COP26

Fortune İş Birliğiyle Hazırladığımız "COP26" Yayınlandı!

COVID-19 krizi ile birlikte günümüz dünya sisteminin ne kadar kırılgan olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bir tehditin üstesinden henüz tam olarak gelememişken çok daha büyük bir tehdit bizi bekliyor; küresel ısınmanın sebep olduğu ‘’iklim değişikliği’’. 

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini dünyanın dört bir yanında fırtınalar, seller ve orman yangınları ile hissederken harekete geçmek için zaman daralıyor. İklim değişikliği ile mücadele edebilmek için devletlerden toplumlara kadar tüm karar alıcı aktörler ve bireyler iş birliği içinde olmalı ve etkili bir şekilde çalışmalıdır. Bu mücadelede iklim değişikliği sadece bilimsel olarak ele alınmamalı, sosyo-ekonomik yansımalarına de çözümler getirilmelidir. Bu kapsamda COP26 İklim Zirvesi, Paris İklim Anlaşması’na taraf olan tüm devletleri bir araya getirmektedir. Tüm devletlerin iklim değişikliği ile mücadelede karar alması ve harekete geçmesi için son durak olarak görülen bu iklim zirvesi tüm dünya için daha temiz hava sağlamak, doğayı eski haline getirmek, yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve insana yakışır işler yaratmak için büyük ve son bir fırsat olarak görülmektedir. Bu krizi atlatmak için ülkelerin acilen güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede COP26, sürdürülebilir işler yaratan, toplumların sağlığını koruyan, biyoçeşitlilik kaybını önleyen ve gelecek nesiller için çevreyi koruyabilen bir dünya yaratılması için bir mihenk taşıdır. 

COP26 Hakkında Her Şey! raporumuza ulaşmak için tıklayınız.

ESG Planınız hazır mı?

COP26 zirvesinin gündemine baktığımızda artık organizasyonların çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarını göz ardı etmeleri mümkün görünmemektedir. ESG olarak da bilinen bu felsefe organizasyonların finansal kaygılarının ve kârlılıklarının yanı sıra çevresel ve toplumsal etkilerini, kurumsal yönetişim ilkelerini bütünsel olarak değerlendirmeye yaramaktadır. Topluma etkin bir şekilde hizmet eden bir finansal sistem yaratabilmek için şirketlerin detaylı bir ESG planı olmalıdır. Bu planlar kısa vadeli performans ölçümünün yararı için şirketlerin çevresel ve sosyal faktörlerin aleyhine kararlar almalarına engel olmayı amaçlamaktadır.

Kendi dinamiklerine özgü ESG yaklaşımları geliştirmeye başlayan kurumlar konuyu kendi hizmetleri veya ürünleri çerçevesinde ele alabilirler. Bu karmaşık süreçlerin basitleştirilmesi ve ESG yolculuğundaki hedeflere ulaşılması için bir rehbere ihtiyaç duyulabilir.

Şeffaflık, kalite, insana değer veren politikalar ve inovasyon kurumların sektörlerinde ön plana çıkmasını kolaylaştırdığı gibi ESG odaklı yatırımlar yarattığı sosyal etkiyle yatırımın performansını olumlu yönde etkiler.

Bir kurumun ESG stratejisinin etkili olabilmesi için iş modeline tam olarak entegre olması ve bu bakış açısının kolayca yapılan işe dahil edilebilmesi önem taşımaktadır.

Mazars ESG Health Check nedir?

Mazars ESG Health Check programına dahil olan organizasyonlar kurumsal toplumun sorumlu bir üyesi olurken işlerini geleceğe nasıl hazırlayabileceklerini daha doğru planlayabilmektedir. COP26 Zirvesi’nde de tanık olduğumuz üzere sürdürülebilir davranmak artık ek bir maliyet olarak görülmemeli ve kurumların yatırımlarının getirilerinin izlenmesi gerekmektedir. Mevcut çevresel, sosyal ve yönetsel durumun bir değerlendirmesi içerir; kurumların Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile tanışmasını sağlamak ve hangi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kurumlar ve değerleri için en uygun olduğunu tespit etmek ESG yolculuğunun ilk adımlarıdır. Süreç tamamlandığında kurumların daha sonraki adımlarda paydaşları ve müreffeh bir toplum için uzun vadeli değer yaratma amacıyla tüm hedeflerini uyumlu hale getirecekleri bir ESG strajesini belirlemeye rehber olacak bir rapor sunulur.

Mazars ESG Health Check ile ilgili bilgi almak için ilgili formu doldurabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik hizmetlerimizi incelemek için tıklayınız.

Document

COP26 Hakkında Her Şey!
Sürdürülebilirliğin Genç Öncüleri COP26 Hakkında Ne Düşünüyor?

Sürdürülebilirliğin Genç Öncüleri COP26 Hakkında Ne Düşünüyor?

Sürdürülebilirlik yolunda örnek aksiyonlar alan genç profesyoneller COP26’dan beklentilerini
Araştırmacı Buket Altınçelep’e anlattı.

Read more

Want to know more?