Mazars Denge’de cinsiyet ve fırsat eşitliği odak noktasında

2013 yılından beri sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge, cinsiyet & fırsat eşitliği ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına çok önem veriyor. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olan şirket, toplumsal cinsiyet eşitliğini, kadınların karar alma süreçlerinde ve liderlik rollerinde etkin görev almasını, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini destekliyor.

Mazars Denge, sürdürülebilir insan kaynakları stratejisi ve politikalarıyla kadın çalışanların üst yönetime gelebilmesi ve kariyerlerinde ilerleyebilmesi için somut adımlar atıyor. Mesleki, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir iş ortamı yaratıyor, Mazars’ın global komitelerinde yer almalarını sağlayarak global kariyerlerine katkıda bulunuyor “Eşit işe eşit ücret” politikasıyla şeffaf, adil ve güvenilir temellerle kadınlara ve erkeklere aynı ücretleri sunuyor, e-öğrenme, mikro öğrenme, uluslararası eğitim ve seminerlere katılmalarına destek oluyor. “Eşit işe eşit ücret” politikasıyla ilgili Bursa Ofisi Vergi Hizmetleri Ortağı Nazan Yücetaş Boran, “Fırsat eşitliğine değer veriyoruz, cinsiyet değil, performans kriterlerimiz terfi ve ücretleri beliyor” diye konuştu. 

Katılımcı yönetim anlayışıyla desteklenen bir ekosistem ve kariyer imkânı sağlayan şirket, kadın çalışanlarına kurum içi girişimcilik için rehberlik sunuyor ve inovasyon için teşvik ediyor. Danışmanlık Hizmetleri Ortağı ve İç Denetim, Kontrol ve Risk Lideri Fatma Feyza Külekçi, “Kadının gücüne bu kadar kıymet veren ve kadının sesini yükselten bir şirket” sözleriyle şirketinden gurur duyduğunu aktarıyor.

Kadın çalışanlar için finans sektörünün zorlayıcı bir sektör olduğunu söyleyen Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa, “Sektör ve çalışma koşulları zorlayıcı olsa da şirketim bu zorlu şartları kolaylaştırıyor, kadın istihdamına değer veriyor.” sözleriyle şirketin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor. %51 kadın çalışan oranıyla kadın çalışanlarına gereken önceliği ve değeri verdiğini gösteren şirket, 2019’da %37 olan müdür pozisyonundaki kadın çalışan sayısını 2021’de %43’e çıkararak önemli bir başarı kaydetti ve 2022 sonuna kadar bu oranı %45’e yükseltmeyi hedefliyor.

Mazars Denge, kariyer, yetkinlik gelişiminin yanı sıra sosyal destekler de sağlıyor. Özellikle evden çalışmanın da arttığı pandemi döneminde çalışanlarına verdiği desteklerin artırdığı belirtiliyor. Online pilates/spor dersleri, sağlık, ebeveynlere yönelik eğitimler, psikolojik destek ayrıcalıkları ve annelerin çocuklarının doğum günlerinde gereken vakti ayırabilmeleri için ücretli izin veren şirket, kadın çalışanların iş-yaşam dengelerini sağlıkla kurabilmelerine destek oluyor. Outsourcing & Muhasebe Hizmetleri Direktörü Rahşan Yasdıman, “Özellikle bir anne olarak şirketimin bana gösterdiği destek ve anlayış benim için çok değerliydi.” sözleriyle şirketin desteğine değiniyor.

 

Mazars, dünya çapında kadın çalışanlarını destekliyor

Mazars Global, 91 ülkedeki 300’den fazla ofisinde kadın çalışanlarına yönelik gelişim faaliyetleri düzenliyor ve kadınların iş dünyasındaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Toplam çalışanlarının %53’ünü kadın çalışanların oluşturduğu şirket, kadın çalışanlarına liderlik konusunda bireysel yöntemler ve yol haritası sunuyor; iş ve yaşam dengesi konusunda ebeveynlere yönelik destekleri ile sektörde örnek teşkil ediyor. Kadınlar arasında network ağı oluşturarak çalışanlarının öz farkındalıklarını artırmayı ve daha özgüvenli bir kariyer yolculuğu çizmelerini hedefliyor.

Çalışanlarının %53’ü kadın olan Mazars Global, farklı ülkelerdeki ofislerinde kadın çalışanlarına yönelik gelişim faaliyetleri ile sektöründe ön plana çıkmaya devam ediyor. Kadınların iş dünyasındaki yetkinliklerini artırmak, çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemek adına veriyor. Kadın çalışanlarına liderlik konusunda bireysel yöntemler ve yol haritası sunuyor; iş ve yaşam dengesi konusunda sektörde örnek teşkil ediyor. Kadınlar arasında network ağı oluşturarak çalışanlarının öz farkındalıklarını artırmayı ve daha öz güvenli bir kariyer yolculuğu çizmelerini hedefleyen şirket, kitap kulübü ve fitness aktiviteleri ile kadın çalışanlarının bireysel gelişimlerini de destekliyor. Doğu, batı fark etmeksiniz kadınların partner seviyesine ulaşmalarında önündeki engellerin birer birer kaldırılmasını hedefliyor ve ön yargıların kırılmasına yönelik eğitimler düzenliyor.