Circulars

You can follow the topical subjects in tax system by courtesy of circulars which is prepared by Mazars in Turkey' tax professionals.

To reach the Circulars please click.

Mayıs 2024

Vergi uzmanlarımız tarafından Mayıs2024'te hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Nisan 2024

Vergi uzmanlarımız tarafından Nisan 2024'te hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Mart 2024

Vergi uzmanlarımız tarafından Mart 2024'te hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Şubat 2024

Vergi uzmanlarımız tarafından Şubat 2024'te hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Ocak 2024

Vergi uzmanlarımız tarafından Ocak 2024'te hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Aralık 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Aralık 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Ekim 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Ekim 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Eylül 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Eylül 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Ağustos 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Ağustos 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Temmuz 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Temmuz 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Haziran 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Haziran 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Mayıs 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Mayıs 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Nisan 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Nisan 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Mart 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Mart 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Şubat 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Şubat 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Ocak 2023

Vergi uzmanlarımız tarafından Ocak 2023'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more
Ocak 2023
Aralık 2022

Aralık 2022

Vergi uzmanlarımız tarafından Aralık 2022'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Kasım 2022

Vergi uzmanlarımız tarafından Kasım 2022'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more
Kasım 2022
Ekim 2022

Ekim 2022

Vergi uzmanlarımız tarafından Ekim 2022'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more

Eylül 2022

Vergi uzmanlarımız tarafından Eylül 2022'de hazırlanan sirkülerlerimizi dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

Read more
Eylül 2022

Sirküler No: 2022/166

25.08.2022 tarih ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde, 03.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Read more

Emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

Sirküler No: 2022/164

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemler düzenlenmiştir.

Read more

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Türkiye ve İsviçre arasında yapılacak otomatik bilgi değişimi

E-APOSTİL

Bilindiği üzere Apostil, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konvansiyonu’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sisteminin elektronik ortamda yürütülmesi ise e-Apostil olarak isimlendirilmiştir.

Read more

BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7417 Sayılı Kanun’un 50. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na eklenen geçici 15. maddede yeni bir varlık barışı düzenlemesi ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Read more

Sirküler Sayı: 2022/159

KOLLEKTİF ŞİRKETLER, ESHAMSIZ KOMANDİT ŞİRKETLER İLE ADİ ŞİRKETLERİN GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMUNU 01.01.2022-31.08.2022 TARİHLERİ ARASINDA GÜNCELLEMELERİ GEREKMEKTEDİR

Read more

ŞİRKETLERİN 2022 HESAP DÖNEMİNDE DENETİME TABİ OLUP OLMADIKLARINI SORGULAYABİLECEKLERİ SİSTEM KULLANIMA AÇILMIŞTIR

Bilindiği üzere, BDDK’nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanımlarına sınırlama getiren düzenlemeler yapılmıştı. Bu düzenleme hakkında 25.06.2022 – 2022/116 ve 28.06.2022 – 2022/117 sayılı sirkülerlerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Ancak söz konusu kararın uygulamada bazı sorunlara yol açması nedeniyle BDDK tarafından yayınlanan 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar ile 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kurul Kararının, söz konusu Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar 10265 sayılı Karar’da belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. 10265 sayılı Karar’la yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirmeyi ise 08.07.2022 – 2022/138 sayılı sirkülerimizde bulabilirsiniz.

Read more

Want to know more?