Jak na daňová přiznání za rok 2015? 19.2.2016

Daň z příjmu fyzických osob mohou snížit různé slevy a odpočty. Přinášíme návod, jak neplatit více, než je nutné.

Nezřídka obávané vyplňování růžového daňového formuláře je tu. Ale nezoufejte, daň si mnozí mohou snížit více než vminulých letech - díky vyšším slevám na děti. Koho se týká a jak se vyhnout chybám?
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 musíte doručit finančnímu úřadu nejpozději v pátek 1. dubna. Do stejného dne musí mít úřad na svém účtu zaplacený i nedoplatek na dani.
Zaplatit se dá hotově na pokladně územního pracoviště finančního úřadu v okresním či krajském městě nebo poslat peníze poštou. Za tímto účelem zavádí finanční správa od 1. března bezplatnou daňovou složenku, která bude k dostání na pobočkách České pošty.
Další variantou je uhradit daň převodem na účet příslušného finančního úřadu. Zkontrolujte si, jestli posíláte peníze na správný účet. „Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, které označují jednotlivé daně, i matrikové části účtů jsou na www.financnisprava. cz v sekci,Daně a pojistné‘,,Placení daní‘. Úplný tvar čísla účtu se skládá z předčíslí, z matrikové části a z kódu banky,“ upozorňuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová. Účet Daně z příjmů fyzických osob má předčíslí 721.

Pro zapomnětlivce pokuta

Kdo má datovou schránku, musí podat daňové přiznání pouze elektronicky. Pokud to neudělá, čeká jej dvoutisícová pokuta. Kdo si nechává zpracovat přiznání od daňového poradce, má sice ještě tři měsíce čas, ale musí tuto skutečnost do konce března oznámit finančnímu úřadu. Aby věděl, že jste nezapomněli, a nepředepsal vám pokutu. O tom, jaké pokuty čekají na zapomnětlivce, jsme podrobně psali v pondělí 15. února.
Základ daně (z něhož se vypočítává daň) si můžete snížit o takzvané odčitatelné položky. Odečíst je možné dary, úroky z úvěru na bydlení, spoření na důchod v penzijním fondu, příspěvky na životním pojištění, odborové příspěvky či úhradu za další vzdělávání. Odpočty je nutné doložit potvrzením od příslušné organizace.
Darem na charitu lze snížit daňový základ maximálně o 15 procent, hodnota daru musí být alespoň 1000 korun. Jeden odběr krve bezpříspěvkového dárce se oceňuje dvěma tisíci korun.

Bydlení jen pro svou potřebu

Odpočet úroků z úvěru na bydlení lze uplatnit až do 300 000 korun za rok, úvěrem však musí být řešena bytová situace poplatníka.
Základ daně je možné snížit také o vložené peníze na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření během roku 2015 ponížené o 12 000 korun. Maximálně lze snížit základ daně o 12 000 korun. Tato podmínka je splněna při pravidelné měsíční úložce 2000 korun a více (24 000 korun a více za rok). Kdo spoří pravidelně 1000 korun měsíčně a méně, tomu se základ daně nesnižuje.
Jak na daňové přiznání za rok 2015?

O 12 000 korun lze snížit základ daně o příspěvek na životní pojištění zaplacený v roce 2015. Podmínkou je, že je sjednaná výplata nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy dotyčný dosáhne 60 let. Zároveň nově musí být smlouva v daňově uznatelném režimu.
Dále je možné odečíst od základu daně příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců - až 3000 korun za rok. Horní limit úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání je 10 000 korun, u poplatníků se zdravotním postižením 13 000 a u poplatníků s těžším postižením 15 000 korun.

Paušalisté se stropem

Podnikatele nepotěší další novinka, a to skutečnost, že od loňského roku jsou všechny výdajové paušály zastropovány pro roční příjem dva miliony korun.
„Paušál může využít i podnikatel s ročním příjmem například čtyři miliony korun, ale v takovém případě uplatní výdaje pouze v maximální výši, což je příslušný procentní paušál krát dva miliony korun,“ uvádí daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Výdajový paušál se pohybuje od 30 do 80 procent podle vykonávané činnosti. Například 80procentní paušál je pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živnostní (limit 1,6 milionu korun). Šedesátiprocentní paušál platí pro příjmy z ostatních živností (1,2 milionu), čtyřicetiprocentní pro příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním (limit 800 tisíc). Třicetiprocentní paušál se uplatní pro příjmy z pronájmu (limit 600 tisíc korun).
I pro loňský rok platí, že všichni, kdo odečítají náklady paušálem a mají z podnikání vyšší příjem než z ostatních činností, si nemohou odečíst slevy na děti ani na vyživovanou manželku či manžela s příjmy do 68 tisíc korun za rok. Kdy je výhodné vyměnit pohodlí za evidenci výdajů, jste si mohli přečíst v úterý 16. února.

Vypočtenou daň sníží slevy

Je tu ale pár novinek, které potěší hlavně rodiče. Na první dítě sice zůstává sleva stejná jako loni 1117 korun za měsíc, tedy 13 404 korun za rok, ale na druhé dítě získá rodič o 200 korun měsíčně víc, celkem za rok 15 804 korun, a na třetí a každé další dokonce o 300 korun měsíčně víc - za rok 17 004 korun.
„Daňové zvýhodnění na dítě si mohou odečíst ti, jejichž příjem ze závislé činnosti či podnikání nebo pronájmu byl loni alespoň 55 200 korun a zároveň u podnikatelské činnosti neodečítali náklady paušálem,“ říká daňový poradce firmy KODAP Jan Mašek.
Nadále platí pravidlo, že si zvýhodnění může uplatnit jen jeden z rodičů. Pokud uvádíte ve svém přiznání slevu na děti, musíte nově finančnímu úřadu doložit potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že ten si slevu neuplatnil. Je-li vypočtená daň z příjmu po uplatněných slevách nižší než daňové zvýhodnění na děti, vzniká nárok na daňový bonus, jeho maximální výše je 60 300 korun.
Další změna se týká rodičů dětí, které chodí do školky. I letos si může jeden z nich odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, maximální částka se však zvýšila na 9200 korun. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nevyplácí daňový bonus. To znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně, nelze jít do minusu. Výhodou je to, že si slevu za školku mohou odečíst i podnikatelé, kteří vykazují výdaje paušálem.
Jak na daňové přiznání za rok 2015?
Další slevy z vypočtené daně zůstávají stejné. Každý poplatník si může za rok odečíst 24 840 korun za sebe samého, sleva na manželku či manžela, který v roce nedosáhl příjmů vyšších než 68 000 korun, je 24 840 korun, je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, pak je částka 49 680 korun. Kdo pobírá invalidní důchod prvního a druhého stupně, může si odečíst roční slevu 2520 korun, na invalidní důchod třetího stupně je sleva 5040 korun, pro držitele průkazu ZTP/P je to 16 140 korun. Studenti si mohou odečíst slevu 4020 korun za rok.

„Solidární“ daň zůstává

Základní sazba daně je stejná -15 procent. Ti, kdo mají nadstandardní příjmy, už vědí, že musejí uhradit kromě toho i takzvanou daň solidární. Za rok 2015 se bude platit sedm procent navíc z příjmů nad 1 277 328 korun. Povinnost podat daňové přiznání se týká i zaměstnanců, ale pouze těch, kterým se kvůli solidární dani zvýší daň z příjmů za celý rok.
Další novinku však neuvítají mnozí důchodci, kteří si přivydělávali. „Pokud penzista v loňském roce dosáhl mimo důchodu i dalších zdanitelných příjmů v celkové hodnotě vyšší než 840 000 korun, bude muset zdanit i celý svůj starobní důchod. Do limitu 840 000 korun se započítávají veškeré příjmy ze zaměstnání, dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu. Naopak se nezapočítávají osvobozené příjmy a příjmy, z nichž je daň vybíraná srážkou,“ vysvětluje daňový poradce Jan Mašek.
Na ty, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, ale i na ty, kteří si podnikáním jen přivydělávali ať už k zaměstnání, nebo jsou studenti, důchodci či rodiče na rodičovské, čeká ještě povinnost vyplnit přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Této problematice jsme se věnovali ve čtvrtek 18. února.

Kdy pomůže daňový poradce

Jednoduché daňové přiznání by měl každý zvládnout sám nebo pomocí návodu na internetu či v novinách. Ale když je složitější, tak už riskuje chybu a případně i pokutu.
Kdo chce mít jistotu, že bude mít vše v pořádku, že nezapomene uplatnit nějakou slevu či odečitatelnou položku, nebo že si dá do nákladů ty správné věci, je dobrým řešením svěřit sestavení přiznání daňovému poradci. Vyplatí se především v případě, kdy máte příjmy z ciziny, výdělek z více činností, máte-li zaměstnance, jako podnikatel tvoříte rezervy nebo uplatňujete odpisy.
Má to několik výhod. Daňový poradce ručí za svou práci - když se vyskytne chyba, jdou sankce na jeho hlavu. Za druhé, poradce k daňovému přiznání správně vyplní i přehledy o příjmech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. A ještě jedna výhoda - můžete vše odevzdat až o tři měsíce později.
Samozřejmě že služby odborníka něco stojí. Ceny se stanovují podle složitosti případů s posouzením slev, které můžete uplatnit, nebo byste tak rádi učinili, a pohybují se od 500 korun.
Objednat si služby poradce lze dnes podobně, jako když nakupujete v e-shopu, například na portálu www.eDane.cz.
„Vyplníte strukturovaný formulář, který vás sám navede na podklady, které je třeba doložit v libovolném formátu, a nejpozději do tří dnů vám do elektronické pošty dorazí profesionálně zpracované daňové přiznání,“ vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

***

Daňové přiznání krok za krokem

Vyplnění všech nutných formulářů není tak dramatické, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak postupovat a na co si dát pozor, si vysvětlíme na modelovém příkladu. Pan Martin Veselý (r. č. 811118/1818) bydlí v Praze 4, v ulici Branická 118. Je zaměstnaný jako grafik, jeho měsíční mzda byla v loňském roce 40 000 korun, za rok 2015 byl jeho hrubý příjem 480 000 korun, na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení za něj zaměstnavatel odvedl 163 200 korun. Na zálohách na dani odvedl Martin za rok 71 640 korun, daňové zvýhodnění na děti u zaměstnavatele neuplatňoval. Ve volném čase si přivydělával na živnostenský list reklamní činností pro několik agentur. Za rok 2015 si touto činností přivydělal celkem 180 000 korun. Výdaje si odečítal paušálem 60% (108 000 korun). Po své babičce zdědil byt, který pronajímá. Z nájmu měl za loňský rok příjmy 96 000 korun, výdaje účtuje paušálem 30% (28 800 korun). Nezaškrtává políčko, že dosáhl příjmů ze společného jmění manželů, protože byt zdědil, a je tudíž jen jeho. Martin také loni výhodně prodal cenné papíry, z prodeje získal 150 000 korun. Protože však mezi koupí a prodejem neuplynuly tři roky a příjem je vyšší než 100 000 korun, čeká ho zdanění zisku. Martin spoří na důchod, do penzijního fondu posílal měsíčně pravidelně 2000 korun, dále si platil 1500 korun měsíčně na životní pojištění, které měl v módu daňové uznatelnosti. A také pravidelně splácel hypotéku na byt, ve kterém rodina žije, za rok 2015 zaplatil na úrocích 31 200 korun. Chodí pravidelně dávat krev a plazmu, za šest bezpříspěvkových odběrů si tak může odečíst z daňového základu 12 000 korun. Martinova manželka Jana (r. č. 855505/1558) byla celý loňský rok na rodičovské s jejich nejmladším synem. Celkem mají spolu tři děti. Osmiletou Magdu (075707/1557), pětiletého Radka (101010/1010 a nyní tříletého Honzíka (130113/0130). Magda už je školačka, Radek chodil do školky, za kterou rodiče zaplatili v loňském roce celkem 10 000 korun. Jana neměla kromě rodičovského příspěvku žádné jiné příjmy. Martin si na ni může odečíst slevu na vyživovanou manželku. Přestože je novou povinnou přílohou daňového přiznání potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění, Jana ji Martinovi pořizovat nemusí, protože ač je stále v zaměstnaneckém poměru, je na rodičovské a nemá žádné příjmy. Pokud by přesto finanční úřad potvrzení chtěl, sám Martina vyzve. Na Martina nyní čeká vyplňování daňového přiznání a kromě základní části, bude vyplňovat i přílohy 1 a 2. Má nárok na daňové zvýhodnění na děti, protože jeho příjem ze zaměstnání je více než 50% celkových příjmů, ze stejného důvodu si může odečíst i slevu na vyživovanou manželku, která neměla žádné zdanitelné příjmy (rodičovský příspěvek se nepočítá, je to sociální dávka). Finančnímu úřadu odevzdá její čestné prohlášení, že neměla v roce 2015 zdanitelné příjmy vyšší než 68 000 korun. Závěr: Martin po vyplnění všech částí daňového přiznání nejenže nebude doplácet žádnou daň, ale dostane zpátky od státu část již zaplacené zálohy na daň, kterou odváděl u zaměstnavatele. Vratku způsobilo daňové zvýhodnění na tři děti, sleva na vyživovanou manželku a sleva na školku. Kromě daňového formuláře bude muset Martin vyplnit a odevzdat i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V obou případech uvede příjem z podnikání jako činnost vedlejší. Jak by měl postupovat, jste si mohli přečíst ve čtvrtek 18. 2.

VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Nejdříve si Martin dá dohromady všechny důležité dokumenty, které potřebuje k vyplnění daňového přiznání:
* potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015 od zaměstnavatele,
* potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru od banky,
* potvrzení o zaplacené částce na životní pojištění od pojišťovny,
* potvrzení o zaplacených příspěvcích na doplňkové penzijní spoření od penzijní společnosti,
* potvrzení z transfuzní stanice o počtu odběrů krve
* potvrzení ze školky o zaplaceném školkovném za syna Radka,
* čestné prohlášení manželky Petry, že měla vlastní příjmy za rok 2015 nižší než 68 000 Kč. Celkem tedy sedm dokladů. Martin vyplní čtyři stránky daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přílohu číslo 1 a přílohu číslo 2. První strana daňového přiznání Na první straně je potřeba správně vyplnit příslušný finanční úřad. V první kolonce (1) se uvádí jeden ze 14 finančních úřadů sídlících v krajských městech. Ve druhé kolonce (2) se uvádí územní pracoviště. Martin tedy vyplní: Finanční úřad pro hlavní město Prahu a územní pracoviště pro Prahu 4. Zdaňovací období (3) bude rok 2015, nikoliv aktuální rok 2016, jak se někdy nesprávně uvádí. Dále na první stránce daňového přiznání uvede Martin potřebné osobní údaje (4) (5). Určitě je dobré uvést telefonní číslo a e-mail pro rychlejší kontakt pracovníky finančního úřadu třeba při drobném opomenutí. V řádcích 05a 30 vybírají odpověď ANO pouze ti, kterých se týká, většina lidí, stejně jako Martin, zaškrtne NE. Příloha č. 1 V příloze 1 vyplní Martin své rodné číslo a dále uvádí příjmy z reklamní činnosti. Výdaje uplatní paušálem, správně zakřížkuje tuto možnost (6). V řádku 101 (7) uvede příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 180 000Kč. V řádku 102 (8) potom výdaje ve výši 108 000Kč (60% z 180 000Kč - tento výpočet se provádí dole na stránce v oddílu B: Druh činnosti (*)). V řádku č. 104 a 113 (9) bude hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 72 000Kč (180 000Kč - 108 000 Kč). Hrubý zisk z přílohy 1 ve výši 72 000Kč poté Martin vyplní do řádku č. 37 na druhé straně daňového přiznání. Druhá strana daňového přiznání V řádcích č. 31 až 35 (10) uvede Martin údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015 od zaměstnavatele. V řádcích č. 36 až 40 jsou jednotlivé dílčí základy daně. Martin bude vyplňovat dílčí základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání), dílčí základ daně ze samostatné činnosti (přivýdělek reklamní činností z přílohy 1) a dílčí základ daně z nájmu a z ostatních příjmů (z přílohy 2). Bude tedy mít: - na řádku č. 36 a 36a (11) částku 643 200 Kč (480 000 Kč + 163 200 Kč), - na řádku 37 (12) částku 72 000 Kč, - na řádku 39 (13) částku 67 200 Kč, - na řádku 40 (14) částku 150 000 Kč. Do řádku 41 (15) sečte částky na řádcích 37 až 40 a vepíše 289 200Kč, stejnou částku opíše do řádku 41a. Základem daně bude částka 932 400Kč (643 200Kč + 289 200Kč) - řádek 42 a 45 (16). V řádcích 46 až 53 se uvádějí všechny daňové odpočty. Martin uvede: - do řádku č. 46 (17) částku 12 000Kč za šest odběrů krve a plazmy, - do řádku č. 47 (18) zaplacené úroky z úvěru na bydlení ve výši 31 200Kč (do políčka vedle uvede 12 měsíců, hypotéku splácel celý rok), - do řádku č. 48 (19) zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření ve výši 12 000Kč, - do řádku č. 49 (20) zaplacené životní pojištění 12 000Kč. V řádku č. 54 (21) bude celková hodnota nezdanitelných položek, které Martin uplatní: 67 200Kč. V řádku č. 55 (22) je základ daně ponížený o daňové odpočty, tedy částka 865 200Kč (932 400Kč - 67 200 Kč). Daň z příjmu činí 15% ze základu daně zaokrouhleného na celá sta dolů (řádek č. 56 (23)). V řádcích č. 57, 58 a 60 (24) uvede Martin vypočtenou daň, tedy 129 780Kč (865 200Kč x 15 %). Třetí strana daňového přiznání Na třetí straně daňového přiznání uvede Martin údaje o manželce (25) a také všechny daňové slevy, na které má nárok: - v řádku č. 64 (26) základní slevu na poplatníka 24 840Kč, - v řádku č. 65a (27) slevu na manželku ve výši 24 840Kč (počet měsíců 12, byla jeho ženou celý rok), - v řádku č. 69a (28) slevu na školku 9200Kč (maximální hodnota). Na řádku 70 (29) se daňové slevy sečtou. U Martina dosahují 58 880Kč. Daň po uplatnění slev je 70 900Kč (30) (129 780Kč minus 58 880Kč, tedy (24) minus (29)). Martin může uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, přestože stanovuje výdaje paušálem, protože daňový základ ze zaměstnání je vyšší než daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti a nájmu. Martin uplatňuje daňové zvýhodnění na tři děti, proto vyplní údaje o dceři Magdě a synech Radkovi a Janovi (31): - řádek č. 72 (32): Daňové zvýhodnění na tři vyživované děti za celý rok 2015 je 46 212 Kč (13 404 + 15 804 + 17 004 Kč). - řádek č. 73 (33): Vyplní slevu na dani ve výši 46 212 Kč. - řádek č. 74 (34): Daň po uplatnění daňového zvýhodnění je 24 688Kč (70 900Kč - 46 212 Kč). - řádek č. 84 (35): Martin zaplatil během roku na zálohách na dani z příjmu 71 640Kč. V řádku č. 91 (36) Martin zapíše daňový přeplatek se znaménkem minus. Vznikl mu totiž nárok na daňovou vratku 46 952 Kč (24 688Kč minus 71 640 Kč). Martin má tak velký přeplatek, protože teprve v daňovém přiznání uplatnil slevu na děti, slevu na manželku a slevu na školku.

Daň se dá zaplatit hotově na pokladně územního pracoviště finančního úřadu v okresním či krajském městě. Peníze lze poslat i poštou. Za tímto účelem zavádí finanční správa od 1. března bezplatnou daňovou složenku, která bude k dostání na všech pobočkách České pošty. Další variantou je uhradit daň převodem na účet příslušného finančního úřadu. Účet pro daně z příjmů fyzických osob má předčíslí 721. Kompletní tvar účtu, tedy předčíslí, matrikovou část a kód banky, lze nalézt na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Podnikatele nepotěší, že od loňského roku jsou všechny výdajové paušály zastropovány pro roční příjem dva miliony korun

Slevu za školku, až do výše 9200 korun za rok, mohou odečíst i podnikatelé, kteří vykazují výdaje paušálem Čtvrtá strana daňového přiznání Na čtvrté straně je potřeba správně uvést všechny daňové přílohy (37), Martin jich dokládá devět, uvést datum (38) a nezapomenout daňové přiznání podepsat (39). Martinovi vznikl nárok na daňový přeplatek, proto musí vyplnit i žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu (40). Uvede svůj bankovní účet (41), datum (42) a žádost o vrácení daně podepíše (43). Příloha č. 2 V příloze 2 vyplní Martin své rodné číslo a dále uvádí příjmy z nájmu a z prodeje akcií. U příjmů z nájmu (§ 9) výdaje uplatní paušálem, zakřížkuje tuto možnost (44). V řádku 201 (45) uvede příjmy z pronájmu bytu po babičce ve výši 96 000Kč. V řádku 202 (46) potom výdaje ve výši 28 800Kč (30% z 96 000 Kč). V řádku č. 203 a 206 (47) bude hrubý zisk (příjmy minus výdaje) ve výši 67 200Kč (96 000Kč - 28 800 Kč). Hrubý zisk z příjmů z nájmu ve výši 67 200Kč poté Martin vyplní do řádku č. 39 na druhé straně daňového přiznání. Do spodní poloviny přílohy 2 bude Martin vypisovat příjmy a výdaje u ostatních příjmů (§ 10), konkrétně zisk z prodeje cenných papírů. Do řádku 1 (48) uvede druh příjmu (písmeno D), příjmy a výdaje (zde uvádí pouze skutečné výdaje maximálně do výše příjmů) a rozdíl: 450 000 -300 000 = 150 000Kč. Příjmy, výdaje a rozdíl pak přenese do řádků č. 207, 208 a 209. Hodnotu 150 000Kč z řádku 209 (49) pak přenese do řádku č. 40 na druhé straně daňového přiznání.


Publikováno v Lidových novinách, 19.2.2016.