Letos jsou vyšší slevy na děti, 20.2.2017

Noční můra v podobě vyplňování růžových formulářů se neúprosně blíží. Co se změnilo a na co by neměli zapomenout zejména zaměstnanci?

Daně takové a makové. Vyšší, nižší, slevy, DPH, EET. Toho všeho jsou poslední dny plná média. Na chvíli zapomeňte na to, co jste slyšeli včera v televizi, protože nyní se budeme věnovat novinkám, které většinou platí již rok, ale mnozí je využijí nyní v daňovém přiznání poprvé. Připomeneme si ty nejdůležitější daňové změny, které se týkají zaměstnanců, kteří právě nyní řeší daňové přiznání. Ať už měli více zaměstnaneckých poměrů současně, budou chtít vrátit solidární daň, přivydělávali si podnikáním, či jen chtějí sami uplatnit odečitatelné položky. Novinky se týkají i pracujících důchodců. 

Opět si polepší rodiny s dětmi 

Zase se zvýšily slevy na děti. Na první dítě sice zůstává sleva stejná jako v minulých letech ve výši 1117 korun za měsíc, 13 404 korun za rok, ale na druhé dítě získá rodič o 100 korunměsíčně víc, celkem za rok 17 004 korun a na třetí a každé další dokonce o 300 korun měsíčně víc, za rok bude odečítat 20 604 koruny. Jestliže se dítě narodilo v průběhu roku 2016, potom se daňové zvýhodnění uplatní poprvé za měsíc, kdy se dítě narodilo. „Je-li daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmu a daňovým zvýhodněním. Na daňový bonus mají nárok ti poplatníci, jejichž příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu v roce 2016 činil alespoň 59 400 korun,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco s tím, že příjmy osvobozené od daně se do limitu nezapočítávají. Stejně jako minulý rok si daňové zvýhodnění na děti nemohou uplatnit osoby samostatně výdělečně činné využívající výdajový paušál. „Výjimku však má zaměstnanec přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností, jehož základ daně ze zaměstnání tvoří více než polovinu celkového základu daně,“ upřesňuje Gabriela Ivanco. 

Jak na vysoké příjmy 

Nadále platí pravidlo, že si zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. „Žije-li v jedné domácnosti více poplatníků, mohou si vyživované děti pro účely daňového zvýhodnění rozdělit. Současně se musejí dohodnout, v jaké sazbě si na to,své‘ dítě zvýhodnění uplatní; jestli v sazbě na první, na druhé, nebo na třetí a další dítě. Přitom i řádně dohodnutá sazba se může v průběhu roku změnit. Například uplatňuje-li matka daňové zvýhodnění na dceru v sazbě pro druhé dítě, otec uplatňuje daňové zvýhodnění na syna v sazbě pro první dítě a syn v červnu ukončí školu a přestane být vyživovaným dítětem, potom se v červenci stane z dcery první vyživované dítě s nižší sazbou,“ upozorňuje Margita Vrbacká, daňová poradkyně Kodapu. 
Další dobrou zprávou je opět vyšší sleva za takzvané školkovné. Za loňský rok mohou rodiče uplatnit slevu až do výše 9900 korun, protože vzrostla minimální mzda. Do limitu pro „školkovné“ se však nezapočítává stravné a smí ho uplatnit rovněž pouze jeden z rodičů. „Rodiče se mohou domluvit tak, že daňové zvýhodnění uplatní jeden a školkovné naopak ten druhý. Je ovšem dobré propočítat tu nejvýhodnější variantu,“ vysvětluje Gabriela Ivanco. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nevyplácí daňový bonus. To znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně, nelze jít do minusu. Výhodou je však to, že slevu za mateřskou školu mohou odečíst i podnikatelé vykazující výdaje paušálem. 
Ti, kdo mají nadstandardní příjmy, už vědí, že musejí platit i daň solidární. Za rok 2016 se bude platit sedm procent navíc z příjmů nad 1 296 288 korun. Povinnost podat přiznání se týká i zaměstnanců, ale stejně jako loni pouze těch, kterým se kvůli solidární dani zvýší daň z příjmů za celý rok. Pokud tedy dostal zaměstnanec například jeden měsíc vysoké prémie, a kvůli tomu platil solidární daň, ale celkově za rok nepřekročil limit, přiznáním se zabývat nemusí. 
Další novinku uvítají mnozí důchodci, kteří si přivydělávali. Zatímco v přiznání za rok 2015 museli penzisté v případě, že dosáhli mimo důchodu i dalších zdanitelných příjmů v celkové hodnotě vyšší než 840 000 korun zdanit i celý svůj starobní důchod, letos (tedy v daňovém přiznání za rok 2016) je tato podmínka zrušena. „Dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 budou podléhat pouze roční důchody nad 356 400 korun,“ dodává poradkyně. 

Jednodušší formulář 

Letos poprvé připravila Finanční správa ulehčení pro lidi, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a podávají daňové přiznání. Nově mohou tito poplatníci využít zjednodušený formulář, který má pouze dvě stránky. „V praxi toho využijí zejména zaměstnanci, kteří během roku 2016 pracovali nějaký měsíc současně pro více zaměstnavatelů, přičemž jim z obou příjmů byla odvedena zálohová daň z příjmu. Mají totiž povinnost podat přiznání a daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně,“ říká Ivanco. 
Původně čtyřstránkový formulář se nyní vejde na dvě strany, zjednodušeně řečeno, první strana obsahuje kolonky z první a čtvrté strany „velkého“ přiznání a druhá zase zhuštěné řádky ze stran dvě a tři. Je zde přesně tolik řádků, aby se vešly slevy na děti, na manželku, školkovné, odpočty na úroky z hypotéky, na penzijní připojištění nebo na dary (včetně darování krve) atd. Novinka je ale určena pouze pro zaměstnance, kteří nemají žádné další vedlejší příjmy – ať už z podnikání, nebo z pronájmu či z kapitálových příjmů, nebo ostatní příjmy, a také příjmy ze zahraničí. 

Publikováno v Lidových novinách, 20.2.2017.