OESO Pillar 2 GloBE: bereid u voor op een andere fiscale toekomst

Meer dan 140 jurisdicties hebben zich in beginsel aangesloten bij het internationale kader voor minimumbelasting. Dit is een baanbrekend plan om belangrijke elementen van het internationale belastingstelsel, dat niet langer geschikt is voor een mondiale en gedigitaliseerde economie, bij te werken.

De Pillar 2 Global Anti-Base Erosion (GloBE) regels zijn ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om een uniform belastingstelsel te bieden dat ervoor zorgt dat multinationale groepen een minimumbelasting van 15% betalen in elke jurisdictie waarin zij actief zijn en inkomsten genereren.

Op 14 maart 2022 publiceerde de OESO een uitgebreide toelichting inclusief illustrerende voorbeelden over hoe de implementatie van de GloBE-regels eruit zou kunnen zien. Echter, omdat de regels nog in ontwikkeling zijn, is het essentieel om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen.

Daarom hebben we een praktische gids voor Pillar 2 GloBE ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij hun Pillar 2-traject.

pillar_2.png

Bekijk onze introductie over Pillar 2 video waarin wij meer vertellen over de nieuwe Pillar 2 GloBE regels:

Voor wie heeft Pijler 2 GloBE gevolgen?

De Pijler 2 GloBE regels gaan ervoor zorgen dat multinationals, met een wereldwijde omzet van € 750 miljoen in twee van de vier voorgaande belastingjaren, een minimum belastingtarief van 15% betalen in elke jurisdictie waarin zij actief zijn. Doorgaans zal Pijler 2 GloBE van toepassing zijn op multinationale groepen die al verslag uitbrengen volgens de country-by-country reporting (CbCR) regels, enkele uitzonderingen daargelaten.

Welk belastingstelsel wordt ingevoerd en hoe gaat dat in zijn werk?

De regeling omvat een systeem van aanvullende belastingen (bijheffingen) die op het niveau van de (uiteindelijke) moederonderneming worden geïnd als winsten elders binnen de (multinationale) groep onder het minimumtarief van 15% worden belast. Alle niet-geïnde bijheffingen op grond van de inkomen-inclusiemaatregel (Income Inclusion Rule) worden geïnd bij andere ondernemingen van de multinationale groep op grond van de onderbelastewinstmaatregel (Undertaxed Payments Rule).

Daarnaast staat een Subject to Tax Rule landen toe om een additionele bronbelasting te heffen op bepaalde uitgaande betalingen. De Subject to Tax Rule is nog niet opgenomen in het Nederlandse implementatievoorstel van de Pillar 2 GloBE regels, maar de verwachting is dat deze regel op een later moment zal worden toegevoegd. De Pillar 2 GloBE regels staan overheden ook toe om een kwalificerende binnenlandse bijheffing in te voeren zodat alle bijheffingen wordt geïnd in het land waar de winsten worden gegenereerd. Voor de berekening van de verschuldigde belasting kunnen multinationale groepen in aanmerking komen voor tijdelijke of permanente veilige havenregels, waarbij vereenvoudigde berekeningen aanvaardbaar zullen zijn in de initiële rapporteringsperiode.

Vanaf wanneer gaan de Pijler 2 GloBE regels gelden?

Hoewel de eerste reeks rapportages voor Pijler 2 GloBE in juni 2026 wordt verwacht, moeten multinationale groepen een eerste rapportageverplichting beoordelen op basis van berekeningen voor het jaar eindigend in 2023. Voor multinationale groepen die rapporteren op basis van de International Accounting Standards (IAS) stelt de IAS Board een informatieverplichting voor, met betrekking tot Pijler 2 GloBE, die verplicht kan worden gesteld voor de jaarrekening van 2023. Deze informatieverplichting vereist dat het effectieve belastingtarief wordt berekend en vermeld voor elke jurisdictie op basis van zowel de Pijler 2 GloBE als de basisjaarrekening.

Met betrekking tot tijdschema's en benaderingen voor individuele jurisdicties, moeten EU-lidstaten de richtlijn uiterlijk 31 december 2023 omzetten in nationale wetgeving. Ook wordt verwacht dat EU-lidstaten de implementatie- en rapportagetijdschema's van de OESO volgen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een vergelijkbaar tijdschema aangekondigd. Nederland is een van de voorlopers wat betreft implementatie van de Pijler 2 GloBE regels, door de introductie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. Dit wetsvoorstel beoogt per 31 december 2023 in werking te treden. Andere landen hebben echter nog geen implementatiedata of exacte aanpak aangekondigd.

Biedt Pillar 2 GloBE enige voordelen?

Ondanks de aanvankelijke complexiteit en toegenomen nalevingslasten zijn de Pijler 2 GloBE regels ontwikkeld om te garanderen dat alle landen profiteren van een eerlijk deel van de belastingen, wat nauw samenhangt met de noodzaak voor multinationale groepen om hun bedrijfsmodellen te verduurzamen. Het vermogen om transparanter te zijn over de belasting die per jurisdictie wordt betaald, is een belangrijk voordeel voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD). Ook organisatorische of operationele beslissingen die een lokale aanwezigheid bevorderen hebben voordelen voor gemeenschappen en bieden economische zekerheid.

Vanuit een intern perspectief kunnen de Pijler 2 GloBE regels een aanleiding zijn voor CFO’s om besturen aan te moedigen tot investeringen in het verbeteren en automatiseren van de huidige systemen voor belastinginning en naleving binnen de onderneming.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

Naarmate jurisdicties beginnen met het implementeren van de regels, is het een uitdaging om de impact op de naleving en belastingen van de huidige regelingen inzichtelijk te maken, net als de tijdschema's voor de implementatie. Naarmate de OESO meer duidelijkheid verschaft en meer jurisdicties lokale wetten implementeren, zullen de Heads of Tax onder druk komen te staan om de impact van de nieuwe regels te beoordelen. Aangezien de financiële verslaglegging is gebaseerd op informatie voor het jaar dat eindigt in 2023 zijn de termijnen krap. Multinationale groepen hebben dan ook weinig tijd om nieuwe informatie bekend te maken, berekeningen uit te voeren en deze op de juiste manier te beoordelen. Daarnaast:

 • Bieden de veilige havenregels een vereenvoudigde aanpak voor de eerste drie jaar, maar zijn volledige GloBE-berekeningen zeer complex en vereisen zij gegevens die niet eenvoudig beschikbaar zijn. Onjuiste of onvolledige gegevens vormen een verdere uitdaging voor zowel vereenvoudigde als volledige gegevensvereisten.
 • Moeten multinationale groepen beoordelen of volledige berekeningen nodig zijn of dat vereenvoudigde berekeningen aanvaardbaar zijn voor 2024-2026.
 • Hebben GloBE-regels invloed op veel andere delen van de organisatie, waaronder mogelijke organisatorische herstructureringen, verrekenprijsmethodologieën en een grotere nalevingslast voor de afdeling audit..

Vooruitgang boeken

Allereerst moet worden beoordeeld of u onder de regels valt. Voor multinationale groepen die de drempel van € 750 miljoen overschrijden, moet een initiële impactanalyse worden uitgevoerd om te bepalen waar bijheffingen geïnd dienen te worden en of u in aanmerking komt voor de veilige haven-regels. Vervolgens moeten de volgende stappen worden doorlopen:

 • Identificeren van gegevensbronnen, inclusief methoden en procedures voor gegevensverzameling.
 • Bepalen of berekeningen op lokaal niveau of op het niveau van multinationale groep worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de manier waarop verschillende jurisdicties de regels implementeren.
 • Bepalen of het voordelen biedt om een van de veilige havenregels aan te vragen.
 • Beoordelen van de verrekenprijsmethode en aanpassingen.
 • Overweeg of er overtollige belastingen zijn en herstructureer indien nodig.

Een proces dat de risico's en voordelen voor de huidige functies in kaart brengt, is essentieel voor het voorbereiden van de bedrijfsvoering op de toekomst.

Waarom is een internationale aanpak essentieel?

Omgaan met GloBE vereist een internationale aanpak die de verbinding legt tussen moeder- en dochterondernemingen op basis van omzet en locatie. Als een internationaal geïntegreerd partnerschap dat actief is in meer dan 90 landen en gebieden over de hele wereld, heeft Forvis Mazars het vermogen om de expertise van meer dan 44.000 professionals in te zetten om nauw samen te werken met getroffen klanten.

Aangezien Forvis Mazars betrokken was bij de ontwikkeling van de GloBE-regels op OESO-niveau en uitgebreide kennis heeft van CbC-rapportage, kunnen wij:

 • Ondersteuning bieden bij het berekenen van de mogelijke bijheffing die verschuldigd is onder bestaande regelingen.
 • Uw processen en controles voor CbC-rapportage beoordelen.
 • Beoordelen of u klaar bent voor Pillar 2 en eventuele gaten identificeren.
 • Beoordelen of u in aanmerking komt voor de veilige havenregels.
 • De belangrijkste risicogebieden en potentiële impact van Pillar 2 in kaart brengen en prioriteiten samenvatten.
 • Stappen- en implementatieplannen ontwerpen voor naleving van Pijler 2 en optimalisatie indien van toepassing.

Forvis Mazars ondersteunt klanten al bij hun Pillar 2 GloBE-traject met onze Pillar 2-tool. Hiermee kunnen datapunten worden berekend en kan de voortgang van Pillar 2 GloBE per jurisdictie worden bijgehouden.

Meer weten over Pillar 2?

Wilt u meer weten over OESO Pillar 2 GloBE en wat dit betekent voor uw onderneming? Neem dan contact op met Erik Stroeve per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 55 of met Anke van Gastel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 51. Zij helpen u graag verder.

Document

Practical guide to Pillar 2 GloBE

Meer informatie?