cégcsoportok számára? Felkészült-e arra, hogy a pénzügyi ügyleteket az új OECD-iránymutatás alapján dokumentálja?

Az adóhatóságok adatvezérelt ellenőrzési gyakorlata, a korábbi évekéhez képest sokkal hatékonyabb és célzottabb ellenőrzéseket tesz lehetővé, amelyekre minden vállalatcsoportnak időben fel kell készülnie.

Tekintse meg videonkat:

Lépjen velünk kapcsolatba

Aktuális híreink transzferárazás témakörben:

Transzferárazás – Adatszolgáltatási kötelezettség

2023. január 1-jetől a transzferár-nyilvántartás készítésére kötelezett adózóknak új adatszolgáltatási kötelezettséggel kell számolniuk. Az új adatszolgáltatást a társasági adó bevallására szolgáló, kiegészített 29 és 29EUD nyomtatványok részeként kell teljesíteni.

További információ

Transzferárazás - Az év végi transzferár kiigazítások kezelése, új adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése

A nyáron elfogadott adótörvénycsomag egyik sarkalatos pontja az év végi transzferár kiigazítások kezelése volt. Ennek értelmében, a 2022-es adóévtől kezdődően, ha az adózó által alkalmazott árazás vagy a vizsgált fél által elért nyereség nem bizonyul szokásos piaci mértékűnek, úgy a társasági adó alapját már a szokásos piaci tartomány medián értéke szerint szükséges kiigazítani, kivéve, ha az adózó indokolja, hogy egy, a mediántól eltérő érték jobban megfeleltethető a szokásos piaci ár elvének.

További információ

Transzferárazás - Jelentős szigorítások a transzferár szabályozásban a 2023. évi költségvetési javaslatban

Megjelent a parlament honlapján a kormány által benyújtott 2023. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló T/360. számú Törvényjavaslat, amely számos adónem szabályozásához is hozzányúl. A javaslatcsomag hangsúlyosan érinti a transzferár szabályozást, azzal kapcsolatosan jelentős szigorításokat, új adatszolgáltatási kötelezettséget és jelentősen emelkedő bírság-és díjtételeket fogalmaz meg. A transzferárazás miatti kiigazítások új szabályai számos adózónak komoly érvágást jelenthet a többletként befizetendő adót tekintve.

További információ

Transzferárazás - Közeledik a 2021. évi transzferár dokumentációk elkészítésére vonatkozó május végi határidő

A szokásos piaci ár és a transzferár közötti különbözetet a kapcsolt felek rendezhetik egymással úgy, hogy az ügylet eredeti értékét számviteli bizonylattal/számlával módosítják vagy az érintett adók alapját módosítják. Ha egy cégcsoporton belül az egymás felé érvényesíteni kívánt összegek közlésének határideje csoporton belüli határidők (riportálási, zárás) bekövetkezte miatt lejár, úgy az adóalap kiigazítása marad csak lehetőségként, amely azonban erőteljesebben magában hordozza a kettős adóztatás kockázatát. Hírlevelünkben a legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

További információ

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Ne maradjon le az aktuális transzferárazással kapcsolatosan hírekről. Iratkozzon fel hírlevelünkre és szerezze meg elsők között a legfrissebb információkat!

Feliratkozom a szakmai hírlevélre

Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség

aa587f8738b7-US-tax-desk-Sept.jpg
2023. január 1-jetől a transzferár-nyilvántartás készítésére kötelezett adózóknak új adatszolgáltatási kötelezettséggel kell számolniuk. Az új adatszolgáltatást a társasági adó bevallására szolgáló, kiegészített 29 és 29EUD nyomtatványok részeként kell teljesíteni.

Bővebben

Transfer Pricing Rules 2024

Mazars- Transfer Pricing Rules – the collection of local country transfer pricing requirements across jurisdictions.

Bővebben

Többet szeretne tudni?

Gabriella Nagy
Gabriella Nagy Head of International Transfer Pricing Center Budapest

Részletes profil