Stratégia és átvilágítás

Megoldások, amelyekkel be tudják építeni a fenntarthatóságot az üzleti gyakorlatukba

Egyre több vállalat alkalmaz fenntarthatósági stratégiát, ami a napi működés részévé teszi a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG-) kérdéseket. Ahogy a világ egyre nagyobb figyelmet fordít a vállalatok viselkedésére, nélkülözhetetlenné válik egy hatékony stratégia megléte. Csapatunktól megkaphatják a fenntarthatóság kereteinek kialakításához és integrálásához szükséges tanácsadást és iránymutatást.

A fenntarthatóság gyors ütemben válik az üzleti törekvések meghatározó elemévé. A múltban a fenntarthatóságot elsősorban környezeti tényezőkkel kötötték össze, de napjainkban már egy egész sor egyéb ESG-kérdés is beletartozik, és széles körben tartják úgy, hogy ezek a vállalatok nyereségére és megítélésére is hatással vannak.

A fenntarthatósági stratégia a gazdasági, környezeti és társadalmi célok beépítését jelenti az üzleti tervükbe azzal a szándékkal, hogy hosszú távon értéket teremtsenek a szervezetük, az érdekelt felek és a tágabban vett társadalom számára, miközben megőrzik és gazdagítják természeti erőforrásainkat a jövő generációi javára. Ahogy egyre növekszik az ESG-kérdésekkel kapcsolatos tudatosság, sok vállalat igyekszik ezeket az elveket megvalósítani, illetve beépíteni a működésébe. Mivel az ESG a kérdések széles körét fedi le – például a klímaváltozást, az emberi jogokat, a fogyasztóvédelmet, a munkavállalókhoz fűződő kapcsolatokat és a felelősségteljes vezetést –, fontos, hogy azok kapjanak hangsúlyt, amelyek a szervezetük számára a legfontosabbak.

Az ESG-vel kapcsolatos témák kiterjedt ismeretét az üzleti szakértelmünkkel ötvözzük, hogy biztosítsuk a fenntarthatósági stratégiájuk kialakítása során szükséges tanácsadást és támogatást. Csapatunk a Mazars egészének szakértelméből merítve integrált, egymással együttműködő egységként dolgozik, és munkája fókuszában az áll, hogy a szolgáltatásokat személyre szabva a lehető leginkább önök igényeihez igazítsa.

Együttműködésen alapuló megközelítésünkkel segíteni tudunk

 • Egy átfogó szabályzat kialakításában az érdekelti kör bevonására vonatkozóan, biztosítva ezzel, hogy minden érintett felet figyelembe vegyenek, a megfelelően megtervezett megközelítéssel, valamint egyetértés legyen a stratégiákról
 • Azon területek azonosításában és fókuszba állításában, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják az üzletmenetükre, és amelyek a leginkább számítanak az érdekelt felek számára az olyan gazdasági, környezeti és társadalmi kockázatokhoz fűződő kapcsolatuk okán, amelyek befolyásolhatják vállalatuk megítélését és értékteremtő képességét
 • A kiválasztott fő teljesítménymutatók mérésére szolgáló rendszerek kialakításában
 • Kiszámítani az ökológiai lábnyomukat és felismerni azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetik vagy kiegyenlíthetik azoknak a környezetre gyakorolt hatásait

Szolgáltatásaink

 • ESG- és fenntarthatósági stratégia kidolgozása és átvilágítás
 • Korrupcióellenes programok összeállítása
 • Vállalati irányítási szolgáltatások
 • GDPR-megfelelőség, valamint adatvédelem és adatbiztonság
 • Ökológiai lábnyom felmérése, energiahatékonyság
 • Emberi jogokkal kapcsolatos stratégia
 • Ellátási lánc kiértékelése a vállalati társadalmi felelősségvállalás szempontjából, illetve fenntartható beszerzési stratégia

Többet szeretne tudni?

András Bagyura
András Bagyura Igazgató, Üzletfejlesztés, Fenntarthatóság Budapest

Részletes profil