Kwaliteitsvisie: Vertrouwen door kwaliteit

Bij het zijn van een accountantsorganisatie met onze ambitie hoort een heldere kwaliteitsvisie, die wij als volgt hebben geformuleerd: Forvis Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit.

Forvis Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit

Dit is onze stip aan de horizon en dit is waar Forvis Mazars voor staat. Dit is wat ons relevant maakt in het maatschappelijk verkeer. Deze kwaliteitsvisie rust op een drietal pijlers:

  • Vertrouwen
  • Toonaangevend
  • Kwaliteit

Kwaliteit binnen ethische en wettelijke kaders is wat u van ons bij de levering van onze diensten mag verwachten. Kwaliteit is dynamisch en daarom moeten we voortdurend blijven innoveren. In toonaangevend zijn onderscheiden we ons waar het gaat om ons gedrag, waarin we waardevol en verbindend zijn. Dit gedrag bepaalt of we relevant en gezaghebbend zijn. Vertrouwen in ons is in feite de reden dat wij bestaan. Accountant of adviseur, de maatschappij rekent erop dat we correct handelen en dat we dit ethisch doen. En dat vertrouwen willen wij voortdurend (blijven) verdienen.

 

Ton Tuinier

 

“Kwaliteit is een dynamisch proces, continu onderhevig aan verandering en innovatie.”

 

Peter Hopstaken

 

“Goede kwaliteit is prioriteit en maakt ons waardevol zowel in onze maatschappelijke rol als voor onze klanten door aan door hen gepresenteerde informatie betrouwbaarheid toe te voegen voor de stakeholder.”

 

Frank Walta

 

“Ik ben mij er als partner van bewust dat ik een relatief grote invloed kan en wil uitoefenen op de beweging die wij maken naar een kwaliteitsgerichte cultuur.”

Document

Mazars kwaliteitsvisie

Meer informatie?