Vår Merkevareidentitet

Forvis Mazars sine verdier er angitt på firmaets nettside, de veileder firmaet og dets folk i daglige handlinger, og gir et felles verdigrunnlag som alle Forvis Mazars partnere og team deler og respekterer. Ytterligere informasjon om våre verdier er detaljert i Forvis Mazars’ charter, individuelt signert av hver partner.

Integritet

Etisk og moralsk strenghet styrer hvordan vi jobber og bistår våre kunder.

Ansvar

Vi behandler våre kunders utfordringer som våre egne, og vi bryr oss om hvordan arbeidet vårt kan påvirke lokalsamfunnene våre.

Mangfold og respekt for enkeltmennesker

Utover grenser og kulturelle forskjeller setter vi respekt for individene og deler hjørnesteinen i alle menneskelige relasjoner. Forent i mangfold ser vi vår kapasitet til å lytte og vår åpenhet som en sann hevelse for innovasjon.

Teknisk fortreffelighet

Teknisk fortreffelighet er et av de grunnleggende prinsippene som brukes på alle nivåer i konsernet. Denne konstante jakten på de høyeste kvalitetsstandardene tjener ikke bare kundetilfredshet, forbedring av forretningslinjer og utvikling av ansatte: det er også den beste garantien for vår uavhengighet.

Selvstendighet

Vi tenker alltid selvstendig, og i våre roller som revisorer og rådgivere opptrer vi alltid uavhengig.

Kontinuitet

Etter hvert som nye ansikter kommer og går, ettersom en generasjon overlater til en annen, overlever våre relasjoner, erfaring og kunnskap. Vi lærer av fortiden, men ser på fremtiden.

Prinsipper for vårt engasjement

Prinsippene for vårt engasjement er i direkte referanse til våre seks kjerneverdier. Dette er de som gjenspeiler vår visjon og vår kultur.

I 2011 lanserte daværende Mazars, et prosjekt for å spesifisere merkevareattributtene. Dette førte til definisjonen av hovedprinsipper og en nøkkel idé som begge er oversatt på måten vi beskriver Forvis Mazars, dens egenart, visjon og tro.

Hvem er vi?

Uavhengige fagfolk som er ivrige etter å tjene økonomisk og sosial utvikling, lokalt og globalt.

Hvem tjener vi?

Næringslivet som helhet: globale og store bedrifter, børsnoterte eller ikke, små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor og enkeltpersoner.

For hvilke fordeler?

Som rådgivere og revisorer fremmer vi toppmoderne ansvarlighet, effektive og smidige strukturer og organisasjoner, forbedret ytelse og skapelse av langsiktig verdi.

Hvordan skiller vi oss?

Vi tilbyr innovative, skreddersydde og globale løsninger til våre kunder i et marked som er konservativt og for fragmentert (for SMB) eller for konsentrert (for store bedrifter).

Hvordan leverer vi?

Kombinasjonen av trygg metodikk inspirert av de mest avanserte revisjons- og rådgivningsteknikkene sammen med vår kompetanse for å tenke «ut av boksen» og med en iboende følelse av personlig ansvar og lydhørhet.

Hvordan er vi organisert?

Vi er organisert i et globalt partnerskap: menneskesentrisk, deltakende, transparent og tverrfaglig med ekspertise støttet av erfaring.

Hva er vårt grunnleggende?

  • Entreprenørskap og lagånd
  • Langsiktig visjon og fleksibilitet
  • Entusiasme og robusthet

Hva er drivkraften vår?

Lidenskap for å bygge og gi stafettpinnen videre til fremtidige generasjoner.

Hva tror vi på?

En multipolar verden som blomstrer fra mangfold (kulturelt, intellektuelt, profesjonelt...).

Hva liker vi?

  • Sunn fornuft fremfor forhåndsetablerte modeller.
  • Åpenhet fremfor allfarvei.

Mangfold

Vi tror sterkt på likeverd for alle, uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet, rase, religion og tro eller seksualitet, og at overholdelse av all lovgivning som omhandler diskriminering på grunnlag av disse egenskapene er avgjørende. Vårt ønske og forpliktelse til å ta opp denne agendaen – bekjempe diskriminering, fremme like muligheter, verdsette mangfold og håndtere inkludering, er imidlertid ikke drevet av lovgivning, men av vår forståelse av dens vesentlige betydning for å tilby tjenester av høy kvalitet på en personlig, prinsipiell og profesjonell måte, som utgjør en forskjell for våre kunder, våre team og våre lokalsamfunn.

Vår kultur

Jo mer vi vokser som individer, jo mer vokser Forvis Mazars.

Vårt firma har blomstret på grunn av kvaliteten på våre enkeltpersoner - arbeidet vi gjør utgjør en langsiktig forskjell for våre kunders suksesser og mål.

Vår rike kultur har utviklet seg fra firmaene som har gått sammen for å danne Forvis Mazars. Etter en århundrelang erfaring som Neville Russell, slo vi oss sammen med det franske firmaet Mazars & Guerard i 1998.

I dag med et globalt nettverk av kontorer, fortsetter vi å oppmuntre våre folk til å uttrykke seg åpent – ​​for å legge til sine individuelle talenter og meninger til Forvis Mazars-mosaikken.

Vi jobber alle innenfor en kultur med høy støtte og høye utfordringer hos Forvis Mazars. Vi er ikke redde for å ta på oss nye og større ansvar. Men vi gjør dette gjennom oppmuntring – ikke press og konkurranse.

Documents

Mazars global code of conduct
Brand campaign
The Mazars brand identity evolves