Přivýdělek při registraci na úřadu práce byl omezen, sníží se vám o odvody, 27.9.2017

Dříve si mohli občasné evidovaní na úřadu práce měsíčně přivydělat částku odpovídající polovině minimální mzdy, ať už v pracovním poměru nebo na některou z pracovních dohod. Novela zákona o zaměstnanosti ale od 29. července tu nejvýhodnější možnost, tedy přivýdělek na dohodu o provedení práce, zrušila. (Ode dne nabytí účinnosti zákona běží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude práce na dohodu o provedení práce tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29. červencem.)

Nyní je tak možné si v rámci nekolidujícího zaměstnání přivydělat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. V letošním roce si mohou uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce vydělat maximálně 5500 Kč měsíčně, v roce 2018 to bude z důvodu zvýšení minimální mzdy již 6100 Kč, uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kouzlo dohody o provedení práce spočívalo v tom, že se z ní při výdělku do 10 tis. Kč měsícně neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění (zaměstnanec ani zaměstnavatel). Většina občanů vedených v evidenci na úřadu práce si tedy přivydělávala na tuto dohodu a nebylo jim z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění.

Naopak z odměny na pracovní smlouvu se sociální a zdravotní pojištění platí vždy a u dohody o pracovní činnosti pak jen tehdy, je-li měsíční odměna 2500 Kč a více. Nevejdete-li se tedy do této hranice, budou vaše přivýdělky v nekolidujícím zaměstnaání o odvody nižší.

Pro pořádek připomínáme, že během výkonu nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti, takže si takto mohou přivydělat hlavně uchazeči o zaměstnání, kteří již na podporu nemají nárok z důvodu uplynutí podpůrčí doby.

Publikováno na serveru měšec.cz, 27.9.2017