Consumer

Geïntegreerde diensten die u helpen bij het doorvoeren van veranderingen en het verhogen van waarde

Een uitdagend handelsklimaat, verstoorde toeleveringsketens en de opkomst van nieuwe technologieën veranderen het gedrag van de consument. Meer dan ooit moeten bedrijven anticiperen op de beslissingen van de klant en de factoren die daarop van invloed zijn. Bij Forvis Mazars werken we samen met u aan inzicht in uw situatie: uw handelsomgeving, markten, activiteiten en doelstellingen. Met onze ervaring in de consumer sector helpen we bedrijven veranderingen in de markt te interpreteren en oplossingen te vinden waarmee ze succes kunnen behalen.

Onze aanpak voor consumers

Het verschuivende geopolitieke landschap beïnvloedt het gedrag van de toeleveringsketen, terwijl het macro-economische beeld van invloed is op de manier waarop consumenten over hun uitgaven denken. Deze thematische drijfveren zijn intrinsiek verbonden met de bedrijfsprestaties. Bij Forvis Mazars is onze aanpak gericht op het helpen van klanten bij het bewuster worden van toekomstige kansen en eventuele dreigingen. Wij streven naar het versterken van het vertrouwen van de klant met een adviserende gezamenlijke aanpak waarmee bedrijven kunnen anticiperen op gedragsveranderingen en het inkomstenpotentieel in de sector consumptiegoederen en -diensten kunnen maximaliseren.

Om te kunnen inspelen op toekomstige trends en relevant te blijven, moeten klantgerichte bedrijven steeds complexere datasets interpreteren, voldoen aan de toenemende eisen vanuit regelgeving, de wereldwijde inkoop op duurzame wijze beheren en tegelijkertijd nieuwe klantervaringen bieden. Wij zijn van mening dat het beheersen van alle onderdelen alleen mogelijk is als de consumentenbranche in harmonie met elkaar samenwerkt. Daarom werken onze specialisten in de consumentensector nauw samen met onze klanten om hen te ondersteunen op financieel en fiscaal gebied, waarbij zij de langere termijn nooit uit het oog verliezen.

Wat kunnen wij voor consumers betekenen? 

Submit RFP

Document

New EU VAT Rules For E-commerce

Meer informatie?