Otázky a odpovědi: Silniční daň, 27.1.2015

Daňová poradkyně Mazars Tereza Köppelová odpovídá na dotazy tazatelů v časopise Otázky & odpovědi v praxi nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

Fyzická osoba v roce 2014 neměla žádné příjmy ani výdaje dle § 7. V majetku má nákladní automobil do 3,5 t. Je povinen tedy dát přiznání k silniční daně a jelikož v daném roce nebylo auto vůbec používáno k podnikání je tedy tato daň nulová?

Fyzická osoba v roce 2014 neměla žádné příjmy ani výdaje dle § 7. V majetku má nákladní automobil do 3,5 t. Je povinen tedy dát přiznání k silniční daně a jelikož v daném roce nebylo auto vůbec používáno k podnikání je tedy tato daň nulová?

Pokud fyzická osoba nákladní automobil s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny v roce 2014 nepoužívala k podnikání, povinnost podat daňové přiznání k silniční dani jí nevzniká. Jestliže je ale k silniční dani registrována, je potřeba, aby v souladu s § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád sdělila správci daně, že jí nevznikla daňová povinnost k silniční dani. Tuto povinnost je potřeba splnit nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání.    

§ 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
§ 15 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční