Polepší si rodiny s dětmi i živnostníci, 17.2.2018

Za většinu zaměstnanců splní daňové povinnosti mzdová účtárna, jež zohlední i ty daňové úlevy, které se uplatňují vždy až po skončení kalendářního roku, pokud doložíte příslušné doklady. Žádost o roční zúčtování u ní však musíte podepsat do poloviny února. Pokud to zaměstnanec nestihne nebo mu zaměstnavatelem nemůže provést roční zúčtování v důsledku dalších příjmů, bude si muset podat daňové přiznání sám.

Všichni poplatníci, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, mají letos vzhledem k velikonočním svátkům povinnost podat přiznání za rok 2017 nejpozději do 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Výše daně bude oproti předchozímu roku příznivější například pro rodiny s dětmi, osoby uplatňující daňové odpočty nebo pro živnostníky s nižšími příjmy využívajícími výdajový paušál. 

Daň si lze snížit uplatněním odpočtu na dani z poskytnutých darů, zaplacených úroků z úvěrů ze stavebního spoření a hypoték, zaplaceného pojistného na soukromé penzijní připojištění a životní pojištění, členských příspěvků odborové organizaci nebo o slevu na dani na manželku či o slevu za umístění dítěte v zařízení péče o předškolní děti. Kromě toho můžete uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Vyšší slevy na děti

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti se sice zvýšilo až v průběhu roku 2017, v daňovém přiznání se však uplatní vyšší daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok. Roční daňové zvýhodnění na první dítě činí 13 404 korun, na druhé dítě 19 404 korun a na třetí a další dítě 24 204 korun.

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů, s nímž dítě žije ve společné domácnosti.
Meziročně došlo ke zvýšení i maximálního limitu pro uplatnění školkovného z 9900 Kč na 11 000 Kč. Školkovné může opět uplatnit pouze jeden z rodičů. „V praxi může daňové zvýhodnění uplatnit jeden z rodičů a školkovné druhý z rodičů,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.
Příklad:
Alžběta Skácelová má dvě děti. Mladší dcera Jana byla po celý rok ve školce a školkovné za celý rok 2017 činilo 24 000 Kč. Starší už chodí na základní školu. Paní Skácelová uplatní slevu na školkovné ve výši 11 000 korun a daňové zvýhodnění na dvě děti ve výši 32 808 korun. V roce 2016 mohla uplatnit pouze 42 708 korun. Meziročně si paní Skácelová díky příznivým legislativním změnám polepšila o 3500 korun.

Výdajový paušál a daňové slevy

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňující výdajový paušál mohou v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na dani na manželku (manžela), pokud uplatní výdaje maximálně z příjmu 1 000 000 korun. „Živnostníci s nižšími příjmy, jejichž manželka je na rodičovské dovolené a mají několik dětí, tak znovu dostali možnost uplatnit slevy na dani, a to u nich může vést k tomu, že nebudou platit žádnou daň z příjmů, a ještě obdrží daňový bonus. Finanční rozdíl oproti roku 2016 tak může dosahovat desetitisíců korun v závislosti na výši příjmu a počtu dětí,“ vysvětluje Ivanco.
Příklad:
Živnostník Jan Kovář měl za rok 2017 příjem ve výši 760 000 korun. Výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk činí 304 000 korun (760 000 Kč – (760 000 Kč x 60 %)). Manželka pana Kováře pobírala po celý rok 2017 pouze rodičovský příspěvek. Manželé mají dvě děti. V daňovém přiznání uplatní pan Kovář slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, slevu na manželku ve výši 24 840 korun a daňové zvýhodnění na děti ve výši 32 808 korun.
Daň z příjmu před uplatněním slev je 45 600 korun (304 000 Kč x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka a slevy na manželku je daň z příjmu 0 Kč. Tyto dvě slevy mohou snížit daňovou povinnost maximálně do nuly. Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění ve výši 32 808 korun vznikne živnostníkovi Kovářovi nárok na daňový bonus ve stejné výši. Za rok 2017 obdrží živnostník Kovář daňový bonus 32 808 Kč. Za rok 2016 při stejném hrubém zisku zaplatil na dani z příjmu částku 20 760 Kč (304 000 Kč x 15 % – 24 840 Kč). Jeho celková úspora tedy činí 53 568 Kč.
Pro živnostníky s příjmy nad 2 000 000 Kč však nemusí být uplatnění slev na dani výhodné, mohou chtít raději uplatnit postup z roku 2016, tzn. uplatnit vyšší výdajový paušál a neuplatnit tyto slevy na dani.
Pro rok 2017 se poplatníci mohou ještě rozhodnout, který postup využijí, pro rok 2018 pak již nikoliv. Výhodnost musí být propočítána u každé osoby zvlášť v závislosti na jeho konkrétní situaci.

Kdo si ještě daňově polepší?

Při stejném daňovém základu zaplatí za rok 2017 na dani z příjmu fyzických osob méně ještě například lidé s vyššími vklady na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či životní pojištění. Meziročně totiž došlo ke zvýšení maximálního daňového odpočtu u penzijních produktů z 12 000 korun na 24 000 korun a u životního pojištění z 12 000 korun na 24 000 korun. „Při uplatnění maximálního daňového odpočtu u obou finančních produktů dochází za rok 2017 k daňové úspoře ve výši 3600 Kč oproti roku 2016,“ upozorňuje Ivanco.
Přiznání za loňský rok se musí podat nejpozději do 3. dubna.

Publikováno v deníku Právo, 17. února 2018