Jak se zvýšily daňové odpočty za letošní rok, 31.12.2017

Roční daňový základ si je možné snížit o nezdanitelné položky neboli daňové odpočty. Ty se přitom za rok 2017 zvýšily, což znamená možnost zredukovat si daňový základ ještě více než za rok 2016. Kdo tedy na dani z příjmů zaplatí příští rok méně?

Daňové odpočty snižují daňový základ, proto každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu ve výši 150 korun. Za rok 2017 je možné uplatnit vyšší daňové odpočty u darů, penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření a životního pojištění.

„Daňové odpočty se uplatňují vždy pouze za celý kalendářní rok, a to buď v ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Jeden odběr krve v rámci dárcovství se v roce 2016 oceňoval jako dar ve výši dva tisíce korun, za rok 2017 to už však budou tři tisíce korun.

U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření bylo možné za rok 2016 uplatnit daňový odpočet maximálně ve výši 12 tisíc korun, za rok 2017 je to již 24 tisíc korun.

Stejně tak se zvýšil maximální daňový odpočet u životního pojištění z 12 tisíc korun na 24 tisíc korun. „Pro účely odpočtu u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření se však započítávají jen vlastní vklady nad 12 tisíc korun za rok, na maximální daňový odpočet tedy dosáhnou lidé spořící za rok 2017 na smlouvu 36 tisíc korun a více,“ dodává Ivanco.

Jak se uplatňují

Většina zaměstnanců uplatňuje nároky na daňové odpočty u svého zaměstnavatele, a to tím, že požádá mzdovou účetní o provedení ročního zúčtování daně. V takovém případě je nutné mzdové účetní doručit všechny doklady prokazující nárok na snížení daňového základu do 15. února.

Mezi tyto doklady patří například i potvrzení penzijní společnosti či pojišťovny. Lidé mající povinnost podat daňové přiznání uplatní nárok na odpočty v daňovém přiznání.

„Povinnost podat daňové přiznání mají v praxi i zaměstnanci, kupříkladu v případě přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti, práci pro dva zaměstnavatele současně nebo při příjmech z pronájmu,“ upřesňuje Ivanco.

Kolik lze ušetřit

Při stejné životní situaci jako v roce 2016 je možné díky zvýšení daňových odpočtů zaplatit na dani z příjmu fyzických osob i přes čtyři tisíce korun méně.

Pokud bychom počítali s měsíční úložkou na smlouvu o životním pojištění ve výši dva tisíce korun, měsíčním vkladem na doplňkovém penzijním spoření ve výši tři tisíce korun a se dvěma bezplatnými odběry krve, činila by daňová úspora za rok 2016 celkem 4200 korun ((12 000 Kč + 12 000 Kč + 4000 Kč) x 15 %). Za rok 2017 by pak úspora při stejné situaci činila již 8100 korun((24 000 Kč + 24 000 Kč + 6000 Kč) x 15 %).

Nárok na odpočet mají oba partneři

Co se týče daňového odpočtu za splácení hypotéky, tak ten si může ve svém daňovém přiznání uplatnit buď jeden z účastníků smlouvy, nebo každý z účastníků, ale rovným dílem.

Partneři tak mohou odpočet hypotéky uplatnit pouze jednou. Jestliže má však každý z partnerů nebo manželů uzavřenu vlastní smlouvu o životním pojištění, penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření, potom mají nárok na daňový odpočet oba.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se nejdříve uplatňují daňové odpočty a teprve potom daňové slevy. V praxi si někteří lidé uplatňující daňové zvýhodnění na děti myslí, že když neplatí během roku žádnou daň z příjmu, tak nemá cenu uplatňovat daňový odpočet u životního pojištění či penzijních produktů.

„Díky uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění či penzijních produktů v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání však v takovém případě vznikne nárok na daňový bonus nebo bude daňový bonus vyšší, než jaký byl čerpán během roku. Daňový odpočet se tedy v takovém případě vyplatí i partnerovi s nižšími příjmy,“ vysvětluje Ivanco.

Publikováno na serveru Novinky.cz, 31. prosince 2017