Daňové přiznání 2017: Vyplnění formuláře řádek po řádku, 3.3.2018

Čas pro podání daňového přiznání se kvapem blíží. Stejně jako každý rok proto přinášíme i letos podrobný návod, jak při jeho vyplňování správně postupovat a přitom se nepřipravit o žádné výhody.

Vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne většina daňových poplatníků sama. V praktickém příkladu si vyplníme daňový tiskopis krok za krokem u člověka, který má příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti i z nájmu.

V našem ukázkovém příkladu bude pan Kovář vyplňovat čtyřstránkový daňový formulář, neboť nemá pouze příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmů, a nemůže tedy použít zjednodušený dvoustránkový daňový formulář.

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání na finanční úřad za rok 2017 je do 3. dubna 2018. Podívejme se na daňové povinnosti pana Kováře pod drobnohledem.

Základní údaje k vyplnění přiznání

Ing. Martin Kovář (r. č. 800728/6921), bytem: Dvořákova 81, Nový Jičín, 741 01, pracoval v měsících lednu až červnu 2017 pro zaměstnavatele AX a měl ve všech měsících hrubou měsíční mzdu ve výši 40 tisíc korun.

V měsících červenci až prosinci 2017 pracoval pro zaměstnavatele BY a měl hrubou měsíční mzdu 45 tisíc korun. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňoval pan Kovář u obou zaměstnavatelů daňové zvýhodnění na své dvě děti, a sice dceru Janu (r. č. 065520/9245) a syna Pavla (r. č. 081225/1958).

Na měsíčních zálohách na dani z příjmu fyzických osob zaplatil pan Kovář souhrnnou částku 46 062 korun.

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti se zvýšilo až v průběhu roku 2017, na druhé dítě o 200 korun a na třetí a další děti o 300 korun. Mzdové účetní uplatnily vyšší daňové zvýhodnění poprvé při výpočtu čisté měsíční mzdy za červenec, v daňovém přiznání se však uplatní vyšší daňové zvýhodnění za všech 12 měsíců roku 2017,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Manželka pana Kováře Simona (r. č. 815410/7899) měla celý rok příjem pouze ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele, proto nemá povinnost podávat daňové přiznání za rok 2017 a zaměstnavatel za ni provedl roční zúčtování daně.

Pan Kovář si měsíčně spořil v doplňkovém penzijním spoření tři tisíce korun a na smlouvu o životním pojištění měsíčně platil dva tisíce korun, na úrocích z hypotečního úvěru na byt, ve kterém rodina žije, zaplatil během roku 2017 pan Kovář 35 tisíc korun.

Příjmy pana Kováře ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 činily 190 tisíc korun. Výdaje uplatňuje pan Kovář 60procentním výdajovým paušálem (volná živnost překladatelství). Příjmy z pronájmu za rok 2017 činily 60 tisíc korun a výdaje uplatňuje pan Kovář 30procentním výdajovým paušálem.

Potřebné doklady k vyplnění přiznání

Nedílnou součástí daňového přiznání budou přílohy, které budou dokládat uvedené údaje v daňovém přiznání. Všechny daňové přílohy je potřeba odevzdat současně s daňovým přiznáním.

Pan Kovář si všechny potřebné dokumenty v předstihu zajistil. Konkrétně potom potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017 od zaměstnavatele AX a od zaměstnavatele BY, potvrzení o zaplacených úrocích od banky, potvrzení o vlastních vkladech na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření od penzijní společnosti a potvrzení o vlastních vkladech od pojišťovny.

Do daňového přiznání za rok 2017 bude pan Kovář uvádět všechny zdanitelné příjmy, proto potřebuje potvrzení o zdanitelných příjmech i od bývalého zaměstnavatele AX,“ vysvětluje Ivanco.

První strana daňového přiznání

Na první straně daňového přiznání uvede pan Kovář své základní identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Daňové přiznání podává pan Kovář sice v roce 2018, ale za zdaňovací období roku 2017. Vlevo nahoře se uvádí příslušný finanční úřad. Pan Kovář tedy uvede: finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a územní pracoviště v Novém Jičíně.

Na druhé straně daňového přiznání se mimo jiné uvádějí i dílčí základy daně ze samostatné výdělečné činnosti a nájmu, proto musí pan Kovář nejdříve vyplnit tyto dvě daňové přílohy.

Vyplnění přílohy číslo jedna

Pan Kovář uplatňuje výdaje paušálem, v příloze č. 1 zaškrtne tuto možnost. Pro ostatní živnosti je legislativou stanoven 60procentní výdajový paušál.

V řádku 101 uvede roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 190 tisíc korun, v řádku 102 uvede výdaje ve výši 114 tisíc korun (60 % ze 190 000 Kč).

V řádcích 104, 113 a 114 uvede dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 ve výši 76 tisíc korun (190 000 Kč – 114 000 Kč). Částku 76 tisíc korun následně uvede pan Kovář v řádku 37 na první straně daňového přiznání.

Vyplnění přílohy číslo dvě

Pro příjmy z nájmu je nutné vyplnit daňovou přílohu č. 2, kde hned v úvodu rovněž pan Kovář zaškrtne možnost, že uplatní výdaje paušálem. Pro příjmy z nájmu je možné uplatnit výdaje 30procentním výdajovým paušálem.

V řádku 201 a 201a uvede roční příjmy ve výši 60 tisíc korun. V řádku 202 potom výdaje 18 tisíc korun (60 000 Kč x 30 %).

V řádku 203 a 206 bude dílčí základ daně z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 42 000 korun (60 000 Kč – 18 000 Kč). Stejná částka se následně uvede i do řádku 39 na první straně daňového přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

Na druhé straně daňového přiznání spočítá pan Kovář nejdříve dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6. Do příslušných řádků 31 až 35 bude uvádět součtové řádky z potvrzení od obou zaměstnavatelů.

V řádku 31 bude částka 510 tisíc korun (40 000 Kč x 6 měsíců + 45 000 Kč x 6 měsíců).

V řádku 32 potom částka 173 400 korun (součet částek z potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů). Dílčí základ daně ze závislé činnosti je tedy 683 400 korun (510 000 Kč + 173 400 Kč) a uvede se do řádků 34, 36, 36a. V řádcích 41 a 41a se uvede částka 118 tisíc korun (76 000 Kč + 42 000 korun).

Celkový daňový základ je tedy 801 400 korun (683 400 Kč + 118 000 Kč), tato částka se uvede do řádků 42, 45. V řádcích 46 až 53 se uvedou nezdanitelné položky, na které má pan Kovář nárok, tedy odpočet úroků do řádku 47, odpočet doplňkového penzijního spoření do řádku 48 a odpočet soukromého životního pojištění do řádku 49. Celkem od základu daně odečte pan Kovář částku 83 tisíc korun (35 000 Kč + 24 000 Kč + 24 000 Kč) a uvede ji do řádku 54.

U doplňkového penzijního spoření i životního pojištění uplatní pan Kovář maximální daňový odpočet stanovený legislativou pro rok 2017 ve výši 24 tisíc korun. Proti roku 2016 došlo u obou odpočtů ke zvýšení limitu o 12 tisíc korun. Pro odpočet u doplňkového penzijního spoření se započítávají vlastní vklady nad 12 tisíc korun,“ doplňuje Ivanco.

Základ daně po uplatnění nezdanitelných položek činí 718 400 korun (801 400 Kč – 83 000 Kč), tato částka se uvede do řádků 55 a 56. Daň z příjmu následně činí 107 760 korun (718 400 Kč x 15 %), tato částka se uvede do řádků 57, 58 a 60.

Třetí strana daňového přiznání

Nezdanitelné položky snižují pouze daňový základ, daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu. Daňovým slevám jsou potom vyhrazeny řádky 64 až 71 na třetí straně daňového přiznání.

Pan Kovář má nárok, stejně jako všichni daňoví poplatníci, na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, která se uvádí do řádku 64, a stejná hodnota bude i v řádku 70.

Obě děti pana Kováře chodí do základní školy, proto pan Kovář již nemůže uplatnit školkovné, které je za rok 2017 vyšší než za rok 2016 a činí maximálně 11 tisíc korun na každé dítě,“ dodává Ivanco.

Daň z příjmu po slevě na poplatníka je 82 920 korun a je uvedena v řádku 71.

Pan Kovář uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, a proto vyplní tabulku číslo dvě na třetí straně daňového přiznání. Souhrnná částka daňového zvýhodnění na dvě děti za rok 2017 je 32 808 korun (13 404 Kč na první dítě + 19 404 Kč na druhé dítě), uvedeno v řádcích 72 a 73.

Daň z příjmu po uplatněném daňovém zvýhodnění se uvede do řádku 74 a činí 50 112 korun (82 920 Kč – 32 808 Kč). Na daňových zálohách v obou zaměstnáních zaplatil pan Kovář během roku částku 46 062 korun a tuto hodnotu uvede do řádku 84.

Celkový nedoplatek na dani z příjmu ve výši 4050 korun (50 112 Kč – 46 062 Kč) se uvede do řádku 91. Pan Kovář ho uhradí buď poukázkou nebo bezhotovostně.

Čtvrtá strana daňového přiznání

Na poslední, čtvrté straně daňového přiznání uvede pan Kovář všech osm daňových příloh, které k daňovému přiznání předkládá, a přiznání podepíše.

Odevzdáním daňového přiznání pro pana Kováře všechny daňové záležitosti nekončí, neboť do jednoho měsíce od odevzdání daňového přiznání musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušné zdravotní pojišťovně a příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Do obou přehledů bude uvádět pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Publikováno na serveru Novinky.cz, 3. března 2018