System Audit

De toenemende flexibiliteit en dynamiek van IT biedt meer mogelijkheden om te reageren op de behoeften van organisaties, werknemers en belanghebbenden. Een groeiend aantal systemen wordt ontsloten via internet en cloud computing, onafhankelijk van tijd en locatie.

De groeiende complexiteit en dynamiek, maar ook de diepere behoefte om de impact van deze ontwikkeling te begrijpen, heeft ook een weerspiegeling op de traditionele manier van auditing. Dit wordt in toenemende mate door IT gedreven. Dit betekent dat er in grote mate gebruik wordt gemaakt van dat deel van het interne beheersingssysteem dat is ondergebracht in een ERP-applicatie of in meerdere systemen die op een bepaalde wijze aan elkaar gekoppeld zijn.

Zorgen voor betrouwbare, geautomatiseerde gegevensverwerking

Om daadwerkelijk te kunnen steunen op het deel van het interne beheersingssysteem dat in een applicatie is ondergebracht, dient een zogenaamde system audit uitgevoerd te worden. Bij deze uitvoering wordt gestart met een proces. Een risico komt voort uit een proces, waarbij een beheersingsmaatregel een risico afdekt. Een systeem van interne controle is nodig om te zorgen voor betrouwbare en verifieerbare geautomatiseerde gegevensverwerking. Dit systeem bestaat uit:

  • De generieke interne controles, waarbij maatregelen geen betrekking hebben op een specifiek bedrijfsproces of een specifiek geautomatiseerd systeem. Dit zijn de zogenaamde ‘General IT Controls’.
  • De geprogrammeerde interne controlemaatregelen die zijn opgenomen in de applicaties: ‘application controls’. Voorbeelden zijn de autorisaties in systemen en statusparameters in het systeem die (financiële) boekingen initiëren.
  • De handmatige interne controles geïmplementeerd door de gebruikers. De zogenaamde ‘user controls’.

Het samenspel van deze beheersingsmaatregelen maakt of dat er daadwerkelijk sprake is van een effectief ontwikkelde en adequaat ingerichte applicatie. Het wordt ingezet om een allesomvattend beeld te krijgen over de effectiviteit en efficiency van de interne bedrijfsvoering. Hiermee komt het tegemoet aan de behoefte voor een organisatie of softwareleverancier om te weten of een applicatie effectief is ontwikkeld en adequaat is ingericht, los van het oordeel van de jaarrekeningcontrole. De system audit kan ook ondersteunend zijn aan de controle van de jaarrekening van een organisatie.

Forvis Mazars kan u helpen bij

De specialisten van IT Audit & Advisory beschikken over uitgebreide ervaring met system audits. Bijvoorbeeld als onderdeel van een certificering van een softwareleverancier, als afsluiting van een implementatie (post-implementatieaudit) of als onderdeel van een operational audit door een interne controle of internal-auditafdeling. Wij vertellen u graag meer over het nut van een system audit en de wijze waarop deze van toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gert-Jan Gerrits per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 54 of met Jan Matto per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 99. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?