Na co dávat pozor při vyplňování Přehledů OSVČ? 20.4.2015

Přehled OSVČ za rok 2014 musíte zdravotní pojišťovně a příslušné OSSZ odevzdat nejpozději do 4. května nebo do 3. srpna pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce. Na co si dát při vyplňování formulářů pozor?

Skutečný nebo minimální vyměřovací základ?  Zdravotní pojištění i sociální pojištění se odvozuje od vyměřovacího základu. Skutečný vyměřovací základ tvoří polovina daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud je ale váš skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, tak se pojištění u osob s hlavní činností vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ za loňský rok  činí 77 832 Kč pro sociální pojištění a 155 652 Kč pro zdravotní pojištění.  Sazby povinného pojistného  Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro důchodového pojištění u OSVČ, které nevstoupily do II. pilíře, platí sazba 29,2 %. U OSVČ, které do II. pilíře vstoupily, je sazba 26,2 %. Vypočtené pojistné zaokrouhlete na celé koruny nahoru.  (Účastníci druhého pilíře měli finančnímu úřadu s daňovým přiznáním odevzdat i pojistné přiznání. )  Doplatek pojistného činí rozdíl mezi vypočteným pojistným a úhrnem vašich zaplacených záloh. Uhradit ho musíte do osmi dnů po podání Přehledu.   Jak vyplnit Přehledy? Přečtěte si v článcích: Jak na Přehledy OSVČ za rok 2014? Vyplňujeme Přehled OSVČ za rok 2014 krok za krokem Jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu?    Které příjmy do Přehledů nezahrnovat?  Do Přehledů se uvádějí jen příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Kapitálové příjmy nebo ty z pronájmu či prodeje nemovitých a movitých věcí neuvádějte.   Pokud jste zaměstnáni a samostatná výdělečná činnost (SVČ) je jen přivýdělek, jedná se o vedlejší činnost. Do Přehledu ale patří jen příjmy ze SVČ.  „U sociálního pojištění se příjmy za zaměstnání uvádějí pouze v případě, že by bylo za rok 2014 dosaženo maximálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění se za celý rok platí z celého příjmu, sociální pojištění za rok 2014 se odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 245 216 Kč,“ vysvětlila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.  Kdy se neplatí sociální pojištění při přivýdělku?  Vedlejší SVČ je při placení sociálního i zdravotního pojištění zvýhodněna. Nemusíte při ní dodržovat minimální vyměřovací základ a povinné pojistné se vypočítá podle skutečného hrubého zisku.  „Při hrubém zisku za celý rok 2014 do limitu ve výši 62 261 Kč se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění neplatí vůbec. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Nejčastěji je v praxi výdělečná činnost považována za vedlejší zdroj příjmů při přivýdělku během zaměstnání, studia, důchodu nebo rodičovské dovolené,“ vysvětlila Ivanco.

Publikováno na serveru www.mesec.cz dne 20.4.2015