Podmínky pro využití paušálů zpřísnily. Vyplatí se vám pořád? 24.4.2015

Výdajové paušály jednomu krásně zjednoduší život. Žádné velké papírování a doklady a výdaje ve výši 30 – 80 % dosáhnete pouhým zaškrtnutím možnosti v daňovém přiznání. Od letošního roku ale došlo k dalšímu zpřísnění pro poplatníky, kteří je využívají.

Kromě toho, že pokud uplatňujete paušály, nemáte většinou nárok na slevu na dítě či vyživovanou manželku, je možnost je použít podmíněna určitou výší příjmů. Paušál plně uplatníte jen u ročních příjmů do výše dvou milionů korun. Pak už budete omezeni absolutní částkou. Ta se pro různé druhy činnosti liší. Pokud máte příjmy z pronájmu, můžete si odečíst pomocí paušálu maximálně výdaje ve výši 600 tis. Kč, u svobodných povolání tento limit činí 800 tis. Kč, u ostatních živností pak 1,2 mil. Kč. Pro řemeslníky a zemědělce platí strop 1,6 mil. Kč. Nechceme abyste získali dojem, že pokud máte příjmy nad dva miliony, paušál využít nemůžete. Můžete, jen ho nevyužijete celý. „Například při příjmech 3 miliony Kč v roce 2014 i v roce 2015 se při využití 60% výdajového paušálu zvýší daňový základ z 1 200 000 Kč na 1 800 000 Kč,“ uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Výsledkem bude vyšší daň i odvody na pojistné. Zastropování tedy může způsobit, že už se vám paušál dál nevyplatí. Co s tím? Řešením může být přechod na daňovou evidenci. „Z důvodu legislativních změn chtějí některé OSVČ přejít na daňovou evidenci, což může a nemusí znamenat dopady do daňového přiznání za předchozí rok,“ upzornila Ivanco s tím, že pokud OSVČ na konci roku 2014 neměla žádné pohledávky, závazky a zaplacené zálohy, přejde na daňovou evidenci a nemusí řešit úpravu základu daně. V opačném případě ale musí upravit základ daně tak, jak stanovuje zákon. „Některé OSVČ se rozhodnou přejít na daňovou evidenci v průběhu roku 2015 a nestihnou tedy v řádném daňovém přiznání provést potřebnou úpravu daňového základu. V takovém případě je nutné podat dodatečné daňové přiznání,“ dodala Ivanco. Jak přejít na daňovou evidenci a jak přesně upravit daňový základ? Postup si ukážeme v jednom z příštích článků.

Publikováno na serveru www.mesec.cz dne 24.4.2015