Yatırım teşvik hizmetleri

Butik yaklaşımımızla yatırım teşvik süreçlerinizde ekibinizin bir parçasıyız

Belirli bir yatırım için özel olarak iş ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış Yatırım Teşvik Hizmetleri sunuyoruz. Günümüzde teşvik mevzuatı hızlıca değişmektedir, bu süreçte kurumların kendilerine en uygun olan teşvik ve destek mekanizmalarını bulması ciddi uzmanlık gerektirmektedir.  Mevzuatla ilgili tecrübeli ekibimizle sizlere destek oluyoruz.

Teklif talebi oluşturun

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

7 adımda süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz.

 1. Analiz & Finansal Modelleme: Yatırım Teşvik Belgesine başvurmadan önce, firmanın planlanan yatırımlarının mevzuat karşısında değerlendirilmesi ve en avantajlı teşvik modelinin belirlenmesi, finansal modelleme ile yatırımın geri dönüşünün ve firmanız üzerindeki etkisinin incelenmesi.
 2. YTB Alımı: Planlanan yapı dahilinde, mevzuata uygun olacak şekilde YTB başvurusunun yapılması ve takibi,
 3. Danışmanlık: Yatırım süreci boyunca, teşvik, gümrük ve KDV mevzuatları uyarınca teşvik kapsamında karşılaşılan sorunlara karşın danışmanlık desteği sağlanması.
 4. Revize: Değişen ekonomik koşullar ve yatırım şartları sebebiyle firma tarafından talep edilecek liste revize ve belge değişikliklerinin gerçekleştirilmesi.
 5. Check-Up: YTB kapsamında gerçekleştirilen alımların ve yatırım sürecindeki operasyonların mevzuata uygunluğu konusunun kontrol edilerek firmanın olası cezai yaptırımlara karşı hazırlıklı hale getirilmesi.
 6. YTB Kapama: Firmanın ekspertiz çalışmasına hazır hale getirilmesi.
 7. İşletme önemi: YTB kapatılmasından itibaren aktive olan diğer teşvik unsurlarının kullanılması konusunda danışmanlık sağlanması.

Yararlanabileceğiniz destek unsurları neler?

 • Vergi indirimi
 • KDV istisnası
 • Faiz ve kâr payı desteği
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Sigorta primi desteği
 • Gümrük vergisi istisnası
 • Yatırım yeri tahsisi

Yatırım  teşvik sisteminin yatırım kategorileri neler?

 • Komple yeni yatırım
 • Modernizasyon
 • Entegrasyon yatırımları
 • Tevsi yatırımlar
 • Ürün çeşitlendirme

Yatırım teşvik sisteminin amacı nedir?

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.
GES ve RES enerji yatırımlarına sağlanan teşvikler

GES ve RES enerji yatırımlarına sağlanan teşvikler

GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) yatırım Teşvik Belgesi konuları Genel Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında devlet desteklerinden yararlanabilmektedir.

Read more

Want to know more?