EET v hospodách startuje už za měsíc, 3.11.2016

Elektronickou evidencí tržeb (EET) se chce vláda zaměřit na boj s šedou ekonomikou a s daňovými úniky. Dlouhodobé a systematické krácení daňové povinnosti se totiž podle Finanční správy v některých oblastech podnikání stalo v Česku téměř běžnou záležitostí.

Český statistický úřad odhaduje, že nevykázané příjmy dosahují v ČR kolem 170 miliard korun ročně. Nejdříve, tedy od letošního 1. prosince, se začnou evidovat tržby v restauracích, hotelech a stravovacích službách – celkem jde o více než 50 tisíc podnikatelů.

Od stejného data se však snižuje i sazba daně z přidané hodnoty (DPH) u stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů) z 21 procent na 15 procent. Zvýšené vstupní náklady spojené s elektronickou evidencí tržeb má fyzickým osobám také kompenzovat daňová sleva ve výši 5000 Kč.

Podnikatelé budou muset mít vlastní pokladnu, počítač, tablet nebo chytrý telefon propojený s internetem. Každá hotovostní tržba pak bude v okamžiku zaplacení zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém úložišti finanční správy a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku.

Elektronické evidenci tržeb budou až na několik výjimek podléhat všechny hotovostní platby, tedy i kartou, šeky, směnkami nebo stravenkami. Podnikatelé, kteří přijímají všechny své příjmy na bankovní účet, si s EET nemusejí lámat hlavu, neboť veškeré jejich příjmy jsou evidované, a proto se jich elektronická evidence tržeb netýká.

„Někteří drobní živnostníci se mylně domnívají, že elektronická evidence tržeb je záležitostí pouze plátců DPH. Není tomu tak, elektronická evidence tržeb se týká hotovostních plateb plátců i neplátců DPH,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podnikatelé mohou již od začátku září žádat o tzv. autentizační údaje, kterými se následně přihlásí na daňový portál finanční správy www.daneelektronicky.cz. Tyto údaje lze získat dvěma způsoby, osobně na jakémkoliv finančním úřadu, nebo on-line.


Zkušební listopad

Od začátku listopadu je k dispozici zkušební provoz EET, čehož by zodpovědné firmy a podnikatelé měli podle odborníků využít, aby si vše v předstihu otestovali.
Firmy by podle odborníků neměly mít s EET větší problémy. Horší situace může být u drobných živnostníků, kteří nejsou plátci DPH. Ti mají totiž obecně s daňovými povinnostmi méně zkušeností.

Nedodržování zákonných podmínek ohledně elektronické evidence tržeb a inkasování peněz bez vydání účtenky se podnikatelům může vymstít. Pověření pracovníci finanční správy budou provádět namátkové kontroly a nezákonné jednání bude pokutováno. Navíc bude každý zákazník moci na portálu finanční správy nahlásit nevydané účtenky nebo si ověřit svoji účtenku, což bude u plnění povinností spojených s EET důležitý kontrolní mechanismus. Po samotném spuštění EET by se podnikatelé měli připravit na vlnu kontrol. Protože jde však o zásadní legislativní daňovou novinku, budou podle ujištění ministerstva financí jednotlivé finanční úřady v prvních dvou měsících od zavedení EET shovívavé a trestat se bude jen úmyslné porušení zákona.

Za porušení zákona budou hrozit sankce

Řada podnikatelů má obavy z toho, že na sebe po zavedení EET upozorní finanční správu tím, že vykáže oproti předchozím rokům nápadně vyšší tržby.
„Jistý skok může nastat z objektivních důvodů, jako je například změna provozní doby, úprava provozovny, rozšíření služeb a podobně. Extrémní výkyvy ve vykázaných tržbách ale mohou být jedním z faktorů, na jejichž základě se správce daně na podnikatele zaměří detailněji,“ varuje daňová poradkyně společnosti TaxVision Blanka Štarmanová.

Kontrolovat se podle ní bude nejen vystavování účtenek, ale i práce s terminálem. V případě, že kontroloři objeví nějaký nedostatek, hrozí podnikateli pokuta ve výši až půl miliónu korun nebo o svou provozovnu může dokonce přijít.
„Podnikatelé si musí dávat pozor, jak pracují se samotnými autentizačními údaji a certifikátem. Pokud s nimi nebudou zacházet tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, hrozí jim pokuta ve výši 50 tisíc korun,“ poznamenává Štarmanová.
Za maření účelu elektronické evidence tržeb, což může být například úmyslné nezadávání všech údajů do systému nebo odmítnutí vystavení účtenky zákaz -níkovi, hrozí podnikateli sankce až půl miliónu korun.

„V případě, že kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, může nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti,“ dodává Štarmanová.
Pokladny či samotná softwarová řešení pro EET nyní nabízejí desítky výrobců a dovozců. „Zatímco většina konkurence šla cestou nákupu levných čínských neznačkových zařízení, my jsme se rozhodli raději prodávat repasované kvalitní značkové pokladny a periferie se zárukou,“ říká Richard Kodym ze společnosti POS Solutions.

Postupné rozšíření

V případě nejasností se lze dotázat na finanční úřad, zdali uvedená tržba podléhá elektronické evidenci tržeb a od kterého termínu, přičemž závazné stanovisko finančního úřadu je zpoplatněno tisícikorunou.
Poplatník v žádosti uvede své identifikační údaje, popis platby, která má podléhat posouzení, a návrh výroku rozhodnutí o závaz -ném posouzení. Je přitom nutné, aby poplatník podrobně specifikoval, jaká je jeho činnost, ze které bude plynout posuzovaná platba.

„Lhůta pro správce daně k vydání rozhodnutí o závazném posouzení je tři měsíce. Podnikatelé, kteří budou zařazeni do EET ve druhé vlně, by měli o závazné posouzení požádat do konce listopadu, aby odpověď obdrželi včas,“ upozorňuje daňová poradkyně firmy Mazars Alena Miklová.
Kompletní informace o evidenci tržeb lze nalézt na stránkách www.etrzby.cz.

Publikováno v deníku Právo, 3.11.2016.