Global compliance

Våre Global Compliance-tjenester er designet for å hjelpe bedrifter med å administrere stadig mer komplekse regler og forskrifter, slik at du kan sikre god styring av din bedrift.

Et integrert team for å håndtere globale regelverksutfordringer.  

Bedrifter i dag sliter med et bredt spekter av nye regler og forskrifter som blir stadig vanskeligere å administrere. Våre Global Compliance tjenester er utviklet for å hjelpe deg med å sikre god styring av din bedrift. 

Vår tilnærming 

Den økende kompleksiteten i det juridiske og regulatoriske miljøet skaper en stor utfordring for bedrifter. Å sikre overholdelse av et stadig voksende sett med regler og lover er kostbart, ressurskrevende og krever lokalkunnskap. Det er derfor kritisk å lykkes med disse forpliktelsene på nasjonalt og internasjonalt nivå; men ofte er dette vanskelig å administrere. 

Hos Forvis Mazars tilbyr vi en Global Compliance-tjeneste som hjelper deg å nå dine ambisjoner samtidig som du oppfyller dine mål. Når du velger oss, drar du nytte av bredden og dybden i vår ekspertise, lokalt og internasjonalt, med et kompetent team innenfor dine behovsområder. 

Våre kunder er bedrifter i alle størrelser, fra små- og mellomstore bedrifter til store multinasjonale selskaper. Uansett hvor stor eller liten du måtte være, forutser og løser vi proaktivt problemer når og der de oppstår. Forvis Mazars tilbyr deg et team av spesialister med ulik bakgrunn og erfaring. Tverrfaglig koordinasjon på tvers av landegrensene vil sikre at din bedrifts SLAer og KPIer blir ivaretatt. 

Vår Globale Compliance-tjeneste er utformet slik at vi kan skreddersy den til dine behov. Din dedikerte kontaktperson vil både levere pålitelige kvalitetstjenester slik du forventer fra Forvis Mazars og koordinere med resten av teamet for å sikre at du opprettholder overholdelse. Vårt integrerte partnerskap lar oss operere som ett team og sørge for at vi leverer en konsistent tjeneste over hele verden. 

Vil du vite mer?