Marketing využívá při náboru jen polovina personalistů, 2.3.2016

Efektivní nábor vhodných zaměstnanců je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé firmy. Přestože správně nastavená marketingová kampaň může firmě v konkurenčním boji o zaměstnance výrazně pomoci, marketing k oslovení vhodných uchazečů aktivně využívá jen necelá polovina společností. Vyplývá to z průzkumu mezi stovkou respektovaných HR odborníků, na kterém spolupracovaly společnosti Vilímková Dudák & Partners a Mazars.

„Z našeho průzkumu vyplynulo, že jen 48 % personalistů využívá jako nástroje pro získání zaměstnanců marketingové postupy. Přitom dobře cílená náborová kampaň může nejen pomoci ve zviditelnění společnosti na trhu, ale také ve zvýšení povědomí o firmě jako o potenciálním zaměstnavateli,“ zdůrazňuje Ivana Folwarczná ze společnosti Vilímková Dudák & Partners. 

Personalisté spoléhají na servery 

Většina personalistů (77 %) považuje za efektivní komunikační kanál specializované internetové servery a doporučení zaměstnanců (75 %). Vychází přitom ze svých zkušeností a zavedených postupů. Na aktivní vyhledávání nových kandidátů, např. přes sociální sítě, sází 40 % dotázaných odborníků. 

V přibližně jedné třetině případů spolupracují personalisté se školami (34 %), využívají agentury specializující se na přímé vyhledávání manažerů a specialistů, tzv. headhuntery (33 %), případně spoléhají na to, že si je kandidáti vyhledají sami (36 %). Pětina HR odborníků spoléhá na inzerci v médiích a 15 % využívá k oslovení zaměstnanců pracovní veletrhy. Nejméně využívají personalisté k náboru uchazečů úřady práce (1 %).

 
Do propagace v oblasti náboru nových kolegů investuje více než polovina společností (58 %) sumu do 100 tisíc korun ročně. Přibližně třetina společností pod -poruje budování své značky dobrého zaměstnavatele částkou 100 až 250 tisíc ročně a pouhých 13 % dává do propagace více než 250 tisíc korun za rok.

„Již v tuto chvíli mají personální manažeři problém s obsazováním volných pozic, zejména v oblasti technických profesí. V konkurenčním boji o vhodné kandidáty je budování povědomí o firmě více než žádoucí. Navíc tím, že o sobě dáváme vědět, apelujeme již na školáky, studenty a hlavně jejich rodiče, kteří mohou ovlivnit výběr studijních oborů,“ vysvětluje Ivana Folwarczná.

Podle Jany Boštíkové ze společnosti Mazars je stále patrný trend, že i velké společnosti ne -jsou zatím příliš ochotny investovat do HR marketingu vyšší částky odpovídající jejich postavení na trhu.
„Z našeho pohledu je to škoda, protože špatně provedený nábor pro firmy znamená dodatečné náklady, které mnohdy převýší původní investici do správně nastaveného marketingového mixu,“ uzavírá Boštíková. 

Publikováno v deníku Právo, 2.3.2016.