O polovinu méně stran. Daňové přiznání pro zaměstnance se zjednodušší, 6.10.2016

Zaměstnanci, kteří mají příjmy pouze v Česku, budou moci podat daňové přiznání na zjednodušeném tiskopise, a to již za letošní rok. Místo čtyř stran bude mít pouze dvě. Uvedl to šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Pro podnikatele pak ministerstvo financí připravuje rozšíření paušální daně, která se stanoví dopředu po dohodě s finančním úřadem.

Změna v podávání daňových přiznání se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání, kteří podle ministerstva financí tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 milionu podaných daňových přiznání za loňský rok.

„Pro poplatníky je dvoustránkový tiskopis možností, ne však povinností. Proto si lidé mohou vybrat, zda využijí původní tiskopis, na který jsou zvyklí, nebo nový zjednodušený dvoustránkový,“ uvedl Janeček.

Například druhý oddíl daňového přiznání, ve kterém se stanoví základ daně, se z půlstránkové tabulky smrskne na dva řádky, kde se uvádí úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů, úhrn povinného pojistného a základ daně.

Hned první stránku s údaji o poplatníkovi ale zahustí pasáž s prohlášením o pravdivosti a úplnosti údajů, která se teď nachází na poslední stránce.

Berní úřad letos kvůli daňovému přiznání potrestal desetkrát víc živnostníků

Nový dokument není určen pro poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu a dalších příjmů. Dále se netýká poplatníků s příjmy ze zahraničí nebo podávajících dodatečné přiznání.

Pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a mnohdy se s daňovým přiznáním nesetkali, bude podle daňové poradkyně společnosti TaxVision Blanky Štarmanové vyplnění daňového přiznání jednodušší. „Zjednodušení vidím zejména v tom, že v přiznání jsou pouze řádky, které se týkají jejich příjmu. Zkrácení formuláře s sebou přináší také větší přehlednost. Ti, kteří se rozhodnou formulář vyplnit sami, musí však znát zákon o dani z příjmu, aby uplatnili správně nezdanitelné části základu daně, daňová zvýhodnění a slevy na dani,“ uvedla.

Zkrácení formuláře na dvě strany má podle manažerky daňového poradenství Mazars Gabriely Ivanco spíše psychologický efekt. „Vyplňované informace budou u stejného poplatníka ve shodném rozsahu bez ohledu na to, kterému z formulářů dá přednost,“ upozornila.

„Není možné dnes daňové přiznání zjednodušit více než na dvě strany,“ uvedl ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Zjednodušení na jednu stranu by předpokládalo, že bychom měli model rovné daně a odstranily by se ze zákona o dani z příjmu všechny různé odečitatelné položky a výjimky a úskalí daňové optimalizace,“ dodal.

„Andrej Babiš se lekl toho, co na podnikatele nachystal. Ať už je to kontrolní hlášení, se kterým se nyní musejí vypořádávat. Ať už je to plánovaný a stále rychleji se blížící start EET, který zatíží zejména malé a střední podnikatele.“

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek zase upozorňuje, že už téměř dva roky mělo fungovat zjednodušení daňové legislativy a administrativy v podobě jednotného inkasního místa následovaného jednotným kontrolním místem. Nynější vláda tuto věc ale zarazila. „Co teď vláda předvádí, je hořký vtip,“ doplnil.Paušální daň využívá málo podnikatelů, ministerstvo to chce změnit

U podnikatelů chce ministerstvo financí podpořit využívání paušální daně. Tu si již dnes za omezených podmínek může podnikatel sjednat s finančním úřadem. Využívá ji ovšem v současnosti jen padesát podnikatelů, uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

V praxi to funguje tak, že podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti a i očekávané budoucí příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní. „Je to vlastně něco jako dohoda mezi finančním úřadem a poplatníkem,“ uvedla Schillerová.

Požádat o paušální daň mohou nyní jen podnikatelé, kteří mají příjmy pouze z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance. V novele zákona chce ministerstvo umožnit paušální daň i pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají i příjmy ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání.

„I v případě, kdy poplatník má daň stanovenou paušální částkou, je stále povinen vést jakousi jednoduchou evidenci o výši příjmu, výši pohledávek a majetku, který používá k výkonu činnosti,“ podotýká odborník na zdanění fyzických osob z PwC Tomáš Hunal. Paušální daň lze podle něj úspěšně využít zejména u stejnorodých činností.

„Podnikatelé o tom po pravdě ani moc nevěděli, navíc dosavadní režim nebyl nijak extra výhodný. Záleží tedy na tom, co všechno finanční úřad nabídne,“ reagoval předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Líbil by se mu model, kdy by vedle nynějšího systému placení daní z příjmů existovala pro podnikatele možnost zaplatit paušální částku. Ta by znamenala, že nemusí nic dalšího vykazovat a nikdo jej nebude kontrolovat ani sankcionovat. Šlo by podle něj v podstatě o minimální daň, jíž by se živnostník vykoupil se všech dalších povinností. „Zásadní na systému je ale to, že by to byl dobrovolný režim, nikoliv povinná paušální minimální daň,“ dodal.

Úřad chce změny zařadit do balíku daňových změn, který je již nyní v legislativním procesu. Zavedeny by mohly být už od příštího roku. Během podzimu by měla Finanční správa podle Schillerové připravit praktický návod a metodiku, jak o tuto možnost zažádat.

„Dáváme tak podnikatelům prostor pro výrazný úbytek administrativy, úsporu času, nákladů a v neposlední řadě možnost lepšího plánování finančních toků. Bude totiž jasně stanovena daňová povinnost a podnikatel tak nemusí tvořit finanční rezervy na úhradu daně. Navíc nehrozí riziko omylu při vyplňování přiznání,“ uvedla.Přes sto tisíc hlášení se zpožděním

Na tiskové konferenci k dosavadním výsledkům Finanční správy a jejím plánům do budoucna také zazněly statistiky ohledně kontrolního hlášení. Finanční správa letos ke konci září přijala celkově 2,35 milionu kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty. Z toho po termínu přišlo finančním úřadům téměř 114 tisíc hlášení.

Po zavedení kontrolních hlášení správa podle Janečka zaznamenala okamžitý preventivní účinek na poklesu fiktivních faktur. „Kontrolní hlášení opravdu významně pomáhá vybírat daně,“ uvedl Janeček.

Finanční úřady musely dosud podle statistik ministerstva k 9. září zaslat výzvu k podání hlášení v necelých 13 tisících případech. Z toho 4900 poplatníků nereagovalo. Výzev k odstranění nesrovnalostí poslaly finanční úřady téměř 59 tisíc, bez reakce zůstalo 2600 výzev. „Jelikož plátců DPH je kolem půl milionu, tak naprostá většina plátců výzvami nebyla oslovována,“ uvedl Janeček.

Kontrolní hlášení přinese lepší výběr daní, myslí si víc než polovina lidí

Došlo také k výraznému nárůstu počtu nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. V registru bylo k 5. říjnu 6288. Na počátku letošního roku bylo v registru 3151 firem. Na černé listině neplatičů skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než půl milionu korun.

Za nespolehlivou je přitom považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která je účelově nekontaktní nebo opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Od loňského ledna přibylo další zpřísnění, které postihuje zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Podle analýz společnosti Bisnode je nejvíc nespolehlivých plátců mezi společnostmi s ručením omezeným a živnostníky . Největší podíl nespolehlivých plátců mezi plátci DPH z pohledu právní formy podnikatelského subjektu však vykazují evropské společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva.

Publikováno na serveru ct24.cz, 6.10.2016.