Corporate sustainability

Forvis Mazars wil Forvis Mazars For Good zijn: een wereldburger met een positieve impact op de wereld en de maatschappij waarbinnen wij actief zijn. Wij zetten ons vol overgave in om hier zo veel mogelijk aan bij te dragen.

Dit doen wij door diensten van topkwaliteit te leveren aan onze klanten, zodat zij duurzame groei kunnen realiseren. Ook doen wij dit door onze mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en door te bouwen aan een organisatie voor toekomstige generaties professionals.

Forvis Mazars For Good

Naast het waarborgen van de hoogste kwaliteitsnormen en ethische standaarden in onze manier van werken, is onze fundamentele missie het bevorderen van transparantie en het vergroten van de stabiliteit van ondernemingen en financiële markten. Wij zien het als onze plicht om onze klanten te helpen nog duurzamer te worden. Om dit te kunnen doen, bouwen wij aan onze duurzaamheidsstrategie met als basis onze purpose, visie en missie.

Purpose

To help build the economic foundations of a fair and prosperous world by caring for the success of our people and clients, the health of financial markets and the integrity of our industry.

Mission

Providing confidence and taking responsibility to help build a fair and prosperous world.

Vision

We are the international, integrated Audit, Accounting, Tax and Advisory partner organisation transparently delivering trust to society with seamless and excellent quality.

Bij het in de praktijk brengen van de Forvis Mazars For Good strategie richten wij ons op deze vijf pijlers.

Pijlers_Sustainability

Integriteit en verantwoordelijkheid

De kern van onze organisatie is gebaseerd op integer handelen en verantwoordelijkheid nemen. Dit zijn onze belangrijkste principes als accountants-, tax en adviesorganisatie. Onze wereldwijde gedragscode is het moreel kompas voor onze dagelijkse werkzaamheden. De gedragscode geeft duidelijk aan wie we zijn, wat we van onze mensen verwachten en hoe we verwachten dat zij omgaan met  klanten, stakeholders en hun maatschappelijke rol.

Onze 'license to operate' is het leveren van vertrouwen door toonaangevende kwaliteit. Om dit te kunnen doen werken we voortdurend aan en hebben we aandacht voor het bevorderen van een inclusieve en op feedback gerichte cultuur in lijn met onze kernwaarden. Het succes van Forvis Mazars is gebaseerd op de vertrouwensrelatie met onze klanten en stakeholders.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons persoonlijk en professioneel gedrag. Wij vinden het belangrijk om te weten welke invloed we hebben op de maatschappij en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren.

Duurzame dienstverlening

Duurzaamheid is voor veel bedrijven een belangrijk thema. Klimaatverandering, een toenemende ongelijkheid in welvaart en een afname van de biodiversiteit zijn vraagstukken waarvoor elk bedrijf verantwoordelijkheid moet nemen. Dit resulteert in een toenemende vraag om verantwoording af te leggen over de impact van een bedrijf op het milieu en de maatschappij. Met onze diensten helpen wij klanten bij het implementeren van duurzaamheidsindicatoren in hun beleid, informatiemanagementsystemen en rapportages. 

Wij voegen waarde toe aan de samenleving. Forvis Mazars heeft als accountants- en advieskantoor een maatschappelijke rol. Accountants geven een onafhankelijk oordeel over jaarrekeningen waarop stakeholders, waaronder de maatschappij, kunnen vertrouwen en waarop zij hun beslissingen kunnen baseren.

Mensgerichte cultuur als fundament

De kracht en het succes van onze organisatie wordt bepaald door de ontwikkeling en het welzijn van onze mensen. Wij zijn een lerende organisatie. Medewerkers de kans geven om zich als professional te ontwikkelen is een van onze belangrijkste principes. Leren en ontwikkelen maken het mogelijk om onze organisatie duurzaam klaar te maken voor de toekomst.

Diversiteit is een van onze waarden en een belangrijke factor in het succes van onze organisatie. De diversiteit aan mensen die ervoor kiezen om bij ons te werken zorgt voor de echte verrijking van onze partnership. Dit maakt dat wij ervoor hebben gekozen om actief te sturen op de belangrijkste pijler van onze organisatie: onze mensen. Talent werven en behouden is één van de speerpunten en onze topprioriteit.

Om optimaal te presteren is een goede balans tussen lichaam en geest belangrijk. Persoonlijk welzijn en vitaliteit zijn zonder twijfel belangrijke organisatiethema’s die meer dan ooit in een totaal nieuw perspectief zijn komen te staan. Wij kijken voortdurend naar oplossingen om actief bij te dragen aan het welzijn van onze mensen. Minder tijd gaat naar reizen en er komen meer mogelijkheden om te werken aan een goede 'work-life-study-balance'.

Positieve impact op klimaatverandering

Forvis Mazars streeft bij de ontwikkeling van de dienstverlening naar een zo minimaal mogelijke negatieve impact op de omgeving. Een onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie is gewijd aan het tegengaan van klimaatverandering. Zo verduurzamen wij als het gaat om ons inkoopbeleid, gaan wij bewust om met het verbruik van en in onze panden, stimuleren wij het gebruik van het openbaar vervoer en de aanschaf van elektrische auto’s. Daarnaast zien en ervaren we dagelijks dat digitaal vergaderen veel voordelen kent. Vergaderen op afstand en minder reizen voor afspraken zijn onze toekomstige norm.

Maatschappelijke betrokkenheid

Wij zijn van mening dat de prestaties van een organisatie zeker niet alleen af te lezen zijn uit de financiële en economische resultaten. Onze zorg voor het publiek belang gaat verder dan de vraagstukken die gekoppeld zijn aan ons beroep en onze expertise. Daarom zijn wij van nature betrokken bij het dagelijks leven van de gemeenschappen waarin wij werken. Mazarianen hebben de intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan de samenleving, als vrijwilliger in bestuurlijke of andere rollen. Deze betrokkenheid komt ook tot uiting in de activiteiten van de Stichting Forvis Mazars Foundation en daarbuiten. Naast het vrijwillig vervullen van bestuursfuncties zijn diverse collega's (gast)docent op scholen en universiteiten. Wij stimuleren en ondersteunen deze initiatieven. Door onze kennis te delen willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Documenten

Mazars in the Netherlands Sustainability report 2022
Mazars Group Sustainability Report 2021

Meer informatie?