IT-audit en de jaarrekeningcontrole

Het toenemende gebruik van IT leidt tot een toename van bijbehorende IT-risico’s. Dit komt ook naar voren in de traditionele jaarrekeningcontrole. Bij veel organisaties is IT de drijvende kracht van het primaire proces.

IT-gedreven auditaanpak

In veel gevallen is onze aanpak primair IT-gedreven. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van de waarborgen die de IT-systemen binnen een organisatie bieden. Maar ook het inzetten van de digitale tools op het gebied van bijvoorbeeld process mining, data-analyse, het uitlezen van bepaalde systeeminstellingen en de inrichting van autorisaties met de bijbehorende algemene computermaatregelen (IT General Controls) maken deel uit van onze IT-gedreven auditaanpak.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist specialistische kennis en ervaring met IT-systemen en de processen rondom deze IT-systemen. Op de afdeling IT audit en advisory van Forvis Mazars zijn gespecialiseerde en gekwalificeerde IT-auditors (Register EDP-auditor) werkzaam. Deze auditors staan ingeschreven in het register van IT-auditors van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.

Forvis Mazars kan u helpen bij

De afdeling IT audit en advisory biedt naast IT-auditwerkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole, het volledige palet van IT-assurance, IT-advisory en cybersecuritydiensten aan. Onze kennis en ervaring reikt van het verstrekken van allerlei vormen van digital assurance en het wegnemen van cybersecurity-risico’s tot het vaststellen of voldaan wordt aan de relevante digitale wet- en regelgeving. Maar ook van het identificeren van issues in IT-projecten, het uitvoeren van een IT due diligence tot het daadwerkelijk digital transformeren van een gehele (IT-)organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gerard Seedorf per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 10 of met Gert-Jan Gerrits per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 54. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?