Anketa mezi poradci: Máme hodně práce, ale počet prodaných firem letos nebude rekordní, 8.12.2015

Hospodářské noviny uspořádaly anketu mezi deseti předními akvizičními poradci.
Počet nákupů firem podle nich pravděpodobně nepřekoná loňský rok, ale trh je přesto velmi aktivní.
Řadu transakcí však brzdí nepřipravenost firem či spory majitelů.

Měsíc do konce roku je na trhu s prodejem firem rušno. Během roku se obecně hovořilo o tom, že by se mohlo jednat o rekordní rok, protože ekonomice se daří a zároveň banky poskytují relativně levné akviziční úvěry.
Hospodářské noviny oslovily přední české poradce pro nákup nebo prodej společností. Přečtěte si jejich názory na to, v jakém stavu je český trh fúzí a akvizic, na kolika nyní pracují případech nebo co způsobil nedávný prodej České gumárenské společnosti vlastnící značku Mitas za 31 miliard korun švédskému Trelleborgu.

 10 poradců odpovídalo na následující otázky:

1. Jak dosud hodnotíte letošní rok na trhu fúzí a akvizic (M&A) v Česku? Bude se jednat o rekordní rok, nebo ne?
2. Co způsobuje současné průtahy s dotažením transakcí?
3. Na kolika transakcích nyní pracujete a kolik očekáváte, že bude do konce roku dotaženo?
4. Způsobila vysoká prodejní cena společnosti Mitas nějaké problémy při chystaném prodeji jiných společností?

 Tomáš Klápště, výkonný ředitel Patria Finance

 1. Letošní rok je mimořádný, jestli se bude jednat o rekord nebo ne, je jen otázka toho, zda se do statistik uvádí vše a zda se počítají nemovitostní transakce, které správně do M&A podle mě nepatří. Podle našich čísel bude lepší než roky 2007 a 2008.

 2. Průtahy s dotažením transakcí způsobují rozdílná očekávání obou stran. Prodávající požadují velmi vysoké ceny kvůli téměř nulovým úrokům, ale kupující jsou racionální a vědí, že pokles přichází rychleji než růst, tak často nechtějí zaplatit cenu požadovanou prodávajícím.

 3. Do konce roku ještě doděláme tři transakce, celkem jich budeme mít letos hotových skoro 20 jen v oblasti M&A. Rok 2014 jsme ale měli lepší, letos mají některé transakce zpoždění kvůli delší době potřebné pro jejich vyjednání. Proto však očekávám dobrý začátek roku 2016.

 4. Mitas nemá na trh dopad, podobných bylo letos více. Pokud je firma unikátní, globální a skvěle řízena, zaslouží si prémiové ocenění.

 Petr Kříž, šéf fúzí a akvizic v EY

 1. Vzhledem k celkové velikosti českého trhu fúzí a akvizic ovlivní každá jedna opravdu velká transakce, jako bylo O2 nebo Mitas, významně celkový objem. Rozhodující je pak hlavně to, ve kterém období byla oznámena a do kterého byla započítána. Trend je ale rozhodně rostoucí.

 2. Transakce, které se účastní zahraniční strategický investor, typicky trvají mnoho měsíců a často i déle než rok. Díky nedávné krizi je cítit na straně investorů přece jen větší nedůvěra a strach v konečné fázi transakci dotáhnout. Naproti tomu českému trhu dnes co do počtu i objemu transakcí dominuje Daniel Křetínský a ten je naopak známý svojí schopností dojednávat a uzavírat transakce i v řádu týdnů.

3. Nemohu komentovat konkrétní transakce, na kterých pracujeme, ale určitě máme nejvíce rozpracovaných projektů od roku 2007. Největší změnu ale vidím v tom, že dnes přichází velké množství zájemců, kteří hledají zajímavé firmy ke koupi. Za situace, kdy je česká koruna uměle oslabena, spekulují navíc investoři v dlouhém horizontu na její posílení. Akvizice se jim zhodnotí automaticky už samotným zrušením měnového závazku ČNB.

 4. Ocenění firem je dnes obecně na velmi vysoké úrovni, ale Mitas byl přece jen specifický případ v tom, že se jedná o hráče s významným globálním tržním podílem. Jeho akvizicí se Trelleborg stal globální jedničkou. A za něco takového se vždy připlácí.

 Miroslav Svoboda, vedoucí partner oddělení finančního poradenství Deloitte

 1. Z pohledu aktivity na trhu hodnotím situaci jako nejlepší za posledních pět let, nicméně si ještě netroufnu tvrdit, že rok bude rekordní. Některé obchody ještě nejsou vypořádány, i když jsou podepsány, jako například ČGS a nákupy čínské skupiny CEFC.

 2. Optimismus na trhu vytváří tlak na očekávání prodávajících, takže jsme svědky delších a náročnějších licitací o ceně, s blížícím se koncem roku se také zejména prodávající snaží do vyjednávání promítnout dobré výsledky za rok 2015, od kterých se odvíjí cena.

 3. Pracujeme na více než 20 zakázkách v oblasti due diligence, transakční podpory a corporate finance. Předpokládáme, že do konce roku bude podepsáno zhruba pět až sedm transakcí, zbytek bude pokračovat příští rok.

 4. Společnost ČGS, do jejíž skupiny Mitas patří, byla prodána veřejně obchodované společnosti, tudíž parametry transakce jsou na rozdíl od spousty jiných naprosto veřejné a přesně známé. Vzhledem k násobku ceny oproti zisku před zdaněním a odpisy se tato transakce stala určitým "vzorem" pro prodávající a ti očekávají podobný násobek pro svoje společnosti, což sice ve většině případů není realistické, nicméně znamená to delší fázi testování trhu a přesvědčování. Bohužel ne každá společnost nebo skupina společností je globálním hráčem s dostatečným kapitálovým vybavením a marží, jako je tomu právě u společnosti Mitas.

 Jan Hadrava, odborník na transakce ze společnosti PwC ČR

 1. Letošní rok bude z pohledu fúzí a akvizic patřit k velmi úspěšným rokům. Nepředpokládáme ale, že by celkový objem transakcí letos přesáhl ty nejúspěšnější roky, jako například rok 2005, který byl ještě ovlivněn končící vlnou privatizací.

 2. Úspěšnému dokončení transakcí nyní často brání rostoucí očekávání prodávajících o ceně. Česká ekonomika patří k nejrychleji rostoucím v Evropě, a to se projevuje i na úrovni jednotlivých společností. Zvyšuje se jejich ziskovost a s ní i představy majitelů, za kolik své firmy mohou prodat. Pokud ziskovost podniků narůstá v průběhu prodejního procesu, který může trvat i déle než rok, dochází k rozporům mezi očekáváními prodávajícího a kupujícího.

 3. Naše společnost aktuálně pracuje na téměř deseti transakcích v nejrůznějších fázích procesu.

 4. Majitelé firem pozorují obecný trend, kdy se v rostoucí ekonomice, ve které je navíc velké množství investorů s volnými peněžními prostředky, daří prodat společnost za vysokou cenu. To vede k rostoucím cenovým očekáváním prodávajících, která se pak často rozcházejí s představami kupujících. A to může nepříznivě ovlivnit i již běžící transakce.

 Petr Kostinec, senior manager v KPMG Corporate Finance

 1. Český trh M&A je v letošním roce velmi aktivní a podle počtu transakcí je srovnatelný s rokem 2014. Domníváme se ale, že rekord v objemu transakcí letos zaznamenán nebude. Viděli jsme však velmi zajímavé transakce ve finančním sektoru (akvizice pojišťoven Wüstenrot ze strany Allianz, koupě retailového bankovnictví Citibank Raiffeisenbankou), maloobchodu (akvizice Mall.cz, Heureka.cz a CZC.cz ze strany E-commerce Holding) i průmyslu (akvizice ČGS švédským Trelleborgem a Ekolu čínským ShaanGu).

 2. V roce 2016 očekáváme pokračující vysoké tempo na trhu fúzí a akvizic. K nejaktivnějším sektorům z pohledu transakcí budou patřit finanční sektor, maloobchod, výroba automobilových součástek, zdravotnictví a potravinářství.
 Hlavní faktory stojící za transakční aktivitou v České republice jsou totožné s těmi globálními - výborné podmínky k financování akvizic dluhem, omezený prostor k organickému růstu a vysoká spotřebitelská důvěra. Vnímáme rovněž silný zájem investorů z jihovýchodní Asie, kteří považují Českou republiku za výbornou základnu k jejich expanzi na evropském trhu. Typicky jsou průtahy při dokončování transakcí způsobené rozdílnými cenovými představami kupujícího a prodávajícího po provedení due diligence. Za poslední dva tři roky zaznamenáváme tyto průtahy mnohem méně, než tomu bylo v době krize. Tématem doby je růst pomocí akvizic, a tak prodávající i kupující chtějí danou transakci dokončit co nejdříve. Navíc pro kupujícího začíná období rozhodující o úspěchu či neúspěchu akvizice až po provedení transakce. Jedná se o proces integrace cílové společnosti se společností kupujícího. Je proto v jeho zájmu, aby tato fáze nastala co nejdříve.

 3. Bez odpovědi.

 4. Akvizice skupiny ČGS švédským Trelleborgem je určitě jednou z nejvýznamnějších transakcí letošního roku. Nemyslím, že by tato transakce mohla mít negativní vliv na budoucí prodeje jiných společností.

 Antonín Piskáček, ředitel odboru korporátní finance Erste Corporate Banking

 1. Pozorujeme vysokou aktivitu na trhu, podle mého názoru se bude jednat o rekordní rok. Sešlo se několik faktorů, které podporují trh M&A. Jednak přetrvávají nízké úrokové sazby a přebytek hotovosti na trhu, což usnadňuje financování akvizic. Dále se řada majitelů firem dostala do důchodového věku a rozhodli se řešit nástupnictví prodejem své firmy. V neposlední řadě přetrvává v ekonomice optimismus - a optimismus vždy vede k nákupům - to je u firem stejné jako u spotřebitelů.

2. Nepozorujeme nějaký podstatný nárůst průtahů s dotažením transakcí. Hlavní potenciální brzdou většiny transakcí je - jako ostatně odjakživa - rozdílný pohled na hodnotu prodávané společnosti (potažmo na její budoucí vývoj). A záleží, jak rychle (a zda vůbec) se tento rozpor podaří překonat. Pakliže se nedaří dotáhnout transakce, tak je to většinou právě proto, že prodávající mají cenová očekávání, která není trh ochoten akceptovat.

 3. Závisí na stupni rozpracovanosti. V pokročilém stupni transakčního procesu máme cca 10 transakcí; v počátečních fázích více, ne všechno se ale podaří dotáhnout. Do konce roku bychom chtěli stihnout podepsat ještě dvě transakce.

 4. Nezpůsobila.

 Jiří Hák, řídící partner CORPIN/Rothschild

 1. Letošní rok je transakčně velmi silný. Domnívám se, že z pohledu počtu transakcí může být nejsilnější od dob před krizí roku 2008, z pohledu hodnot transakcí teprve uvidíme, jelikož loňský rok ovlivnily některé mimořádně velké transakce.
 Loni, ale zejména letos se spojuje několik faktorů. První je silná likvidita v českých bankách, která vede k postupnému zlevňování akvizičních úvěrů a rozmělňování přísnosti podmínek těchto typů úvěrů. S tím souvisí relativní nedostatek jiných úvěrových příležitostí pro banky - "organický" růst v českých podnicích, který by vyžadoval velké úvěry, vidíme stále jako slabý a potenciál absolutního přírůstku spotřebitelského financování (s výjimkou hypoték) se podle nás již vyčerpal.
 Třetím faktorem je přebytek investibilních aktiv u domácích, zejména soukromých investorů (tedy dostupnost vlastního kapitálu domácího původu) a také rychlý růst sofistikovanosti těchto investorů. Čtvrtým faktorem je přetlak kapitálu v private equity fondech na Západě, a to jak "klasické fondy" hledající návratnost kolem 20 procent za rok, tak i relativně nově takzvané infrastrukturní fondy hledající řádově menší, ale jistější návratnost.
 Pátým faktorem je větší nabídka firem k prodeji, způsobená nejen generačním faktorem vlastníků, ale někdy také vyčerpáním jejich invence a schopností firmy tlačit k dalšímu rozvoji. A posledním významným faktorem je příchod méně tradičních investorů, například z Číny, ale i z dalších trhů.

2. Doba trvání transakcí se obecně značně prodloužila po krizi let 2008/9. Je těžké v tomto nějak generalizovat, obecně je to prostě snaha kupců koupit co nejlépe a prodávajících totéž v opačném gardu. Jakkoliv působí výše uvedené pozitivní faktory, na počty je zájemců o jednotlivé transakce spíše méně a v řadě oborů se výrazně omezil, ne-li eliminoval zájem strategických investorů, zejména západních koncernů (například v energetice), které řeší vlastní problémy a/nebo se orientují na jiné regiony, než je střední a východní Evropa. Menší počet investorů pak způsobuje menší disciplínu investorů v soutěžních prodejních procesech a tím průtahy v trvání transakcí.

 3. V současné době pracujeme na historicky nejvyšším počtu transakcí současně, ale konkrétní čísla bohužel nemůžeme s ohledem na důvěrnost dát. Je možné, že nějaké transakce by se mohly oznámit do konce roku, případně v prvním čtvrtletí 2016.

 4. Je možné, že u některých privátních vlastníků společností může dosažená cena zvýšit jejich cenové očekávání a tím ztížit realizovatelnost některých transakcí. Nicméně Mitas působí ve specifickém oboru, který má jasná oceňovací měřítka daná burzou a minulými transakcemi, jiné obory mají vlastní taková měřítka, která s Mitasem nijak nesouvisejí.
 Na informované a dobře poradensky podpořené strany v transakcích by to nemělo mít v zásadě žádný vliv, naopak je to dobrý a velký obchod, který ukáže zahraničním investorům obecně Česko jako stále velmi dobrý cíl na synergické investice a snad by mohl naopak podpořit některé váhající strategické investory, zejména do průmyslu, o tom, že se stále vyplatí investovat do Česka jako významného "hubu" spojujícího velmi výhodně průmysl, logistiku, vývoj a výzkum a stále ještě relativně dobrý legislativní rámec (byť se to mění k horšímu), to vše za dobrý poměr získané hodnoty a ceny.

 Igor Mesenský, TPA Horwath

 1. Objektivně dle statistiky Merger & Market je druhý a třetí kvartál 2015 horší než v roce 2014 co do počtu realizovaných transakcí s hodnotou vyšší jak 5 milionů dolarů. Za první kvartál 2014 a 2015 bylo dosaženo stejného počtu transakcí a z vývoje ve čtvrtém kvartálu nevyplývá, že rok 2015 bude rokem rekordním. Naopak úspěch bude, když bude vyrovnán počet 83 transakcí v roce 2014. Ke dni 4. 12. 2015 Merger & Market eviduje 65 transakcí.
 Charakteristikou M&A v roce 2015 je vysoký počet rozjednaných transakcí s vysokým stupněm úmrtnosti. Na druhou stranu M&A poradci mají do konce roku všichni hodně práce a ještě poměrně velký počet transakcí může být dotažen do konce.

 2. Nepřipravenost na prodej - stále se setkáváme s překážkami v podobě závislostí na majiteli, odběrateli, nekorektními vztahy mezi majiteli, netransparentními finanční toky mezi společností a majiteli, ale i s kostlivci ve skříni typu ručení za třetí osoby, spory s obchodními partnery, ale i mezi vlastníky navzájem. Řada transakcí je vyvolána potřebou rozchodu stávajících partnerů/společníků a povětšinou nepřátelského, což vytváří problémy v komunikaci a komplikuje dosažení dohody.
 Ve čtyřech z pěti transakcí se realizuje odštěpení neprovozních aktiv nebo například doplňkové výroby před samotnou realizací transakce.
 Nekompetentnost stran - dostupnost akvizičního financování a ekonomika v růstové fázi podpořila možnost akvizic u malých a středních společností, jejichž management či vlastníci nejsou a ani nemohou být zkušení v M&A a v případě absence poradce dochází k neřešitelným situacím.
 Dotace - některé typy přijatých dotací vylučují ve svých podmínkách změnu vlastnictví společností - musí se hledat cesty pro uskutečnění transakce a dodržení dotačních podmínek.
 Financování - velké množství transakcí s malými a středními podniky je financováno bankovním financováním, což prodlužuje čas nutný k realizaci transakce.

 3. 13 a z toho dvě až tři dokončíme do konce roku. Další dvě až tři v prvním čtvrtletí příštího roku.

 4. Ne, neexistuje souvislost. Napříč obory se nyní platí vyšší násobky než v loňském roce a obvykle je o danou společnost i více zájemců.

Petr Šíma, partner NSG Morison

 1. Neznám celkové statistiky, ale díky prodeji ČGS to byl určitě hodně významný rok. Ale proběhlo nebo ještě probíhá velké množství malých transakcí. To je hrozně důležité, aby majitelé i malých byznysů věděli, že je mohou prodat. Nebo naopak jiné koupit a narůst. Likvidní trh je základem dlouhodobé prosperity.

 2. Často rozdílná očekávání obou stran, hlavně cenová a s tím spojené rozdílné vnímání rizik. Prodávající si oceňují svou firmu vysoko, ale ne vždy jsou schopni přesvědčit investora. Firmy nejsou na prodej připravené, jednání běžně narazí na komplikace, většinou právní a účetní. Investor, který má zaplatit velkou prémii, nechce podstupovat nadměrná rizika.

 3. V různých stadiích asi šest transakcí. Ale do konce roku už nebude dotažena asi ani jedna.

 4. Podle mě ne. Jednalo se o prodej světového lídra, asi všichni chápou, že to není srovnatelné s místními nebo regionálními transakcemi.

 Lukáš Hruboň, manažer Mazars

 1. Pro komplexní hodnocení objemu domácího trhu fúzí a akvizic v užším pojetí (cílová společnost má podnikání v České republice) by bylo nutné zveřejnění většiny transakcí, a to včetně dosažených cen. Tento předpoklad však v prostředí s minimem veřejně obchodovaných podniků není naplněn. Dalším faktorem znesnadňujícím hodnocení na bázi finančního objemu je jednorázový vliv "megatransakcí" (jako prodej Telefóniky či Mitasu). Lepším indikátorem aktivity trhu se tak zdá být počet uzavřených transakcí. Dle našeho názoru se tento ukazatel nebude příliš lišit od úrovní roku 2014 či předkrizových let 2007 a 2008. Rekordní rok bych neočekával, důležitější je dobrá vyhlídka sektoru i celé české ekonomiky na rok budoucí.

 2. Jisté "rozvolnění" prodejních (akvizičních) procesů, které často trvají od prvotního marketingu po uzavření až 12 měsíců, lze pozorovat zejména po krizovém roce 2009. Postavení kupujícího se obecně zlepšilo a striktně organizované procesy s neměnným časovým rámcem se často podaří udržet jen v případě velmi konkurenčních výběrových řízení. Mezi faktory vedoucí k průtahům transakce patří na straně prodávajících například nerealistické představy o tržní hodnotě jejich firmy nebo nedostatečná příprava společnosti na prodej. Na straně kupujících se u zahraničních konglomerátů lze setkat s průtahy v návaznosti na interní procedury korporace. Podobná omezení platí o procesu získávání financování. Roli také může hrát, že private equity fondy nejsou zpravidla ochotny platit právní a finanční poradce při due diligence před vyjednání exkluzivity.
 3. V současné době pracujeme pro klienty na čtyřech transakcích. Plánovaným scénářem je podpis smlouvy o koupi vlastnických podílů ve všech zmíněných případech před Vánocemi.

 4. Mimořádná transakce v jednotlivých oborech (například také prodej Mall.cz) přirozeně vyvolá u prodávajících pozitivní očekávání. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že mimořádná úroveň ceny odráží specifické postavení cílové společnosti na relevantním trhu - zpravidla se jedná o "jedničku či dvojku". Tento aspekt je nutné s vlastníky prodiskutovat a vyjasnit si cenová očekávání již v úvodních fázích zamýšlené transakce.

Publikováno na serveru Byznys.IHNED.cz, 8. 12. 2015.