S výdajovým paušálem lze opět využít slevu na manželku a na děti, 22.5.2017

Jednoduchost, administrativní nenáročnost a možnost daňové úspory, to jsou hlavní výhody, proč využít stanovení výdajů paušálem. V minulých letech však OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohly uplatnit některé daňové slevy. Daňová novela jim však možnost využít daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku vrací. Uplatnit ji mohou již v daňovém přiznání za rok 2017. Za jakých podmínek?

Výše výdajového paušálu u výkonu samostatné výdělečné činnosti činí 40, 60 nebo 80 %, a to v závislosti na druhu vykonávané činnosti. Nejvyšší 80% výdajový paušál je možné uplatnit u řemeslných živností a příjmů ze zemědělské výroby, 60% výdajový paušál u ostatních příjmů z živnostenského podnikání, 40% výdajový paušál u jiných příjmů ze samostatné výdělečné činnosti a 30% paušál u příjmů z pronájmu majetku „Při využití výdajového paušálu nelze uplatnit již žádné výdaje nad rámec paušálních výdajů, tedy ani kupříkladu paušální výdaj na auto. Ve výdajovém paušálu jsou zahrnuty již všechny výdaje,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Změny u daňového zvýhodnění na děti a daňového bonusu

Úspora i na povinném pojistném

Při využití výdajového paušálu se sečtou všechny zdanitelné roční příjmy a výdaje následně činí příslušné procento z těchto příjmů. „Jsou-li skutečné výdaje nižší než ty paušální, přináší výdajový paušál významnou úsporu nejen na dani z příjmu fyzických osob, ale i na sociálním a zdravotním pojištění,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem

Eliminuje se riziko chyby

V praxi využívají výdajový paušál i OSVČ, jejichž skutečné výdaje jsou nepatrně vyšší než výdaje stanovené paušálem. Zjednoduší si tak povinnou administrativu a eliminují riziko chyby, neboť se při využití výdajového paušálu nerozlišuje mezi daňově uznatelnými a daňově neuznatelnými výdaji. Jasnou volbou jsou pak výdajové paušály pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, tedy třeba pro zaměstnance přivydělávající si podnikáním. Výdajový paušál mohou využít i plátci daně z přidané hodnoty.

V daňovém přiznání za rok 2016 se mohl výdajový paušál vypočítat maximálně z částky 2 000 000 Kč. Například živnostník uplatňující 60% výdajový paušál mohl při ročním zdanitelném příjmu 2 500 000 Kč uplatnit výdaje paušálem jen ve výši 1 200 000 Kč (2 000 000 Kč x 60 %). Současně nemohly OSVČ uplatňující výdaje paušálem v daňovém přiznání za rok 2016 využít daňovou slevu na manželku s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ani daňové zvýhodnění na děti. Daňová novela však tato pravidla mění.

Snížení maximální částky

Nová legislativa snižuje maximální částku výdajů, kterou je možné uplatnit při využití výdajového paušálu: maximálně bude možné výdaje počítat z částky 1 000 000 Kč. K daňové účinnosti novely zákona o daních z příjmů dochází až během roku 2017 a zhoršení podmínek pro OSVČ se poprvé projeví až v daňovém přiznání za rok 2018. „Živnostník uplatňující 60% výdajový paušál s ročním příjmem 1 500 000 Kč tak může v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit výdaje ve výši 900 000 Kč, za rok 2018 potom jen ve výši 600 000 Kč. OSVČ s vyššími příjmy by si tudíž měly důkladně propočítat, zdali pro ně nebude výhodnější přejít na daňovou evidenci a uplatňovat proti příjmům skutečné výdaje,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Nárok na daňové slevy již za rok 2017

OSVČ stanovující výdaje paušálem budou moci v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, avšak pouze za předpokladu, že budou svůj výdajový paušál počítat z částky do nového příjmového limitu ve výši 1 000 000 Kč. OSVČ, které budou chtít vypočítat výdaje z částky do příjmového limitu ve výši 2 000 000 Kč, nebudou moci tyto daňové slevy uplatnit. Jakou variantu zvolit tak bude záviset na skutečně dosažených příjmech a rovněž na tom, zdali nemůže kupříkladu daňové zvýhodnění na děti uplatnit manželka nebo partnerka.

Publikováno na serveru finance.cz, 22.5.2017.