Sokszínűség és befogadás

Eredendően sokszínű

Tudjuk, hogy a vállalkozásunk, az ügyfeleink és a közösségeink számára azzal teremtünk értéket, ha teret adunk a különböző nézőpontoknak, ha lehetőséget adunk az embereinknek a kibontakozásra, illetve ha többféle háttérrel, látásmóddal és készséggel rendelkezőket ültetünk egy asztalhoz.

Olyan nemzetközi partnerségként, amelynek világszerte helyi kötődései is vannak, a Mazars földrajzi értelemben eredendően sokszínű szervezet, és növekedése annak köszönhető, hogy csapatában különböző nemzetiségek, nyelvek és iskolai végzettségi szintek képviseltetik magukat.

Mára a vezetői csapatunkban kiválóan tükröződik ez a sokszínűség: a cégcsoport 12 tagú igazgatótanácsa nyolc nemzetiséget számlál, a cégcsoportot irányító 11 tagú bizottság kilenc különböző nemzetiséget képvisel.

Az, hogy befogadó szervezetként a legtöbbet hozzuk ki ezekből a különbségekből, lehetővé teszi számunkra, hogy megoldjuk a problémákat, előbbre vigyük vállalatunkat, végső soron hatékonyabban szolgáljuk ki ügyfeleinket.

Kialakítása révén befogadó

A sokszínűség túlmutat a földrajzi különbségeken. Mi a Mazars-nál elkötelezetten ápolunk olyan befogadó környezetet, amelyben a csapatok, a vezetők és a teljesítmények sok különböző stílust képviselnek, sokféle etnikai háttérből származnak, és ahol ezek a különbségek több értéket és nagyobb sikert eredményeznek.

A különbségeink megnyilvánulhatnak többek között a képességekben, az életkorban, a kultúrában, a képzettségben, a társadalmi nemben, a nemi identitásban és önkifejezésben, a nyelvben, a vallásban, a szexuális irányultságban, a társadalmi-gazdasági háttérben és a munkastílusban.

A Mazars egységes csapatként működik, és a nemzetközi, integrált partnerségi modellünk segítségével sokszínű és befogadó szervezet vagyunk.

A sokszínűséggel és befogadással foglalkozó globális felmérésünk (D&I felmérés), amit 2022 májusa és júliusa között 60 országban 1400 résztvevővel végeztünk, a következőket mutatta ki:

  • A nálunk dolgozó tehetségek nagy többsége (79%-a) soha nem érezte, hogy bármilyen tulajdonságuk miatt kirekesztenék.
  • A válaszadók 90%-a büszke a munkájára.
  • A Mazars munkavállalóinak 80%-át elégedettséggel tölti el a munkája.
  • 84%-uk gondolja úgy, hogy a munkája fontos célt szolgál.

Nemek közötti egyenlőség, sokszínűség és befogadás

  • Az elmúlt években megemeltük a nők arányát a vezetői pozíciókban, és jelentős előrelépést tettünk a nemek közötti egyenlőség elérése felé a Mazars egészében. Mára a 2024-es stratégiai tervünket alakító globális vezetői csapat 35%-át nők alkotják. Irányító testületeink összességét (a cégcsoport igazgatótanácsát és irányító bizottságát együttesen) nézve a nők aránya 43%. Tisztában vagyunk azzal azonban, hogy csak a cégcsoport igazgatótanácsát tekintve még kiegyensúlyozottabbá kell tennünk a nők jelenlétét.
  • Napjainkban több mint 95 országban vagyunk jelen; 59%-uk követi nyomon és osztja meg a nemi sokszínűségi mutatókat. Ezeknek az országoknak a fele (50%-a) számol be arról, hogy vannak a nemi sokszínűségre irányuló kezdeményezéseik és programjaik, 57%-uk rendelkezik olyan speciális HR-szabályzatokkal, amelyek támogatják a rugalmas munkaidőt és/vagy a munka és magánélet egyensúlyát.
  • Cégcsoportunk menedzsmentjének 63%-a női felső vezető. Ők irányítják a pénzügyi, a marketing és kommunikációs, a minőség- és kockázatügyi, az innovációs, a technológiai és az általános adminisztratív tevékenységeket.
  • 43Összességében az irányító testületeink 43%-át nők teszik ki
  • 59Jelenlétünk több mint 95 országának 59%-a követi nyomon és osztja meg a nemi sokszínűségi mutatóit
  • 63Menedzsmentünk 63%-át női felső vezetők alkotják

Már eddig is sokat tettünk, de még többet szeretnénk. 2021-ben kineveztünk egy sokszínűségi és befogadási globális vezetőt, aki felelős a nemekre vonatkozó sokszínűségi stratégiáért, ami a változást eredményező alábbi négy tényezőn alapul: a vezetőség elszámoltathatósága, tudatosságnövelő programok, HR-menedzsment és tehetségkezelés, valamint tudás és eszközök. Ő közvetlenül a vállalatcsoport vezérigazgatójának jelent, és 220 sokszínűségi vezetőből álló közösséget tart lendületben világszerte, valamint a 20 legfontosabb országunkkal egyeztet folyamatosan sokszínűségi és befogadási kérdésekben a cselekvési tervek megvitatásáról.

2021–2022-ben a cégcsoport egészében a partneri státuszban lévő kollégáink 20%-át nők alkották, reális célunk, hogy 2025-re 25%-ra emeljük ezt az arányt. Ez a stratégiai tervünkben lefektetett kiemelt célkitűzés, amelynek az alapja a számunkra jelenleg elérhető tehetségek igazságos értékelése. Erőfeszítéseinknek hála 2023 januárjára elértük, hogy a női partnerek aránya 22% legyen.

Ebben a folyamatban az segített, hogy a vállalatcsoport szintjén partneri kapcsolatot alakítottunk ki az Observatory for Gender Balance (nemek közötti egyensúly megfigyelőközpontja) szervezettel, ami annyi tudást és olyan kezdeményezéseket eredményez, amelyek segítenek előmozdítani a női vezetők ügyét és növelni jelenlétüket a felső vezetésben. Az Observatory tagjaival közösen a Mazars kidolgozott egy ellenőrző listát vezérigazgatóknak annak értékelésére, hogy a szervezetük megtette-e az eredmények elérése érdekében a szükséges lépéseket. Ezt az eszközt használjuk mi is, hogy elősegítsük a saját átalakítási folyamatunkat és az előrehaladásunkat.

Az Observatoryval partnerségben a Mazars összeállított egy tanulmányt is a szakértők és vezérigazgatók legfontosabb meglátásaiból azzal kapcsolatban, hogy ők milyen meghatározó korlátokat és előítéleteket látnak, és hogyan lehetne elősegíteni a nemek közötti esélyegyenlőség és sokszínűség javulását.

Példamutatás a szervezet csúcsán

Vállalatcsoportunk igazgatótanácsa elkötelezett amellett, hogy a sokszínűséget és a befogadást beépítse a Mazars vállalat minden tevékenységébe. Azzal, hogy vezetőink a befogadás köré építik fel vállalati kultúránkat és hosszú távú stratégiánkat, olyan sokszínű, globális vállalat kialakítására voksolnak, amely elismeri és díjazza a különbözőséget.

Vállalatcsoportunk igazgatója, Hervé Hélias azzal mutatta meg kiállását a nemi sokszínűség mellett, hogy az Observatory többi vezérigazgatójával együttműködve számos közös véleménycikket is jegyzett. Ezek segítenek megalapozni azt a hozzáállást vállalaton belül és kívül is, hogy hatásosabbak legyenek a nemi sokszínűségi stratégiák. Ezeket a véleményeket közzétettük a weboldalunkon, valamint népszerűsítettük a közösségi médiában is.

Hervé Hélias és a Mazars franciaországi ügyvezetője, Olivier Lenel 2021-ben együtt írta alá „A nemek közti egyenlőségért, sokszínűségért és esélyegyenlőségért felelős francia minisztérium kiáltványa az erőszak női áldozatainak védelme érdekében” című nyilatkozatot. Az aláírással mi is osztozunk az elkötelezettségben amellett, hogy lépjünk fel az erőszak ellen, legyen az akár a vállalaton kívüli, akár a vállalaton belüli.

Ezek a kezdeményezések formálják a Mazars vállalatot olyan szervezetté, amely határozottan nagyra tartja a különbözőség értékét, az összetartozás jelentőségét, és ahol ezek eredményeként üzleti sikereket érnek el munkatársaink és ügyfeleink.