Pohorší si jen senioři s velkými příjmy, 17.2.2016

Vyplnění daňového formuláře čeká i na mnohé seniory, kteří si loni přivydělávali podnikáním, pronájmem či třeba prací na některou z dohod či v pracovním poměru, ale ne po celý rok.
Daňové přiznání musí vyplnit i ti, kdo měli takzvané ostatní příjmy (podle § 10), například z prodeje cenných papírů dříve než tři roky od nákupu a při příjmu vyšším než 100 000 korun, nebo další příjmy neuvedené jinde, kromě příležitostných příjmů do 30 000 korun za rok.

Na ty, kteří si přivydělali podnikáním (podle § 7) pak čeká ještě vyplnění přehledů o příjmech pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Pro přehledy pak vystupují jako osoba samostatně výdělečně činná vedlejší.
 
 Kdo má vysoký příjem, zaplatí víc
 
 Novinka se týká penzistů, kteří dosáhli v loňském roce zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 000 korun. Ti budou muset kromě přivýdělku zdanit i svou penzi.


 „Do limitu 840 tisíc korun se započítává součet příjmů podle § 6 (zaměstnání) a dílčích základů daně podle § 7 (samostatná výdělečná činnost) a § 9 (pronájem) zákona o dani z příjmů, přičemž se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy, u kterých je daň z příjmu vybírána srážkou,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 Daňovým přiznáním se nemusejí zabývat ti důchodci, kteří byli po celý rok v zaměstnání a daně včetně slevy na poplatníka i pojištění za ně odváděl zaměstnavatel. Pokud tedy neměli svůj důchod nadstandardní. Samotná penze se do roční výše 331 200 korun (odpovídá měsíční dávce 27 600 korun) za rok 2015 nedaní a ani do daňového přiznání neuvádí.
 Kdo měl však důchod vyšší, toho se již daňová povinnost týká. Bude tedy muset částku, která přesahuje tento limit, uvést do formuláře (příloha 2, příjmy podle § 10). Vzhledem k možnosti využití slevy na poplatníka však reálně placení daně nehrozí.
 
Publikováno v Lidových novinách, 17.2.2016.