Forvis Mazars i Skandinavia

Vi deler historie og kultur og kommuniserer på vårt morsmål på tvers av grensene

Mange kunder anser Skandinavia som én, enkelt region, og vi i Forvis Mazars kan tilby våre skandinaviske kunder en one-stop-shop-løsning!

Når multinasjonale organisasjoner er til stede i Skandinavia, er det vanlig praksis å være etablert i alle land i regionen. Det er også vanlig at bedrifter oppsøker løsninger som gir ett enkelt kontaktpunkt med standardiserte prosesser. Som et resultat har Forvis Mazars i Skandinavia valgt å møte våre kunders behov.

Vårt team har en felles historie og kultur og kommuniserer på sine morsmål på tvers av landegrensene. Våre tre land bygger et sterkt team takket være gjensidig forståelse, aktiv deling av kunnskap og gjennom å skape personlige forbindelser.

Med en voksende arbeidsstyrke på over 300 ansatte fordelt på 14 kontorer, har teamet kapasitet til å håndtere store operasjoner på tvers av Skandinavia og lenger unna.

Forvis Mazars i Skandinavia har en sterk portefølje av lokale kunder på tvers av ulike bransjer og tjenester, men den raskeste veksten kommer fra kunder som teamet har vunnet i samarbeid med andre Forvis Mazars-land. Dette skyldes det faktum at det skandinaviske teamet stadig utvikler sterkere relasjoner med andre Forvis Mazars-land i verden og utøker virksomheten i Skandinavia internasjonalt.

Forvis Mazars er et integrert nettverk av revisorer, advokater, rådgivere og økonomipersonell som dekker hele verden. Skandinavia har en tett integrert økonomi, og derfor er styrken av Forvis Mazars' tilstedeværelse en trygghet for deg som bruker av våre tjenester.