Odd Hugo Linnerud Audit - Carl Partner - Chairman - CPA Accountant

Odd Hugo Linnerud

Odd Hugo Linnerud er en av partnerne innen revisjon hos Forvis Mazars i Oslo. Med over 20 års erfaring innen revisjon, inkludert lovpålagt revisjon og konsernrevisjon for både store internasjonale selskaper og mellomstore lokale bedrifter, har Odd Hugo et solid fundament innen revisjonsfaget. Han har en fremtredende bakgrunn fra KPMG i Norge, hvor han var en ledende del av revisjonsteamet som spesialiserte seg på finansinstitusjoner.

I tillegg til revisjonserfaringen har Odd Hugo blitt anerkjent som en regnskapsekspert på tvers av forretningsområder hos sine tidligere arbeidsgivere, og denne ekspertisen er nå videreført til hans rolle hos Forvis Mazars. Han har levert verdifull bistand til større kunder gjennom forbedringsprosjekter knyttet til prosesser for finansiell rapportering og kontroll.

Vil du vite mer?

Sider med relasjon til Odd Hugo Linnerud