Nieuws

Forvis Mazars houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die voor u en uw onderneming interessant zijn. Wilt u risico’s beperken en kansen optimaal benutten? Wij zetten de relevante ontwikkelingen voor u op een rij.

Klokkenluidersregeling | Wat kunt u doen?

647c0937b1c0-GettyImages-1179682402.jpg
Elk jaar op 23 juni is het Internationale Klokkenluidersdag. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan het aan de kaak stellen van misstanden in bedrijven of organisaties door medewerkers. In de woorden van Transparency International: “On this day, we honor the courage and determination of people worldwide who speak out against wrongdoing and celebrate the positive changes they bring about."

Lees verder

Kabinetsformatie 2024: fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord

8f4ce15f84e7-GettyImages-1132115718.jpg
De formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Het nieuwe kabinet zal de punten uit het hoofdlijnenakkoord verder uitwerken in een regeerprogramma. In het hoofdlijnenakkoord zijn de volgende fiscale maatregelen opgenomen.

Lees verder

Belasting en CSRD: het belang van belastingtransparantie

6c3acf1317d8-GettyImages-1307943558-1-.jpg
14 juni 2024 - De EU-richtlijn inzake duurzaamheidsverslaglegging voor ondernemingen (CSRD) is een transparantietool dat bedrijven aanzet om milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) te integreren in hun bedrijfsstrategieën en operaties én daarover vervolgens verslag uit te brengen. Deze nieuwe wet- en regelgeving voor duurzaamheidsverslaglegging van bedrijven zal de dialoog met investeerders en andere stakeholders verbeteren door transparantie te bieden over materiële impact, risico's en kansen vanuit een duurzaamheidsoptiek.

Lees verder

Subsidieregeling Praktijkleren: start aanvraag per juni 2024

fadf23d93b33-subsidieregeling-praktijkleren-aanvraag-20222023.png
13 juni 2024 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Met deze subsidie stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is ook dit jaar vastgesteld op € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook wanneer een leerling is gestopt met de opleiding of uit dienst is gegaan, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

Lees verder

Hoe zorgt u dat uw bedrijf voldoet aan de CSRD?

17a8c46ff2a3-CSRD-stappenplan-ABN.jpg
Frenkel Mazenier en Danny Janssen hebben voor ABN AMRO Verzekeringen een artikel geschreven over de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD. Hoe zorgt u dat uw bedrijf voldoet aan de CSRD?

Lees verder

Gendergelijkheid in beloning

c49a9e68948d-GettyImages-539253479.jpg
7 juni 2024 - Als gevolg van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten grote ondernemingen in 2024 aan de Environment Social Governance (ESG)-rapportage verplichtingen voldoen. Hoewel kleinere bedrijven nog niet wettelijk verplicht zijn tot ESG-rapportage, kunnen zij zich nu al wel profileren als gewilde partners en werkgevers.

Lees verder

Hoge Raad zet streep door huidige box 3 belasting

0bd411f3a4e6-GettyImages-1205918005.jpg
6 juni 2024 - De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 in vijf zaken uitspraak gedaan over het stelsel van heffing van inkomstenbelasting in box 3. Deze zaken gaan over het rendement in box 3 na invoering van de Wet rechtsherstel box 3 (de Herstelwet over de periode 2017 tot en met 2022) en geldt ook voor de op 1 januari 2023 in werking getreden Overbruggingswet box 3.

Lees verder

Ingehouden belasting: wat is de oorzaak van de afwijkingen in basistarief en toptarief?

322b1be7a7cd-GettyImages-1202946934.jpg
6 juni 2024 - De werkelijk ingehouden belasting wijkt af van het basistarief van 36,97% en toptarief van 49,5%. Wat is de oorzaak?

Lees verder

Verstrekking van gezonde lunchmaaltijd viel in 2017 en 2018 onder gerichte vrijstelling arbovoorzieningen

9389c42b57f5-GettyImages-1309274146-1-.jpg
5 juni 2024 – Op 24 mei 2024 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen moet vallen.

Lees verder

Hoofdlijnenakkoord 2024: de fiscale voorstellen voor de Maatschappelijke organisaties

f584b306f1b1-hoofdlijnenakkoord-2024.jpg
17 mei 2024 - Na lang onderhandelen is op 15 mei 2024 het hoofdlijnenakkoord 2024 gepresenteerd door de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. In het hoofdlijnenakkoord is een aantal fiscale maatregelen en voorstellen opgenomen die de maatschappelijke organisaties in Nederland raken. Hierna vindt u een overzicht van de nu al bekende fiscale maatregelen voor deze doelgroep.

Lees verder

Binden en boeien van uw medewerkers: een stappenplan

534ce076121a-Leadership-LEAP-1-.jpg
17 mei 2024 - In een tijd waarin het verloop van werknemers bij organisaties steeds hoger wordt, is het behouden van talent belangrijker dan ooit. Werknemers stappen vaker over naar de concurrentie, wat leidt tot veranderingen in werkculturen, ontevreden medewerkers en hoge wervingskosten. Hoe zorgt u er als leidinggevende nu voor dat u effectief leiding geeft en daarnaast ook de medewerker ondersteunt in ontwikkeling?

Lees verder